A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 329.

Main Article Content

Anna Ratajczak

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, A. (2019). A. Barabasz, Polska wobec zachodnioeuropejskich procesów integracyjnych po II wojnie światowej (do 1989 roku), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, ss. 329. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 361-362. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.26
Dział
OCENY I OMÓWIENIA