Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE)

Main Article Content

Piotr Kalka

Abstrakt

Celem powyższego artykułu jest przeanalizowanie rozwoju, struktury i salda w handlu Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Autor pokazuje, że handel ten następował (w cenach realnych) stosunkowo powoli i najważniejszym partnerem handlowym Polski w Unii była Republika Federalna Niemiec. Ważną rolę w strukturze rzeczowej handlu odgrywały produkty o wysokiej i średnio-wysokiej technice, pozytywne saldo handlu Polski stanowiło jednak konsekwencję wymiany handlowej w zakresie wyrobów o niskiej i średnio-niskiej technice. Niezbędne stało się zatem istotne zwiększenie (niskiego) udziału wydatków badawczo-rozwojowych w produkcie krajowym brutto Polski.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kalka, P. (2019). Handel Polski z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE). Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 257-265. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.18
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Piotr Kalka, Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Kaliszu

PIOTR KALKA – prof. dr hab. nauk ekonomicznych. Pracuje jako profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi/Kaliszu. Jest autorem wielu prac z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych i funkcjonowania gospodarki niemieckiej.

Bibliografia

 1. Axt H.-J. (2010), Odysee einer Eigendynamik – Wie aus dem Griechlandschock eine Euro-Krise wurde, „Südeuropäische Mitteilungen”, nr 3.
 2. Boysen-Hogrefe J. et al. (2010), Weltkonjunktur und Deutsche Konjunktur im Sommer 2010, “Kieler Diskussionsbeiträge”, nr 481/482.
 3. Budnikowski A. (2006), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Deficyt w handllu zagranicznym. Przyczyny – oceny – wnioski, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 3.
 5. Gern K.-J. et al. (2009), Weltwirtschaft im Abwärtsstrudel. Weltkonjunktur im Frühjahr 2009, “Kieler Diskussionsbeiträge”, nr 461/462.
 6. Gern K.-J. et al. (2013), Weltkonjuktur im Frühjahr 2013, “Kieler Diskussionbeiträge”, nr 518/519.
 7. Gern K.-J. et al. (2014), Weltkonjuntur im Herbst 2014, “Kieler Diskussionsbeiträge”, nr 543/544.
 8. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 i 2018.
 9. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2018.
 10. Grundlinien der Wirtschaftsentwicklung im Sommer 2016 (2016), “DIW – Wochenbericht”, nr 24–25.
 11. Kalka P. (2013), The European Union in the Face of the Sovereign Debt Crisis, „Przegląd Zachodni” nr I, p. 152.
 12. Main Science and Technology Indicators. Full database.
 13. Misala J., Pluciński E. (2000), Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską: teoria i praktyka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 14. Narodowy Bank Polski (NBP), Zagraniczne Inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2017 r., https://www.nbp.pl.
 15. Nauka i technika w 2016 r.
 16. OECD. Main Science and Technology Indicators 2011/2.