Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy

Main Article Content

Marcin Bartkowiak
Anna Ratajczak

Abstrakt

Autorzy w artykule omawiają społeczno-demograficzne i gospodarcze implikacje zjednoczenia Niemiec dla wschodniej i zachodniej części kraju, w 30. rocznicę zakończenia okresu dwupaństwowości. Analizując społeczno-demograficzne implikacje, autorzy wskazują na spadek liczby ludności w Niemczech wschodnich i jednoczesny wzrost liczby ludności w Niemczech zachodnich w badanym okresie. Autorzy zwracają również uwagę na postępujący proces starzenia się społeczeństwa, widoczny zwłaszcza w landach wschodnich, gdzie średni wiek ludności wynosi powyżej średniej wieku ludności w Niemczech. Poddając analizie wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla określenia implikacji gospodarczych, tj. PKB na mieszkańca, nakłady brutto na środki trwałe, stopę bezrobocia i wynagrodzenie brutto, autorzy wskazują, iż Niemcy wschodnie zmniejszyły dystans w stosunku do Niemiec zachodnich, jednakże konwergencja poziomów rozwoju gospodarczego obu części Niemiec to nadal niedokończony proces.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Bartkowiak, M., & Ratajczak, A. (2020). Niemcy 30 lat po zjednoczeniu – aspekt społeczno-demograficzny i gospodarczy. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 359-372. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.23
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogramy autorów

Marcin Bartkowiak, Technical University of Munich

MARCIN BARTKOWIAK – Assistant Professor of Financial Accounting, TUM Campus Heilbronn. Zainteresowania naukowo-badawcze: jakość audytu, digitalizacja w rachunkowości i audycie.

Anna Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ANNA RATAJCZAK – doktorantka w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM. Zainteresowania naukowo-badawcze: instytucje i prawo Unii Europejskiej, prawo organizacji międzynarodowych, europejska integracja gospodarcza, stosunki niemiecko-greckie w XX i XXI w.

Referencje

 1. ARD-DeutschlandTREND (2019), Repräsentative Studie zur politischen Stimmung im Auftrag der tagesthemen, 11.2019, https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend-1863.pdf, 20.05.2020.
 2. Boersengefluester (2020), Das Top-Ranking der deutschen Börsenstädte, https://boersengefluester.de/top-ranking-der-deutschen-boersenstaedte/, 26.02.2020.
 3. Bundesagentur für Arbeit (2020), Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, https://statistik.arbeitsagentur.de/Statistikdaten/Detail/Aktuell/iiia4/alo-zeitreihe-dwo/alo-zeitreihe-dwo-b-0-xlsx.xlsx, 26.06.2020.
 4. Bundeszentrale für politische Bildung (2020), Arbeitslose und Arbeitslosenquote, 26.06.2020, https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote, 28.06.2020.
 5. BMWi (2014), Wesentliche Fakten zur „Investitionsschwäche” in Deutschland, 11.2014, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/11-2014-investitionsschwaeche.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3, 22.06.2020.
 6. BMWi (2018), Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2018, 08.2018, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Neue-Laender/jahresbericht-zum-stand-der-deutschen-einheit-2018.pdf?__blob=publicationFile&v=14, 1.02.2020.
 7. Destatis (2015), 25 Jahre Deutsche Einheit, 9.10.2015, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Publikationen/Downloads/25-jahre-deutsche-einheit-0007028159004.pdf?__blob=publicationFile, 22.05.2020.
 8. Destatis (2019a), 30 Jahre nach dem Mauerfall: Osten Deutschlands ist attraktiv für Studierende aus dem Westen, Pressemitteilung Nr. 378, 25.09.2019, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_378_213.html, 22.05.2020.
 9. Destatis (2019b), Bevölkerung in Deutschland: 83,0 Millionen zum Jahresende 2018, Pressemitteilung Nr. 224, 27.06.2019, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/06/PD19_244_12411.html, 22.05.2020.
 10. Destatis (2019c), Städte-Boom und Baustau: Entwicklungen auf dem deutschen Wohnungsmarkt 2008–2018, Pressemitteilung Nr. N 012, 4.12.2019, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/12/PD19_N012_122.html, 22.05.2020.
 11. Destatis (2019d), Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2018, Fachserie 1 Reihe 2.2, 21.08.2019, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Migration-Integration/Publikationen/Downloads-Migration/migrationshintergrund-2010220187004.pdf?__blob=publicationFile, 22.05.2020.
 12. Destatis (2019e), Jede vierte Person in Deutschland hatte 2018 einen Migrationshintergrund, Pressemitteilung Nr. 314, 21.08.2019, https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_314_12511.html, 22.05.2020.
 13. Destatis (2020a), Bevölkerung. Wanderungsbewegungen in Ost- und Westdeutschland, https://www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Demografischer-Wandel/Aspekte/demografie-wanderungen.html, 22.05.2020.
 14. Destatis (2020b), Bevölkerungsstand. Durschnittsalter auf Grundlage des Zensus 2011 nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit, 19.06.2020, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/durchschnittsalter-zensus-jahre.html, 22.06.2020.
 15. Destatis (2020c), Bevölkerungsstand, Durschnittsalter auf Grundlage des Zensus 2011 nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit, 19.06.2020, https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/durchschnittsalter-zensus-jahre.html, 22.06.2020.
 16. Destatis (2020d), Bevölkerungsstand,. Bevölkerung nach Altersgruppen (ab 1950), https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsstand/Tabellen/liste-altersgruppen.html, 22.06.2020.
 17. Deutsche Börse Group (2020), DAX, https://deutsche-boerse.com/dbg-de/unternehmen/wissen/boersenlexikon/boersenlexikon-article/DAX-242898, 27.06.2020.
 18. Fried N. (2019), Kommentar zur Deutschen Einheit: Merkels Systemkritik, 3.10.2019, „Süddeutsche Zeitung”, https://www.sueddeutsche.de/politik/deutsche-einheit-kiel-merkel-kommentar-1.4625385, 20.05.2020.
 19. Gneuss M., Lehmann K. (2019), WELT-Ranking: Die Rangliste der 500 größten Konzerne Deutschlands, 16.07.2019, Bilanz.de, dostęp: LexisNexis, 17.06.2020.
 20. Hübscher Ch., Deutschland-Bilanz. Wie die Deutschen in Ost und West übereinander denken, 8.08.2019, ZDF.de, https://www.zdf.de/nachrichten/heute/umfrage-zur-zdf-deutschland-bilanz-wie-die-deutschen-in-ost-und-west-uebereinander-denken-100.html, 22.06.2020.
 21. Janicki L., Koszel B., Wilczyński W. (red.) (1996), Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne, Instytut Zachodni, Poznań.
 22. Merkel A. (2019), Rede von Bundeskanzlerin Merkel anlässlich des Festakts zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2019 in Kiel, 3.10.2019, https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-anlaesslich-des-festakts-zum-tag-der-deutschen-einheit-am-3-oktober-2019-in-kiel-1678326#Start, 22.05.2020.
 23. Schoenwald S., Wiegmann J. (2009), Deutschland durchläuft stärkste Rezession der Nachkriegszeit, massiver Einbruch der Unternehmensinvestitionen, 02.2009, KfW Bankengruppe, https://www.kfw.de/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-Investbarometer/Investbarometer-02_09.pdf, 22.06.2020.
 24. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2018), Regionaldatenbank Deutschland, Durchschnittsalter der Bevölkerung, https://www.regionalstatistik.de/genesis//online/data?operation=table&code=12411-07-01-5-B&levelindex=0&levelid=1595257617102, 22.05.2020.
 25. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2019a), Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder VGRdl, https://www.statistik-bw.de/VGRdL/tbls/?lang=de-DE, 26.06.2020.
 26. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2019b), Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder VGRdl. Begriffsdefinitionen, https://www.statistik-bw.de/VGRdL/MethDef/definitionen.jsp, 26.06.2020.
 27. Statistische Ämter des Bundes und der Länder (2020), Fläche und Bevölkerung nach Ländern, 28.01.2020, https://www.statistikportal.de/de/bevoelkerung/flaeche-und-bevoelkerung, 22.05.2020.
 28. Weidenbach B. (2019), Umfrage zur Gesamtsituation in Deutschland im Vergleich DDR 2019, 14.11.2019, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1069230/umfrage/umfrage-zur-persoenlichen-wahrnehmung-der-ddr-heute/, 20.05.2020.
 29. ZDF-Politbarometer (2019), Annäherung zwischen Ost und West, 8.11.2019, https://www.zdf.de/nachrichten/heute/191108-unterschiede-ost-west-politbarometer-100.html, 20.05.2020.