Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej
PDF (English)

Słowa kluczowe

Polska
Unia Europejska
narracja
adaptacja
kontestacja

Jak cytować

Cianciara, A. K. (2019). Od ambitnego świętoszka do rozczarowanego buntownika. Jak wyjaśnić zmianę polskiej narracji o integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 295–309. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21

Abstrakt

W wymiarze koncepcyjnym artykuł czerpie z teorii pola Bourdieu i teorii stygmatyzacji Goffmana w celu wyjaśnienia ewolucji oficjalnej narracji polskiego rządu w odniesieniu do integracji europejskiej. Analiza produkcji narracji przez rząd RP ukazuje znaczące przesunięcie w zakresie strategii radzenia sobie ze stygmatyzacją (faktyczną lub wyobrażoną), która określa pozycję Polski w unijnym polu władzy: od strategii adaptacyjnej (korekcyjnej) do strategii kontestacyjnej, gdzie stygmatyzowany atrybut ulega przekształceniu w cnotę. W wymiarze empirycznym owo przesunięcie zilustrowano 3 przykładami produkcji narracji w warunkach kryzysu: 1) kryzys strefy euro (Polska adaptuje się do dominującej w UE narracji i promuje własne doświadczenie polityki oszczędności, sprzymierzając się ze “świętymi” z Północy przeciwko “grzesznikom” z Południa); 2) kryzys migracyjny (Polska przechodzi od adaptacji do kontestacji, przekształcając stygmatyzowany “brak solidarności” w odpowiedzialną “normalność”); 3) kryzys rządów prawa (Polska konsoliduje strategię kontestacji, konstruując zaistniały konflikt w kategoriach kontrataku niedemokratycznego unijnego centrum na “prawdziwych” demokratów z peryferii UE). Narracja ewoluuje zatem od kontestacji konkretnego rozwiązania politycznego (kwoty migrantów) do podważenia normatywnych podstaw procesu integracji europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.21
PDF (English)

Bibliografia

Adler E. (2013), Preface, in: Bourdieu in International Relations: Rethinking Key Concepts in IR, ed. R. Adler-Nissen, Routledge, London–New York.

Adler-Nissen R. (2014), Stigma Management in International Relations: Transgressive Identities, Norms, and Order in International Society, “International Organization”, 68: 1.

Adler-Nissen R. (2017), Are we ‘Nazi Germans’ or ‘Lazy Greeks’? Negotiating Hierarchies in the Euro Crisis, in: Hierarchies in World Politics, ed. A. Zarakol, Cambridge University Press, Cambridge.

BBC News (2017), EU to sue Poland, Hungary and Czechs for refusing refugee quotas, 07.12.2017, http://www.bbc.com/news/world-europe-42270239.

Bideleux R. (2015), The “Orientalization” and “de-Orientalization” of East Central Europe and the Balkan Peninsula, “Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”, 25:1, pp. 9–44.

Bourdieu P. (1979), La distinction: critique sociale du jugement, Minuit, Paris.

Bourdieu P. (1989), La noblesse d’Etat: grandes écoles et esprit de corps, Minuit, Paris.

Bourdieu P. (2014), On the State. Lectures at the College de France 1989–1992, Polity Press, Cambridge.

Cianciara A. K. (2014), Differentiated Integration and the Future of Europe. Debate in Poland, “Yearbook of Polish European Studies”, vol. 17, pp. 167–189.

Cianciara A. K. (2019), Unia skręca w lewo i na zachód?, forumIdei/Blog, Fundacja im. Stefana Batorego, 12.07.2019, http://www.batory.org.pl/forum_idei/blog_idei/agnieszka_cianciara_unia_skreca_w_lewo_i_na_zachod?fbclid=IwAR1lSNqUEvNGRSqDpklu3-REvRmFk1wwrbweUc_90SMmpaKV_kyCbh0KPQ4.

Cienski J. (2012), Poland’s growth defies euro zone crisis, “Financial Times”, July 1, https://www.ft.com/content/99bb5b68-c13d-11e1-8eca-00144feabdc0.

Cohen A. (2011), Bourdieu hits Brussels: The Genesis and Structure of the European Field of Power, “International Political Sociology”, 5: 3, pp. 335–339.

Czaputowicz J. (2018a), Expose 2018, 21 March 2018, https://msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/expose2/expose_2018/.

Czaputowicz J. (2018b), Francja jest chorym człowiekiem Europy, ciągnie ją w dół. Natomiast Polska jest jasnym punktem, “Polsat News”, 17.12.2018, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-12-17/francja-jest-chorym-czlowiek-europy-czaputowicz-o-ataku-w-paryzu-i-protescie-zoltych-kamizelek/.

ECFR (2015), https://www.ecfr.eu/article/commentary_understanding_eastern_european_attitudes_on_refugees4019.

European Commission (2019), Rule of Law: European Commission launches infringement procedure to protect judges in Poland from political control, Brussels, 3 April, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm.

European Parliament (2016), Situation in Poland (debate), Strasbourg, 19.01.2016 (prime minister Beata Szydło).

Goffman E. (1986), Stigma: notes on management of spoiled identity, Touchstone Book, New York.

Grzymski J. (2016), Powrót do Europy – Polski Dyskurs. Wyznaczanie perspektywy krytycznej, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa.

Jasiecki K. (2008), The Europeanization of Polish Democracy, “Polish Sociological Review”, no. 164, pp. 359–382.

Juncker J.-C. (2016), https://www.telegraph.co.uk/news/2016/05/26/block-migrant-quotas-and-lose-eu-funding-eastern-europe-warned/.

Krastev I. (2015), https://www.nytimes.com/2015/09/09/opinion/eastern-europes-compassion-deficit-refugees-migrants.html?_r=0

Kwaśniewski A. (2004), Udział Prezydenta RP z Małżonką w uroczystości na Placu Piłsudskiego z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, 30.04.2004, https://www.prezydent.pl/aleksandra-kwasniewskiego/aktualnosci/rok-2004/art,153,225,udzial-prezydenta-rp-z-malzonka-w-uroczystosci-na-placu-pilsudskiego-z-okazji-przystapienia-polski-do-unii-europejskiej.html.

Laffan B. (2016), Core-Periphery Dynamics in the Euro Area: from Conflict to Cleavage?, in: Core-Periphery Relations in the European Union: Power and Conflict in a Dualist Political Economy, eds. J. M. Magone, B. Laffan, C. Schweiger, Routledge.

Lagarde C. (2012), https://www.theguardian.com/world/2012/may/25/payback-time-lagarde-greeks.

Le Figaro (2019), Déficit: la Pologne accuse la France de “violer la loi européenne”, 04.01.2019, http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2019/01/04/97002-20190104FILWWW00121-deficit-la-pologne-accuse-la-france-de-violer-la-loi-europeenne.php.

Martin-Maze M. (2015), Unpacking Interests in Normative Power Europe, “Journal of Common Market Studies”, 53: 6, pp. 1285–1300.

Matthijs M., McNamara K. (2015), The Euro Crisis’ Theory Effect: Northern Saints, Southern Sinners, and the Demise of the Eurobond, “Journal of European Integration”, 37:2, pp. 229–245.

Matthijs M., Blyth M. (2015), Introduction: the future of the Euro and the politics of embedded currency areas, in: The future of the Euro, eds. M. Matthijs, M. Blyth, Oxford University Press, New York.

McNamara K. (2015), Forgotten embeddedness: history lessons for the Euro, in: The future of the Euro, eds. M. Matthijs, M. Blyth, Oxford University Press, New York.

Merkel A. (2012), https://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9224465/German-Chancellor-Angela-Merkel-defends-austerity-in-face-of-open-rebellion-in-Europe.html.

Schauble W. (2011), Why austerity is only cure for the Eurozone, “Financial Times”, September 5, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/97b826e2-d7ab-11e0-a06b-00144feabdc0.html#axzz355KUI33Z.

Schimmelfennig F. (2014), EU Enlargement and Differentiation: Discrimination or Equal Treatment?, “Journal of European Public Policy”, 21: 5, pp. 681–698.

Schulz M. (2015), https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-schulz-idUSKCN0QY0DQ20150829.

Sedelmeier U. (2008), After conditionality: post-accession compliance with EU law in East Central Europe, “Journal of European Public Policy”, 15: 6, pp. 806–825.

Sikorski R. (2011), Poland and the future of the European Union, Berlin, 28 November 2011, https://mfa.gov.pl/resource/33ce6061-ec12-4da1-a145-01e2995c6302:JCR.

Sikorski R. (2012), https://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/priorytety_polityki_zagr_2017_2021/expose2/expose_2012/.

Sikorski R. (2013), Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. (Annual Address of the Minister of Foreign Affairs on the Tasks of Polish Foreign Policy in 2013), 20.03.2013, http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/informacja_ministra_spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2013_roku.

Szydło (2015), Sprawozdanie stenograficzne z 1 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII Kadencji w dniu 18 listopada (4 dzień obrad), Warszawa 2015, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_d_ksiazka.pdf.

Szydło (2016a), http://193.200.216.101/en/news/news,496916,terror-acts-in-europe-prove-poland-right-in-its-migration-policy---pm.html.

Szydło (2016b), https://dorzeczy.pl/kraj/30477/Mocne-slowa-Szydlo-w-Sejmie-Nie-bedziemy-uczestniczyc-w-szalenstwie-brukselskich-elit.html.

Szymański K. (2015a), http://wpolityce.pl/polityka/271409-nasz-wywiad-konrad-szymanski-nowy-minister-ds-europejskich-o-imigrantach-roli-berlina-pakiecie-klimatycznym-nord-stream-2-tusku-i-wyjasnieniu-1004-polecamy.

Szymański K. (2015b), http://wpolityce.pl/swiat/271757-polska-musi-zachowac-pelna-kontrole-nad-swoimi-granicami-nad-polityka-azylowa-i-migracyjna.

Szymański K. (2018), Jedność Europy nie może być tylko dekoracją, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, 2(73).

The Economist (2016), https://www.economist.com/europe/2016/01/28/big-bad-visegrad.

Tusk D. (2011), Sejm RP Kadencja VII, Sprawozdanie stenograficzne z 3 posiedzenia Sejmu RP, 15.12.2011 (drugi dzień obrad), Warszawa 2011, http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter7.nsf/0/B5BC8CC970FA8E58C125796800473F23/%24File/3_b_ksiazka.pdf.

Villumsen Berling T. (2012), Bourdieu, International Relations, and European security, “Theory and Society”, 41: 5, pp. 451–478.

Waltz K. N. (2010), Theory of International Politics, Waveland Press.

Waszczykowski W. (2016), http://telewizjarepublika.pl/waszczykowski-krytykuje-ke-ws-uchodzcow-w-obliczu-kryzysu-migracyjnego-komisja-europejska-podjela-serie-pospiesznych-nieodpowiedzialnych-i-nieprzemyslanych-krokow,37267.html.

Zarakol A. (2017), Theorizing Hierarchies. An Introduction, in: Hierarchies in World Politics, ed. A. Zarakol, Cambridge University Press, Cambridge.

Zarakol A. (2011), After Defeat: how the East Learned to Live with the West, Cambridge University Press, Cambridge.

Zarycki T., Smoczyński R., Warczok T. (2017), The Roots of Polish Culture-Centered Politics: Toward a Non-Purely Cultural Model of Cultural Domination in Central and Eastern Europe, “East European Politics and Societies and Cultures”, 31: 2, pp. 360–381.