Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 292.

Main Article Content

Marta Witkowska

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowska, M. (2019). Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Dyplomacja publiczna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, ss. 292. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 368-369. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.29
Dział
OCENY I OMÓWIENIA