Nr 14 (2020)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Tomasz Grzegorz Grosse
9-23
Postrzeganie polskiej demokracji w ujęciu porównawczym w odniesieniu do procesów integracji europejskiej
PDF (English)
Radosław Zenderowski
25-49
Zachód odzyskany albo tragedia Europy Środkowej? Państwa Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej – perspektywa kulturowo-cywilizacyjna
PDF
Irena Popiuk-Rysińska
51-63
Suwerenność państw w międzynarodowych organizacjach integracyjnych
PDF
Anna Wierzchowska
65-83
Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z Lizbony: pytanie o złożoność i odporność europejskiego systemu instytucjonalnego
PDF
Jarosław Filip Czub
85-99
Reprezentacja aktorów niepaństwowych w Unii Europejskiej a polska racja stanu
PDF
Łukasz Donaj
101-112
Wołodymyr Zelenski: Co zrobiono w minionym roku? Co dalej?...
PDF (English)
Ganna Grabina
113-123
Wpływ propagandy rosyjskiej na międzypaństwowe relacje Unii Europejskiej z państwami Europy Wschodniej: na przykładzie Ukrainy i Polski
PDF (English)
Agata Dziewulska
125-140
Konceptualizacja bezpieczeństwa versus zdolność przeciwdziałania zagrożeniom w Unii Europejskiej
PDF (English)
Przemysław Osiewicz
141-151
Rokowania cypryjskie 2015–2017. Przebieg, rezultat oraz konsekwencje dla Unii Europejskiej
PDF (English)
Anna Potyrała
153-165
Gdy imigracja staje się koniecznością. Polityka imigracyjna Republiki Chińskiej na Tajwanie – lekcje dla Europy
PDF (English)
Monika Trojanowska-Strzęboszewska
167-186
Polityka Unii Europejskiej wobec nieregularnej imigracji
PDF
Krzysztof Koźbiał
187-198
Kraj Saary a początki integracji europejskiej
PDF
Artur Niedźwiecki
199-213
Co po Unii? Polska a procesy (dez)integracyjne w Europie
PDF
Cezary Trosiak
215-226
Uwarunkowania wszczęcia procedury wystąpienia Polski z Unii Europejskiej
PDF (English)
Bożena Gierat-Bieroń
227-248
Relacje zewnętrze Unii Europejskiej w dziedzinie kultury. Słabości polityki
PDF
Elżbieta Kużelewska
249-257
Europejska inicjatywa obywatelska – wyzwanie czy zmarnowana szansa?
PDF
Eryk Pieszak
259-269
Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej
PDF (English)
Irma Słomczyńska
271-290
Zarządzanie europejską polityką kosmiczną
PDF (English)
Paweł Turczyński
291-309
Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci
PDF
Magdalena Karolak-Michalska
311-324
Procesy etnopolityczne jako jedno z uwarunkowań zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu
PDF (English)
Jochen Franzke
325-342
Deutschlands Krisenmanagement in der CORONA-Pandemie. Herausforderungen eines föderalen politisch-administrativen Systems
PDF (Deutsch)
Agnieszka Bielawska
343-357
Niemiecka chadecja wobec Brexitu
PDF
Marcin Bartkowiak, Anna Ratajczak
359-372
Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy
PDF
Beata Przybylska-Maszner
373-389
Funkcja przewodniczącego Rady Europejskiej – kompetencje formalne i nieformalne w świetle postanowień traktatu lizbońskiego i praktyki działań
PDF

Lista recenzentów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej"

- -
408
Lista recenzentów czasopisma "Rocznik Integracji Europejskiej" w roku 2019
PDF