Węgierskie referendum w sprawie obowiązkowych kwot relokacji uchodźców. Co z tą europejską solidarnością?

Main Article Content

Magdalena Musiał-Karg

Abstrakt

W ostatnich latach krajowe referenda stały się popularnymi instrumentami podejmowania decyzji w bardzo problematycznych i kontrowersyjnych kwestiach (Grexit, Brexit, kryzys migracyjny). Węgierskie referendum w sprawie relokacji narzuconych przez UE kwot uchodźców jest jednym z przykładów takich głosowań. Oprócz kontekstu europejskiego, węgierskie referendum poświęcone było bardzo trudnemu i społecznie ważnemu zagadnieniu. Argumentuje się także, że głosowanie to było manewrem węgierskiego premiera Victora Orbana przeciwko Unii Europejskiej, jej solidarności i wspólnym interesom. Pamiętając, że kryzysy migracyjne należy traktować jako wspólne wyzwanie dla całej UE, a wszystkie państwa członkowskie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za poszukiwanie właściwych rozwiązań satysfakcjonujących wszystkie państwa członkowskie – za główny cel niniejszego artykułu przyjęto udzielenie odpowiedzi na pytanie o rolę węgierskiego referendum z 2016 r. dla realizacji zasady solidarności w Europie. Rozważania prowadzone w artykule miały również na celu znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące roli referendum w problematycznych/kontrowersyjnych kwestiach na Węgrzech oraz czynników wpływających na decyzję wyborców.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Musiał-Karg, M. (2019). Węgierskie referendum w sprawie obowiązkowych kwot relokacji uchodźców. Co z tą europejską solidarnością?. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 143-152. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.10
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Magdalena Musiał-Karg, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

MAGDALENA MUSIAŁ-KARG – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Systemów Politycznych i prodziekan ds. badań i rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców (2014–2017). Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jest inicjatorką powołania i koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (helwecja.amu.edu.pl). Jest prezesem Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Bibliografia

 1. Diószegi-Horváth N. (2016), Fidesz is driving Hungarians into a dishonest referendum, 26.09.2016, https://www.boell.de/en/2016/09/26/fidesz-driving-hungarians-dishonest-referendum, 14.06.2019.
 2. Europe in Crisis: Finance, Migration, Brexit and the Future of the European Union, http://europe.wisc.edu/events/europe-crisis-finance-migration-brexit, 5.01.2017.
 3. Europejczycy: uchodźcy… oznaczają wzrost terroryzmu, 12.07.2016, POLSATnews, http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2016-07-12/europejczycy-uchodzcy-oznaczaja-wzrost-terroryzmu, 05.03.2019.
 4. Garavoglia M. (2016), What Hungary’s referendum says about Europe’s politics and policymaking, 3.10.2016, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/10/03/what-hungarys-referendum-says-about-europes-politics-and-policymaking/, 13.12.2018.
 5. Gniazdowski M., Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia: „nie” dla rozlokowania uchodźców, 23.09.2015, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-09-23/czechy-slowacja-wegry-i-rumunia-nie-dla-rozlokowania-uchodzcow, 13.12.2018.
 6. Hajagos A., Hungary, xenophobia and feeding the fears of terrorism, 21.07.2016, https://www.euronews.com/2016/07/21/hungary-xenophobia-and-feeding-the-fears-of-terrorism, 13.12.2018.
 7. Henley J. (2018), What is the current state of the migration crisis in Europe?, 28.11.2018, “The Guardian“, https://www.theguardian.com/world/2018/jun/15/what-current-scale-migration-crisis-europe-future-outlook, 05.06.2019.
 8. Kontochristou M., Mascha E. (2014), The Euro Crisis and the Question of Solidarity in the European Union: Disclosures and Manifestations in the European Press, “Review of European Studies”, vol. 6, no. 2, p. 50.
 9. Musiał-Karg M. (2017), Direct democracy vs. European solidarity. British and Hungarian referendums of 2016, in: Common Values. Discussing German and Polish Perceptions of European Integration, ed. W. Priesmeyer-Tkocz, Nomos, Berlin.
 10. National Election Office, 03.10.2016, https://static.valasztas.hu/dyn/onepsz201610/szavossz/en/eredind_e.html, 14.06.2019.
 11. Neillssen Raynold D. C. (2016), National democracy vs. European solidarity: Hungary’s referendum on refugees, 1.10.2016, http://www.katoikos.eu/analysis/national-democracy-vs-european-solidarity-hungarys-referendum-on-refugees.html, 15.06.2019.
 12. Orban broni płotu na granicy z Serbią, 1.07.2015, TVN24, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/wegry-orban-twierdzi-ze-mur-na-granicy-z-serbia-jest-konieczny,556393.html, 15.06.2019.
 13. Orban nie wyklucza budowy muru na granicy z Chorwacją. Węgrzy odgrodzili się już od Serbii, 13.08.2018, TVP INFO, http://www.tvp.info/21490850/orban-nie-wyklucza-budowy-muru-na-granicy-z-chorwacja-wegrzy-odgrodzili-sie-juz-od-serbii, 15.06.2019.
 14. Orban o UE: nie przyjmiemy gorzkich owoców ich pomylonej polityki imigracyjnej, 29.02.2016, TVP INFO, http://www.tvp.info/24225079/orban-o-ue-nie-przyjmiemy-gorzkich-owocow-ich-pomylonej-polityki-imigracyjnej, 15.06.2019.
 15. Pawlicki J. (30.09.2016), Dlaczego węgierskie referendum ważne jest dla całej Europy, http://www.newsweek.pl/opinie/referendum-na-wegrzech-dlaczego-jest-wazne-dla-calej-europy-artykuly,397874,1, 15.06.2019.
 16. Refygee vote is misuse of direct democracy, 30.09.2019, Democracy International, https://www.democracy-international.org/hungary-referendum-refugees, 12.05.2019.
 17. Ross M. (2018), Solidarity in Europe. Alive and Active, European Commission. Directorate-General for Research and Innovation, Brussels.
 18. Solidarity principle, 4.05.2011, https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/solidarity-principle, 15.06.2019.
 19. Stasik E., Orban zarzuca Niemcom “moralny imperializm”, 23.9.2015, http://www.dw.com/pl/orban-zarzuca-niemcom-moralny-imperializm/a-18735029, 15.06.2019.
 20. Werner-Mueller J. (2016), Hungary’s Refugee Referendum Is a Referendum on Europe’s, Survival, 29.09.2016, https://foreignpolicy.com/2016/09/29/hungarys-refugee-referendum-is-a-referendum-on-europes-survival-orban-merkel-eu/, 14.06.2019.