Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu stosunków turecko-unijnych
PDF

Słowa kluczowe

Azja Centralna
Unia Europejska
Turcja
strategia
bezpieczeństwo

Jak cytować

Bieniek, K. (2019). Relacje Unii Europejskiej i państw regionu Azji Centralnej w obliczu kryzysu stosunków turecko-unijnych. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 327–334. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.23

Abstrakt

Dla Unii Europejskiej kryzys w stosunkach z Turcją może mieć swoje wielorakie konsekwencje, a waga wzajemnych relacji najprawdopodobniej przyczyni się do wypracowania w najbliższej przyszłości nowego modelu instytucjonalnej i przedmiotowej współpracy obu podmiotów. Taki stan rzeczy otwartym czyni pytanie o to czy stosunki Unii Europejskiej z państwami Azji Centralnej zyskają nową dynamikę? Tym samym celem niniejszego artykułu jest rozstrzygnięcie kwestii czy spadek znaczenia Turcji jako partnera dla Wspólnoty przełoży się na automatyczny wzrost znaczenia wspomnianego regionu świata dla Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.23
PDF

Bibliografia

Council of the European Union (2017), Outcome of Proceedings, http://www.consilium.europa.eu/media/23991/st10387en17-conclusions-on-the-eu-strategy-for-central-asia.pdf.

Davutoğlu A. (2001), Stratejik Derinlik. Türkiye’nin uluslararası konumu, İstanbul.

EC External Relations (2014), Energy, Central Asia and the European Union, http://eeas.europa.eu/archives/docs/central_asia/docs/factsheet_energy_en.pdf.

Erdoğan M. M. (2011), Türk Cumhuriyetleri’nin Bağımsızlıklarının 20. Yılında Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikaları Raporu, Ankara.

EU and Central Asia: Strategy for New Partnership (2009), http://www.consilium.europa.eu/media/30828/en-strategyasia_int.pdf.

European Union External Action (2002), Strategy Paper 2002–2002 & Indicative Programme 2002–2004 for Central Asia, http://eeas.europa.eu/archives/docs/central_asia/rsp/02_06_en.pdf.

Fiedler R. (2016), Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10.

Kurecic P. (2010), The New Great Game: Rivalry of Geostrategies and Geoeconomies in Central Asia, “Hrvatski Geografski Glasnik”, 72/1.

Melwin N. J. (2008), Introduction, w: Engaging Central Asia: The European Union’s New Strategy in the Heart of Eurasia, ed. N. J. Melwin, Brussels.

Multiannual Indicative Programme Central Asia 2014–2020 (2014), https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/mip-2014-2020-central-asia-regional-20140812-en.pdf.

Osiewicz P. (2016), Udział państw Azji Centralnej w Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Wnioski dla Unii Europejskiej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, red. R. Fiedler, T. Wallas, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Özalp O. N. (2011), Avrupa Birliği’nin Orta Asya Politikası, „Civil Academy”, Winter.

Peyrouse S. (2014), How does Central Asia view the EU, “EUCAM Working Paper, no. 18.

Pohl A. (2016), Bezpieczeństwo gazowe Unii Europejskiej a potencjał państw Azji Centralnej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, red. R. Fiedler, T. Wallas, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Pomfret R. (2006), The Central Asian Economies Since Independence, Princeton.

Przybylska-Maszner B. (2016), Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 10.

Regional Strategy Paper for Assistance to Central Asia for the Period 2007–2013 (2007), http://eeas.europa.eu/archives/docs/central_asia/rsp/07_13_en.pdf.

Walkowski M. (2016), Między Chińską Republiką Ludową a Federacją Rosyjską. Dylematy rozwoju społeczno-ekonomicznego państw Azji Centralnej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, red. R. Fiedler, T. Wallas, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Wallas T. (2016), Uwarunkowania regionalne i międzynarodowe w kontekście polityki Unii Europejskiej wobec Azji Centralnej, w: Unia Europejska wobec Azji Centralnej – uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, red. R. Fiedler, T. Wallas, Fundacja na Rzecz Czystej Energii, Poznań.

Warkotsch A. (2011), The European Union and Central Asia, London, New York.

Zhao L. (2006), Central Asia Political Development after the Colour Revolution, “International Social Science Journal”.

Teksty opublikowane na łamach czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" i udostępniane w formacie PDF objęte są licencją CC BY 4.0 (Creative Commons - Uznanie autorstwa). Kopiowanie i rozpowszechnianie dozwolone jest pod warunkiem uznania autorstwa.

Licencja Creative Commons

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.