Zmiany w polityce obronnej wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2014–2017
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
polityka obronna
siły zbrojne
Finlandia
Polska
Holandia
Włochy

Jak cytować

Lasoń, M. (2019). Zmiany w polityce obronnej wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2014–2017. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 93–113. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.7

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie relacji pomiędzy wydarzeniami, które miały miejsce na Ukrainie w 2014 roku i latach następnych, a zmianami w politykach obronnych wybranych państw Unii Europejskiej. Autor zakłada, że przynajmniej część z państw należących do Unii Europejskiej zmieniła swoją politykę obronną. Ograniczyła redukcję wydatków obronnych, a nawet rozpoczęła ich zwiększanie. Szczególnie w państwach graniczących z Federacją Rosyjską. Weryfikację tej hipotezy można przeprowadzić w oparciu o publikowane w latach 2014–2017 białe księgi obronności, lub dokumenty o tożsamym charakterze. Ponadto poprzez wskazanie działań (lub ich braku) realizowanych przez rządy państw zgodnie z przyjętymi założeniami. Za właściwą perspektywę badawczą uznano podejście neorealistyczne.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.7
PDF

Bibliografia

Defence White Paper. Investing in our people, capabilities and visibility (2018), Ministry of Defence.

Brune S. Ch., Mölling Ch. (2011), The Impact of the Financial Crisis on European Defence, European Parliament, Brussels.

Defence Data 2016–2017. Key Findings and Analysis (2018), European Defence Agency, s. 6.

Defence Expenditure of NATO Countries 2011–2018 (2018), Press Release 091, https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_07/20180709_180710-pr2018-91-en.pdf.

Finnish Reserve Training. Military service is an essential part our defense solution (2017), Training Division (J7), Defence Command, http://www.erok.ee/uploads/files/finnish_reserve_training_system_est_conference.pdf.

Government’s Defence Report (2017), Prime Minister’s Office Publication, 7/2017, Helsinki.

Järvenpää P. (2016), Preparing for the worst. Conscription and reserve forces in the Nordics, RKK ICDS, https://www.icds.ee/fileadmin/media/icds.ee/failid/ICDS_Analysis_-_Preparing_for_the_Worst_-_Pauli_Jarvenpaa.pdf.

Klisz M., Lasoń M. (red.) (2017), Wojska Obrony Terytorialnej w Polsce i na świecie w drugiej dekadzie XXI wieku, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, nr 3.

Kołek P. (2017), Siły zbrojne Niderlandów po zimnej wojnie. Przekształcenia – problemy – perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Koncepcja Obronna Rzeczypospolitej Polskiej (2017), Ministerstwo Obrony Narodowej, https://www.gov.pl/documents/1445950/1446226/korp_web_13_06_2017.pdf/27c65d5b-1494-3547-cd0f-7bbf0902045b.

Kubiak K. (2016), Poheroiczny Zachód wobec wyzwań militarnych pierwszych dekad XXI wieku, w: Czynnik wojskowy w środowisku międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, red. Ł. Jureńczyk, S. Sadowski, M. Jastrzębski, J. Waskan, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 24–27.

Malicki P. K. (2018), Farnborough: Holandia kupuje MQ-9 Reaper, 18.07.2018, Defence24.pl, https://www.defence24.pl/farnborough-2018-holandia-kupuje-mq-9-reaper, (29.09.2018).

Marrone A. (2018), Italy’s Defence Policy: What to Expect from the 2018 Elections?, IAI, 18I05, http://www.iai.it/en/pubblicazioni/italys-defence-policy-what-expect-2018-elections, 30.09.2018.

National Defence is everybody’s business (2017), The Finnish Defence Forces, http://puolustusvoimat.fi/documents/1948673/2267766/PV_Maanpuolustus_taskuesite_0317_EN_www_final.pdf/51814168-991d-4ab4-ab99-d3fb2d794829/PV_Maanpuolustus_taskuesite_0317_EN_www_final.pdf.pdf.

Palowski J., Holandia wzmacnia artylerię. 3,5 tys. precyzyjnych pocisków, 27.04.2018, Defence24.pl, https://www.defence24.pl/holandia-wzmacnia-artylerie-35-tys-precyzyjnych-pociskow, 29.09.2018.

Palowski J., Holandia zwiększa wydatki obronne, 17.09.2014, Defence24.pl, www.defence24.pl/holandia-zwieksza-wydatki-obronne, 29.09.2018.

Palowski J., Włochy zmniejszają wydatki obronne, 30.12.2014, Defence24.pl, https://www.defence24.pl/wlochy-zmniejszaja-wydatki-obronne, 29.09.2018.

Share of defence budget of GDP, Ministry of Defence, https://www.defmin.fi/en/tasks_and_activities/resources_of_the_defence_administration/finances/share_of_defence_budget_of_gdp, 3.10.2018.

White Paper for international security and defence (2015), The Ministry of Defence.

Włochy kupią o połowę mniej myśliwców F-35, 8.05.2014, Defence24.pl, https://www.defence24.pl/wlochy-kupia-o-polowe-mniej-mysliwcow-f-35, 30.09.2018.

Włochy sprzedają zmagazynowane czołgi i haubice, 20.03.2015, Defence24.pl, https://www.defence24.pl/wlochy-sprzedaja-zmagazynowane-czolgi-i-haubice, 30.09.2018.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.