Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej

Main Article Content

Tomasz Grzegorz Grosse

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie kondycji polskiej demokracji na przykładzie dwóch wyborów przeprowadzonych w 2019 i 2020 roku. Wybory przyniosły pozytywne zjawisko z punktu widzenia jakości demokracji, jakim jest wzrost frekwencji wyborczej. Z drugiej strony pojawiły się negatywne zjawiska, w szczególności gwałtowna polaryzacja polityczna w ramach wspólnoty politycznej. Przykład wyborów w Polsce i postrzeganie demokracji w społeczeństwie polskim zostały pokazane w ujęciu porównawczym, czyli w odniesieniu do percepcji demokracji u innych narodów europejskich. Na tym tle ocena krajowej demokracji przez Polaków jest wyjątkowo pozytywna. W dalszej części artykułu podjęto próbę rozważenia, w jakim stopniu procesy integracyjne mogą odpowiadać za osłabienie postrzegania demokracji w państwach członkowskich, a zwłaszcza za spadek zaufania do instytucji demokratycznych w zachodniej i południowej części kontynentu.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Grosse, T. G. (2020). Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 9-23. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.1
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski

TOMASZ GRZEGORZ GROSSE – prof. dr hab., socjolog, politolog i historyk. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w analizie polityk gospodarczych w UE i w państwach członkowskich, a także w zarządzaniu publicznym, geoekonomii, europeizacji i myśli teoretycznej dotyczącej integracji europejskiej. Ostatnio opublikował: Pokryzysowa Europa (PISM 2018), W poszukiwaniu geoekonomii w Europie (ISP PAN 2014) oraz zredagował książki: Polityki europejskie w dobie kryzysu (Scholar 2016), Oblicza kryzysu (razem z M. A. Cichockim, CEN 2016) oraz Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej (ISP PAN 2020). Stypendysta Uniwersytetu w Oxfordzie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Yale, Uniwersytetu Georgetown, a także Instytutu Nauk Społecznych im. Maxa Plancka w Kolonii.

Referencje

 1. Cappelletti M., Secombe M., Weiler J. H. H. (eds) (1985), Integration through Law: Europe and the American Federal Experiment, De Gruyter, Berlin.
 2. Case C-341/05 Laval, No. 87.
 3. CBOS (2018), Stosunek Polaków i Czechów do przyjmowania uchodźców [Poles and Czechs’ attitude to receiving refugees], no. 87.
 4. Cheneval F., Lavenex S., Schimmelfennig F. (2015), Demoicracy in the European Union: principles, institutions, policies, “Journal of European Public Policy”, vol. 22, no. 1.
 5. Eurobarometer (2018), Survey 89.2 of the European Parliament, A Public Opinion Monitoring Study, European Parliament, June.
 6. European Parliament (2017), Resolution of 15 November 2017 on the situation of the rule of law and democracy in Poland, 2017/2931(RSP), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0442_EN.html, 27.06.2020.
 7. Grosse T. G. (2014), Kryzys demokracji w Europie [Crisis of Democracy in Europe], “Przegląd Europejski”, no. 3.
 8. Grosse T. G. (2015), A Potential for Revolution in Europe?, in: European Union on The Global Scene: United or Irrelevant?, ed. B. J. Góralczyk, Center for Europe, University of Warsaw, Warsaw.
 9. Grosse T. G. (2017), Introduction, in: European Union Policies at a Time of Crisis, ed. T. G. Grosse, Scholar Publishing House, Warsaw.
 10. Habermas J. (2017), Citizen and State Equality in a Supranational Political Community: Degressive Proportionality and the Pouvoir Constituant Mixte, “Journal of Common Market Studies”, vol. 55, no. 2.
 11. Hooghe L., Marks G. (2009), A Postfunctionalist Theory of European Integration: From Permissive Consensus to Constraining Dissensus, “British Journal of Political Science”, vol. 39, no. 1.
 12. Hunter J. D. (1992), Culture Wars, Basic Books, New York.
 13. Hutter S., Grande E., Kresi H. (eds.) (2016), Politicising Europe: Integration and Mass Politics, Cambridge University Press, Cambridge.
 14. IQS (2018), Świat Młodych 5, IQS Sp. z o.o., Warsaw.
 15. Malecki M. (2012), Do ECJ judges all speak with the same voice? Evidence of divergent preferences from the judgments of chambers, “Journal of European Public Policy”, vol. 19, no. 1.
 16. Nicolaïdis K. (2013), European Demoicracy and Its Crisis, “Journal of Common Market Studies”, vol. 51, no. 2.
 17. Pew Research Center (2019), European Public Opinion Three Decades After the Fall of Communism, October 15, Washington, DC.
 18. Polish National Electoral Commission (2019), https://pkw.gov.pl/853_Wybory_do_Sejmu_i_Senatu_w_2019_r, 27.10.2019.
 19. Risse T., Kleine M. (2007), Assessing the Legitimacy of the EU’s Treaty Revision Methods, “Journal of Common Market Studies”, vol. 45, no. 1.
 20. Scharpf F. W. (1999), Governing in Europe: Effective and Democratic?, Oxford University Press, Oxford–New York.
 21. Scharpf F. W. (2017), De-constitutionalisation and majority rule: A democratic Vision for Europe, “European Law Journal”, vol. 23, no. 5.
 22. Schmidt V. A. (2004), The European Union: Democratic Legitimacy in a Regional State?, “Journal of Common Market Studies”, vol. 42, no. 5.
 23. Schmidt V. A. (2006), Democracy in Europe. The EU and National Polities, Oxford University Press, Oxford–New York.
 24. Weiss M., Blauberger M. (2016), Judicial Law-Making and Opportunistic Enforcement: Explaining the EU’s Challenge of National Defence Offsets, “Journal of Common Market Studies”, vol. 54, no. 2.
 25. Wyborcza.pl (2019), Politolog: Platforma jest w przededniu poszukiwań nowych liderów, bo reputacja przywódcy została mocno nadszarpnięta, rozmowa z prof. Andrzej Antoszewskim [Political scientist: The Platform is on the eve of looking for new leaders, because the reputation of the leader has been severely tarnished, interview with prof. Andrzej Antoszewski], October 15, https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25308998,wybory-parlamentarne-2019-politolog-platforma-jest-w.html?disableRedirects=true, 27.06.2020.