Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

Niemcy
Rosja
nowy porządek międzynarodowy
współpraca polityczna i gospodarcza

Jak cytować

Cziomer, E. (2019). Wyzwania kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji w drugiej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (13), 189–202. https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.14

Abstrakt

Artykuł podejmuje ważny oraz złożony problem, związany z analizą wpływu kształtowania nowego porządku międzynarodowego dla polityki Niemiec wobec Rosji. Składa się on z trzech części:

1) ogólne tendencje niemieckich badań nad przemianami porządku międzynarodowego;

2) istota nowej strategii polityki Niemiec wobec Rosji;

3) wyzwania realizacji polityki Niemiec wobec Rosji.

Jako czołowe państwo UE o rozbudowanych interesach globalnych Niemcy będące czwartą gospodarką światową korzystały w XXI w. w dużym stopniu ze zdobyczy globalizacji oraz dominującego w skali całego świata – międzynarodowego porządku neoliberalnego. W tym kontekście pierwszoplanowe znaczenie dla Niemiec miała współpraca z Rosją jako partnerem strategicznym. Uległa ona ograniczeniu po przejściu Rosji do polityki jawnej agresji przeciw Ukrainie w 2014 r. (aneksja Krymu oraz wsparcia dla Separatystów w Donbasie), podważając tym samym istniejący porządek międzynarodowy. W konsekwencji nałożenia na Rosję sankcji – przez USA, kraje NATO i UE – ekipa rządząca na Kremlu na czele z W. Putinem dokonała zwrotu w kierunku pogłębienia współpracy z Chinami, zmierzając zarazem do osłabienia wpływów USA i budowy konkurencyjnego porządku multilateralnego. Napięcia i trudności w relacjach transatlantyckich na tle polityki „America first” nowego prezydenta USA D. Trumpa od początku 2017 skłoniła Niemcy do podtrzymania relacji z Rosją oraz Chinami w wymiarze bilateralnym i wielostronnym.

https://doi.org/10.14746/rie.2019.13.14
PDF

Bibliografia

Alexander R, (2017), Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik, Report aus dem Innern der Macht, München.

Allison G. (2018), Skazani na wojnę? Czy Ameryka i Chiny unikną pułapki Tukiddydesa, Bielsko- Biała.

Auswaertiges-A mt (2007–2018), Aussen- und Sicherheitspolitik, Beziehungen zu Russland (2007–2018), https://www.auswaertiges-amt.de/de/.

Auswärtiges Amt (21.11.2018), Warum der Dialog mit Russland wichtig ist Amt, https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/russischefoederation-node/dialog-mit-russland/2162978.

Bahr A. (Hrsg) (2018),Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen, Ein Anruf an alle, Frankfurt/Main–Berlin.

Bundesregierung (2007–2018), Bundesministerien, Bundeskanzlerin, https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/bundesministerien.

Cziomer E. (2010), Polityka zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa.

Cziomer E. (red.) (2011), Populizm wyzwaniem dla dobrego rządzenia i współpracy międzynarodowej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” nr 4(VIII), Kraków.

Cziomer E. (2015), Implikacje kryzysu ukraińskiego dla polityki Niemiec wobec Rosji w latach 2013–2014, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Polska – Europa – Świat, red. J. Zając, A. Włodkowska-Bagan, M. Kaczmarski, Warszawa, s. 489–502.

Cziomer E. (2015), Niemcy wobec geopolitycznego wymiaru kryzysu ukraińskiego 2013–2015, w: Przemiany bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej w drugiej dekadzie XXI w., cz. 2: Geopolityczny wymiar kryzysu ukraińskiego, red. E. Cziomer, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” (KSM), nr 2(XII), Kraków, s. 39–57.

Cziomer E. (2016), Współczesne wyzwania współpracy międzynarodowej państw demokratycznych z autorytarnymi na przykładzie Niemiec, w: Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy, red. J. Kornaś, Ł. Danel, Toruń, s. 39.

Cziomer E. (2017), Implikacje wyborów federalnych z 24 września 2017 r. i masowego napływu uchodźców dla przemian wewnętrznych oraz roli Niemiec w UE, w: Kryzys funkcjonowania oraz roli międzynarodowej UE w drugiej dekadzie XXI w., red. E. Cziomer, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 2(XIV), cz. 2, Kraków, s. 43–62.

Cziomer E. (2018), Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów polityczno-finansowych po 2007 roku, Kraków.

Cziomer E. (2018a), Niemcy wobec międzynarodowych implikacji współpracy Chińskiej Republiki Ludowej z Federacją Rosyjską w drugiej dekadzie XXI w., w: Znaczenie współpracy Chin z Rosją dla kształtowania nowego porządku międzynarodowego w XXI wieku, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1(XV), red. E. Cziomer, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków, s. 51–68.

Deutschlands außenpolitischen Prioritäten (Mai/Juni 2017), „Internatiobale Politik“, Nr 3, https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2017/juli-august/deutschlands- aussenpolitische-prioritaeten.

Ein neuer Aufbruch für Europa (2018), Eine neue Dynamik für Deutschland, Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 9. Legislaturperiode, Berlin.

Erler G. (2018), Weltordnung. Ohne den Westen? Europa zwischen Russland, China und Amerika, Freiburg–Basel–Wien.

Friedensgutachten (2017), Die Erosion der bisherigen Weltordnung, [Hrsg.] Institute für Friedensforschung, Bonn–Frankfurt am Main–Hamburg–Münster.

Fukuyama F. (1992), The End of History and the Last Man, Free Press.

Gabriel S. (2918), Zeitwende in der Weltpolitik, Freiburg–Basel–Wien.

Gestaltungskonzept der Bundesregierung. Globalisierung gestalten-Partnerschaft ausbauen – Verantwortung teilen. Konzept der Bundesregierung (2012), 8.02.2012, http://www.auswaertigesamt.de/cae/servlet/contentblob/608384/publicationFile/169965/Gestaltungsmaechtekonze.pdf.

Ischinger W. (2018), Welt in Gefahr. Deutschland und Europa in unsicheren Zeiten, Berlin.

Kissinger H. (2014), Weltordnung, München.

Klages W. (2017), Zeitwende, Strategie und Ziele deutscher Außenpolitik im 21. Jahrhundert, Baden- Baden.

Kukułka P. J (2004), Historia stosunków międzynarodowych 1945–2004, Warszawa, s. 25–34.

Laut H. J., Kauf O. (2012), Demokratiemessung. Der KID als aggiertes Mass für die kompirastive Forschung.Befunde der Regimeentwicklung von 1996–2000, „Würzburger Arbeitspapiere zur Politikwissenschaft und Sozialforschung“, Nr 2, Würzburg.

Maull H. W. (Hg.) (2017), Auflösung oder Ablösung, Die internationale Ordnung im Umbruch, SWP-Studie, Berlin.

Maull H. G. (Hg.) (2017), Auflösung oder Ablösung, Die internationale Ordnung im Umbruch, SWP- Studie, Berlin.

Meister S. (2016), Putin als Wille und Vorstellung, „Internationale Politik“, 5 September–Oktober 2016 DGAP Berlin, s. 132–136, https://zeitschrift-ip.dgap.org/de/ip-die-zeitschrift/archiv/jahrgang-2016/september-oktober/putin-als-wille-un.

Nye J. S. (2011) Macht im 21. Jahrhundert. Politische Strategien für ein Neues Zeitalter, Siedler Verlag, München.

Orienterungsrahmen für Forschung SWP (2018), Deutzsches Institut für Internationale Sicherheit und Politik, Berlin 2017/2018, https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/sonstiges/Orientierungsrahmen_2017_18.pdf.

Pickertt H. (Hrsg.) (2017), Merkel. Eine kritische Bilanz, München.

Reitschuster (2016), B. Putin verdeckter Krieg. Wie Moskau den Westen destabilisiert, Berlin.

Steinmeier F. W (2016), Flugschreiber. Notizen aus der Aussenpolitik in Krisenzeiten, Berlin.

Schoellgen G. (2015), Gerhard Schroeder. Die Biographie, München.

Teisen H. (2017), Der Westen und die Weltordnung, Stuttgart.

Trenin D. (2018), Deutschland und Russland: Von der Entfremdung zu einer neuen Nachbarschaft, Canergie Moscow Center, https://carnegieeurope.eu/2018/05/31/de-pub-76536.

Wehner M. (2017), Putin Kalter Krieg. Wie Russland den Westen vor sich hertreibt, München.

Winkler H. A. (2015), Geschichte des Westens. Die Zeit der Gegenwart, München.