Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryzys migracyjny
Unia Europejska
populizm
ksenofobia

Jak cytować

Sakson, A. (2019). Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 153–158. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.11

Abstrakt

Wśród wielu kryzysów trapiących Unię Europejską na szczególną uwagę zasługuje przebieg i konsekwencje kryzysu migracyjnego zapoczątkowanego w 2015 roku. Zwrócić należy uwagę na takie kwestie jak:

– kryzys migracyjny jest wyrazem wewnętrznej słabości UE, gdyż go nie przewidziano, skutecznie zneutralizowano i odpowiednio zarządzono;

– kryzys migracyjny skutkuje podziałem wewnątrz UE;

– doprowadził do wewnętrznych kryzysów polityczno-społecznych w wielu państwach UE;

– zaowocował dalekosiężnymi skutkami (m.in. wzrost populizmu i ksenofobii, podziały na linii Wschód–Zachód Europy).

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.11
PDF (English)

Bibliografia

Bielecki T. (2018), Szczyt UE bez pełnej zgody, co do migracji, “Gazeta Wyborcza” of October 19, 2018.

Buras P. (2018), Kryzys UE? Skądże!, “Gazeta Wyborcza” of November 12, 2018.

Cichocki M., Co z polskości mamy zabrać w przyszłość, “Rzeczpospolita” of September 15–16, 2018.

Jak straciliśmy złudzenia. Profesor uniwersytetu Harvarda Grzegorz Ekiert, socjolog i politolog o społecznej bazie dla populistycznej rebelii, Interview by Jacek Żakowski (2018), “Polityka”, no. 38.

Krzemiński A. (2018), W naszej części Europy znów jesteśmy w punkcie zwrotnym, “Dialog”, no. 123.

Louven S. (2018), Staaten beschlißen Flüchtlingspaket, “Handelsblatt” of December 18, 2018.

Sakson A. (2016), Obraz Polski i Polaków w Niemczech, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, no. 237.

“Serwis Instytutu Zachodniego” (2018), no. 61.