Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku

Main Article Content

Andrzej Sakson

Abstrakt

Wśród wielu kryzysów trapiących Unię Europejską na szczególną uwagę zasługuje przebieg i konsekwencje kryzysu migracyjnego zapoczątkowanego w 2015 roku. Zwrócić należy uwagę na takie kwestie jak:


– kryzys migracyjny jest wyrazem wewnętrznej słabości UE, gdyż go nie przewidziano, skutecznie zneutralizowano i odpowiednio zarządzono;


– kryzys migracyjny skutkuje podziałem wewnątrz UE;


– doprowadził do wewnętrznych kryzysów polityczno-społecznych w wielu państwach UE;


– zaowocował dalekosiężnymi skutkami (m.in. wzrost populizmu i ksenofobii, podziały na linii Wschód–Zachód Europy).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Sakson, A. (2019). Uwagi o kryzysie migracyjnym jako wyzwaniu dla Unii Europejskiej w XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 153-158. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.11
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ANDRZEJ SAKSON – prof. zw. dr hab., socjolog. Pracuje w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM i w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. Zainteresowania nadawcze: migracje zarobkowe i uchodźcy w Polsce i Europie, mniejszości narodowe i etniczne, stosunki polsko-niemieckie.

Bibliografia

  1. Bielecki T. (2018), Szczyt UE bez pełnej zgody, co do migracji, “Gazeta Wyborcza” of October 19, 2018.
  2. Buras P. (2018), Kryzys UE? Skądże!, “Gazeta Wyborcza” of November 12, 2018.
  3. Cichocki M., Co z polskości mamy zabrać w przyszłość, “Rzeczpospolita” of September 15–16, 2018.
  4. Jak straciliśmy złudzenia. Profesor uniwersytetu Harvarda Grzegorz Ekiert, socjolog i politolog o społecznej bazie dla populistycznej rebelii, Interview by Jacek Żakowski (2018), “Polityka”, no. 38.
  5. Krzemiński A. (2018), W naszej części Europy znów jesteśmy w punkcie zwrotnym, “Dialog”, no. 123.
  6. Louven S. (2018), Staaten beschlißen Flüchtlingspaket, “Handelsblatt” of December 18, 2018.
  7. Sakson A. (2016), Obraz Polski i Polaków w Niemczech, “Biuletyn Instytutu Zachodniego”, no. 237.
  8. “Serwis Instytutu Zachodniego” (2018), no. 61.