Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci
PDF

Słowa kluczowe

Europejska Agencja Kosmiczna
Unia Europejska
kosmos
badania
loty kosmiczne

Jak cytować

Turczyński, P. (2020). Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) – ambitne plany, skromne możliwości, potężni konkurenci. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 291–309. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.19

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest genezie, strukturze i obecnemu potencjałowi Europejskiej Agencji Kosmicznej. Struktura ta konsoliduje projekty państw europejskich, dotyczące badania przestrzeni kosmicznej. W ostatnich latach ESA podejmowała liczne projekty naukowo-badawcze. Mimo potężnego zaplecza, jakim jest europejska gospodarka, ESA ma jednak znacznie mniejsze możliwości niż jej główna konkurentka – amerykańska NASA. Badania kosmosu, prowadzone przez ESA często mają charakter uzupełniający i pomocniczy wobec planów NASA. Silnymi konkurentami dla ESA są też agencje kosmiczne innych państw – Rosji, Chin czy Japonii.

https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.19
PDF

Bibliografia

Aliberti M. (2015), When China Goes to the Moon..., Studies in Space Policy” 11, Springer International Publishing Switzerland, Chapter 2: China’s Space Programme: An Overview, s. 25.

Badurska A. (2010), Europejska polityka kosmiczna – przemysł, rynek, koniunktura, w: Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa – Polska, red. Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa, Warszawa, s. 161–168.

d’Antonio M. (2012), Wyścig na orbitę, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Defence equipment for European crisis management – reply to the annual report of the Council – Document C/1760, 6 Nov. 2001, http://www.assemblee-ueo.org/en/documents/sessions_ordinaires/rpt/2001/1760.html.

„Memorandum of Understanding Between The European Space Agency and The United States National Aeronautics and Space Administration”, reprinted in NASA SP-2001-4407: Exploring the Unknown, Chapter 3, Document III-29, s. 671.

Ryzenko J. (2010), Międzynarodowa stacja kosmiczna. Przykład współpracy międzynarodowej państw w badaniu i eksperymentalnym wykorzystaniu przestrzeni kosmicznej, w: Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Świat – Europa – Polska, red. Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa, Warszawa, s. 69–83.

Spagnulo M., Fleeter R., i in. (2013), Space Program Management; Methods and Tools, wyd. Springer, New York.

Układ o zakazie prób broni nuklearnej w atmosferze, w przestrzeni kosmicznej i pod wodą, podpisany w Moskwie 5 sierpnia 1963 r.

Układ o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej łącznie z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi, podpisany w Londynie, Moskwie i Waszyngtonie 27 stycznia 1967 r.

WEU Ministerial Meetings in Porto on 15 & 16 May 2000, Porto Declaration.

Zubrin R. (2003), Narodziny cywilizacji kosmicznej, wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Drabik P. (2015), Ile zyskamy na Polskiej Agencji Kosmicznej?, 11.03.2015 18:24:07, http://jagiellonski24.pl/2015/03/11/ile-zyskamy-na-polskiej-agencji-kosmicznej/, 26.03.2018.

http://global.jaxa.jp/about/president/presslec/201401.html;-/201501.html;-/201601.html;-/201701.html

http://sites.nationalacademies.org/cs/groups/ssbsite/documents/webpage/ssb_087080.pdf

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2012/01/ESA_budget_by_domain_for_2012_M_Million_Euro

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/01/ESA_budget_2013

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/01/ESA_budget_by_domain_for_2013_M_Million_Euro

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2014/01/ESA_budget_by_domain_for_2014_M_Million_Euro

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/01/ESA_budget_2017, 22.03.2018

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/01/ESA_budget_2017_by_domain

http://www.parabolicarc.com/2013/02/26/esa-faces-the-limits-of-expansion-growing-power-of-eu/

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&start=1960, 26.03.2018

https://esamultimedia.esa.int/multimedia/DG/ESA_2010_Budget.pdf

https://themoscowtimes.com/articles/roscosmos-10-year-budget-cut-for-third-time-51016

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2015/01/ESA_Budget_2015

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/01/ESA_budget_2016, 20.03.2018

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/03/Space_budget_on_GDP_in_2012_2013_2014.

https://www.reddit.com/r/space/comments/zzgah/nasa_vs_roscosmos_funding_in_billion_usd_2009_to/

https://www.theguardian.com/science/2016/aug/28/china-new-space-superpower-lunar-mars-missions

Naskręt M. (2015), 50 etatów w Polskiej Agencji Kosmicznej. Nie musisz być fizykiem, 22 kwietnia 2015, https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/50-etatow-w-Polskiej-Agencji-Kosmicznej-Nie-musisz-byc-fizykiem-n89851.html, 26.03.2018

https://www.esa.int/spaceinimages/Images/2016/01/ESA_budget_2016_by_domain