Zarządzanie europejską polityką kosmiczną

Main Article Content

Irma Słomczyńska

Abstrakt

Celem tego artykułu jest analiza EPK w kontekście różnych sposobów zarządzania. Zakładając, że EPK jest unikalnym i wielowymiarowym produktem dynamicznych procesów politycznych, technologicznych i społecznych koordynowanych przez UE, jej państwa członkowskie oraz państwa trzecie i wdrażanych w środowisku międzynarodowym, należy odpowiedzieć na kilka pytań badawczych. Po pierwsze, czy istnieje jakiś szczególny sposób zarządzania, który należy zastosować do analizy implemetacji EPK? Po drugie, w jaki sposób UE wprowadziła politykę kosmiczną i problematykę zasobów kosmicznych do europejskiej agendy? Po trzecie, w jaki sposób EPK można osadzić w kontekście ogólnego procesu integracji europejskiej? W artykule zastosowano jakościowe podejście badawcze, a także aparat teoretyczny z zakresu studiów nad integracją europejską i nauk politycznych. Głównym wnioskiem tego artykułu jest stwierdzenie, że najbardziej obiecującym sposobem zarządzania w EPK jest zarządzanie eksperymentalne. Oryginalność artykułu wynika z zastosowania nowopowstałej teorii eksperymentalnego zarządzania w analizie coraz ważniejszego segmentu działalności UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Słomczyńska, I. (2020). Zarządzanie europejską polityką kosmiczną. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 271-290. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.18
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Irma Słomczyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

IRMA SŁOMCZYŃSKA – adiunkt w Katedrze Teorii i Metodologii Nauki o Polityce i Administracji; Instytut Nauki o Polityce i Administracji; Wydział Politologii i Dziennikarstwa; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

Referencje

 1. Baumgartner F. R., Jones B. D. (2009), Agendas and instability in American politics, 2nd ed., University of Chicago Press, Chicago.
 2. Benz A. (2009), Combined Modes of Governance in EU Policymaking, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 27–44.
 3. Blauberger M. (2009), Compliance with rules of negative integration: European state aid control in the new member states, “Journal of European Public Policy”, 16(7), 1030–1046, http://dx.doi.org/10.1080/13501760903226799.
 4. Büthe T., Mattli W. (2011), The new global rulers: the privatization of regulation in the world economy, Princeton University Press, Princeton, N.J.
 5. Daviter F. (2011), Policy framing in the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York.
 6. Diedrichs U., Reiners W, Wessels W. (2011a), New Modes of Governance: Policy Developments and the Hidden Step of EU Integration, in: New Modes of Governance in Europe governing in the shadow of hierarchy, eds. A. Héritier, M. Rhodes, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 19–47.
 7. Diedrichs U., Reiners W., Wessels W. (2011b), The dynamics of change in EU governance, in: The dynamics of change in EU governance, eds. U. Diedrichs, W. Reiners, W. Wessels, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 1–20.
 8. Egan M. (2009), Governing the Single Market: From Private Coordination to Public Regulation, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 159–178.
 9. Ellinas A. A., Suleiman E. N. (2011), Supranationalism in a Transnational Bureaucracy: The Case of the European Commission, “JCMS: Journal of Common Market Studies”, 49(5), pp. 923–947, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.2010.02164.x.
 10. Epstein D., O’Halloran S. (1999), Delegating powers: a transaction cost politics approach to policy making under separate powers, Cambridge University Press, Cambridge–New York.
 11. European Commission (2016), Space Strategy for Europe, COM(2016) 705.
 12. Europejski Trybunał Obrachunkowy (2009), Zarządzanie fazą rozwoju i walidacji programu Galileo.
 13. Genschel P., Jachtenfuchs M. (2014), Beyond Market Regulation. Analysing the European Integration of Core State Powers, in: Beyond the regulatory polity?: the European integration of core state powers, eds. P. Genschel, M. Jachtenfuchs, Oxford University Press, Oxford, pp. 1–23.
 14. Georgakakis D., Rowell J. (2013), Studying Eurocracy as a Bureaucratic Field, in: The field of Eurocracy: mapping EU actors and professionals, eds. D. Georgakakis, J. Rowell, Palgrave Macmillan, Houndmills–Basingstoke–Hampshire, pp. 1–15.
 15. Grande E., Hartenberger U. (2009), Establishing multilevel governance in the European Union: Regulating public utilities, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 199–236.
 16. Héritier A. (2002), New Modes of Governance in Europe: Policy-Making without Legislating?, in: Common goods: reinventing European and international governance, ed. A. Héritier, Rowman & Littlefield, Lanham, Md, pp. 185–206.
 17. Héritier A., Lehmkuhl D. (2011), Governing in the Shadow of Hierarchy, in: New Modes of Governance in Europe governing in the shadow of hierarchy, eds. A. Héritier, M. Rhodes, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 48–74.
 18. Hueglin T. O. (1999), Government, Governance, Governmentality, in: The transformation of governance in the European Union, eds. B. Kohler-Koch, R. Eising, Routledge, London–New York, pp. 249–266.
 19. Kauppi N. (2011), EU Politics, in: Sociology of the European Union, eds. A. Favell, V. Guiraudon, Palgrave Macmillan, Basingstoke–New York, pp. 150–171.
 20. Klabbers J., Trommer S. (2014), Peaceful Coexistence: Normative Pluralism in International Law, in: Normative pluralism and international law: exploring global governance, eds. J. Klabbers, T. Piiparinen, Cambridge University Press, Cambridge–New York, pp. 67–93.
 21. Knill C., Lehmkuhl D. (2002), Governance and Globalization: Conceptualizing the Role of Public and Private Actors, in: Common goods: reinventing European and international governance, ed. A. Héritier, Rowman & Littlefield, Lanham, pp. 85–104.
 22. Kohler-Koch B. (1996), Catching up with change: The transformation of governance in the European Union, “Journal of European Public Policy”, 3(3), pp. 359–380, http://dx.doi.org/10.1080/13501769608407039.
 23. Kohler-Koch B. (1996), The Strenght of Weakness: The Transformation of Governance in the EU, in: The future of the nation state: essays on cultural pluralism and political integration, eds. S. Gustavsson, L. Lewin, Nerenius & Santerus, Stockholm, pp. 169–210.
 24. Kohler-Koch B. (1999), The evolution and transformation of European governance, in: The transformation of governance in the European Union, eds. B. Kohler-Koch, R. Eising, Routledge, London–New York, pp. 14–35.
 25. Lehmkuhl D. (2009), Cooperation and Hierarchy in EU Competition Policy, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 103–119.
 26. Leuffen D., Rittberger B., Schimmelfennig F. (2012), Differentiated integration: explaining variation in the European Union, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 27. Madders K. (1997), A new force at a new frontier: Europe’s development in the space field in the light of its main actors, policies, law, and activities from its beginnings up to the present, Cambridge University Press, Cambridge–New York.
 28. Mahoney C., Beckstrand M. J. (2011), Following the Money: European Union Funding of Civil Society Organizations, “JCMS: Journal of Common Market Studies”, 49(6)1339–1361, http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-5965.2011.02197.x.
 29. Majone G. (2009), Europe as the would-be world power: the EU at fifty, Cambridge University Press, Cambridge–New York.
 30. Moravcsik A., Schimmelfennig F. (2009), Liberal Intergovernmentalism, in: European integration theory, eds. A. Wiener, T. Diez, 2nd edn., Oxford University Press, Oxford–New York, pp. 67–87.
 31. Mörth U. (2007), Public and Private Partnerships as Dilemmas between Efficiency and Democratic Accountability: The Case of Galileo, “Journal of European Integration”, 29(5)601–617, http://dx.doi.org/10.1080/07036330701694907.
 32. Nardon L. (2009), Galileo and the Issue of Public Funding, in: Yearbook on Space Policy 2007/2008: From Policies to Programmes, eds. K.-U. Schrogl, C. Mathieu, N. Peter, Springer Science & Business Media, Wien, pp. 125–137.
 33. Nicolaïdis K., Egan M. (2001), Transnational market governance and regional policy externality: why recognize foreign standards?, “Journal of European Public Policy”, 8(3)454–473, http://dx.doi.org/10.1080/13501760110056068.
 34. Petroni G., Santini S. (2012), Innovation and change? The evolution of Europe’s small satellite manufacturers, “Space Policy”, 28(1)25–32, http://dx.doi.org/10.1016/j.spacepol.2011.12.008.
 35. Pollack M. A. (1997), Delegation, agency, and agenda setting in the European Community, “International Organization”, 51(01)99–134, http://dx.doi.org/10.1162/002081897550311.
 36. Richardson J. (2012), The Onward March of Europeanization: Tectonic Movement and Seismic Events, in: Constructing a policy-making state? policy dynamics in the EU, ed. J. Richardson, Oxford University Press, Oxford, pp. 334–359.
 37. Risse T., Cowles M. G., Caporaso J. (2001), Europeanization and Domestic Change: Introduction, in: Transforming Europe: Europeanization and domestic change, eds. M. G. Cowles, J. A. Caporaso, T. Risse-Kappen, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., pp. 1–20.
 38. Sabel C. F., Zeitlin J. (2010), Learning From Difference: The New Architecture of Experimentalist Governance in the EU, in: Experimentalist governance in the European Union: towards a new architecture, eds. C. F. Sabel, J. Zeitlin, Oxford University Press, Oxford, pp. 1–28.
 39. Saurugger S. (2014), Theoretical approaches to European integration, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 40. Schmidt S. K. (2009), Single Market Policies: From Mutual Recognition to Institution Building, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 121–138.
 41. Sigalas E. (2012), The role of the European parliament in the development of a European union space policy, “Space Policy”, 28(2)110–117, http://dx.doi.org/10.1016/j.spacepol.2012.02.007.
 42. Słomczyńska I. (2013), Geneza i rozwój strategii makroregionalnych Unii Europejskiej w kontekście realizacji koncepcji wielopoziomowego sprawowania rządów, „Analizy Natolińskie”, (11).
 43. Tömmel I. (2009), Modes of Governance and the Institutional Structure of the European Union, in: Innovative governance in the European Union: the politics of multilevel policymaking, eds. I. Tömmel, A. Verdun, Lynne Rienner Publishers, Boulder, pp. 9–23.
 44. Vincent-Jones P. (2013), Relational Contract and Social Learning in Hybrid Organization, in: Changing concepts of contract: essays in honour of Ian Macneil, eds. D. Campbell, L. Mulcahy, S. Wheeler, Palgrave Macmillan, Houndmills–Basingstoke–Hampshire, pp. 216–233.
 45. Wallace H. (2001), The Changing Politics of the EU: An Overview, “JCMS: Journal of Common Market Studies”, 39(4)581–594, http://dx.doi.org/10.1111/1468-5965.00322.
 46. Wallace H. (2003), Contrasting Images of European Governance, in: Linking EU and national governance, ed. B. Kohler-Koch, Oxford University Press, Oxford, pp. 1–9.
 47. Wessels W. (2005), Keynote article: the constitutional treaty–three readings from a fusion perspective, “JCMS: Journal of Common Market Studies”, 43(s1) 11–36.
 48. Zabusky S. E. (1995), Launching Europe: an ethnography of European cooperation in space science, Princeton University Press, Princeton, N.J.