Procesy etnopolityczne jako jedno z uwarunkowań zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu

Main Article Content

Magdalena Karolak-Michalska

Abstrakt

Artykuł przedstawia problematykę procesów etnopolitycznych (polityzacji etniczności, mobilizacji etnopolitycznej mniejszości narodowych i etnicznych) w państwach Europy Wschodniej. Autorka analizując aktywność społeczno-polityczną oraz udział mniejszości narodowych i etnicznych w organach władzy Republiki Białorusi, Republiki Mołdawii, Ukrainy dochodzi do wniosku, że procesy te wpływają na bezpieczeństwo państw subregionu. Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państw mają te zorganizowane aktywności, które zgłaszają działania separatystyczne. W przypadku Republiki Białorusi problem ten nie występuje, natomiast w Republice Mołdawii (Gagauzja i Naddniestrze) i na Ukrainie (Donbas, Zakarpacie) ma realny wymiar. Tendencje separatystyczne poszczególnych grup etnicznych stanowią istotny element w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa państwa. Stają się również przestrzenią, w której konieczna jest reakcja władz państwowych, w tym dotycząca nie tylko bezpieczeństwa, ale także umiejętnego zarządzania procesami etnopolitycznymi w państwie.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karolak-Michalska, M. (2020). Procesy etnopolityczne jako jedno z uwarunkowań zarządzania etnopolityką w państwach Europy Wschodniej a bezpieczeństwo subregionu. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 311-324. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.20
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Magdalena Karolak-Michalska, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

MAGDALENA KAROLAK-MICHALSKA – dr, politolog (UW). Wykładowca na politologii, stosunkach międzynarodowych, zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów w renomowanych czasopismach naukowych. Zainteresowania badawcze: etnopolityka na obszarze WNP, bezpieczeństwo etnopolityczne.

Referencje

 1. Baluk W. (2016), Images of a New Eastern Europe, “East of Europe”, no. 1, vol. 2, pp. 12–20.
 2. Bureau of Interethnic Relations of the Republic of Moldova. Pages of History (2020), http://www.bri.gov.md, 15.02.2020.
 3. Bodio T., Marszałek-Kawa J. (2018), Politics, Law, Culture and Security in the Post-Soviet Area, Marszałek Publishing House, Toruń.
 4. Composition of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), http://www.kmu.gov.ua, 14.03.2020.
 5. Deputies of the European Parliament (2020), http://www.europarl.europa.eu, 14.03.2020.
 6. Freedom House. Nations in Transit 2018. Raport (2019), http://www.freedomhouse.org/report/nations-transit/2018, 12.02.2020.
 7. Groszkowski J., Iwański T., Sadecki A., Dąborowski T. (2017), A Neighbour Re-discovered. Czech, Slovak and Hungarian relations with Ukraine. The OSW Report, Warsaw, pp. 21–29.
 8. Hale H. E. (2008), The Foundations of Ethnic Politics. Separatism of States and Nations in Eurasia and the World, Cambridge University Press, Cambridge.
 9. Information about Political Parties Registered in the Republic of Belarus (2012), http://www.minjust.by, 14.02.2020.
 10. Jakubowski A. (2018), The Conditions for Ethno-Political Conflicts, “Central European Political Studies”, vol. 1, pp. 5–13.
 11. Kelley J. G. (2004), Ethnic Politics in Europe: the Power of Norms and Incentives, Princeton University Press, Princeton.
 12. Kubaczyk T., Majchrzak A., Żyła M. (2018), National and Ethnic Minorities in the Security Policies of the Central and Eastern Europe Subregion. CIS Countries, AON, Warsaw.
 13. Lach Z. (2014), Analysis of the Level of Socio-Economic Development and Power of the Countries of Central and Eastern Europe, “Geopolitical Review”, vol. 9, pp. 31–52.
 14. Legislative Activity in Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine (2009), http://www.rada.gov.ua, 14.02.2020.
 15. List of Ethnic Cultural Public Associations Registered in the Republic of Belarus (as of January 1, 2019) (2019), http://www.belarus21.by, 19.02.2020.
 16. Mironowicz E. (2015), Ethnic Policy of Belarus, in: Ethnic Policy of Contemporary Central and Eastern European Countries, eds. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, UMCS, Lublin.
 17. Moldavian Ministry of Justice Registered the Party of Regions of Mihail Formuzal (2012), http://www.regnum.ru, 26.03.2020.
 18. Olzak S. (1991), Contemporary Ethnic Mobilization, Palgrave Macmillan, London.
 19. Official Website of the Political Party of the Patriot of Moldova (2013), http://www.patriotmd.info, 14.04.2020.
 20. Program of the Party Kievan Rus (2013), http://www.kievskarus.ucoz.ru, 15.03.2020.
 21. Program of the Russian Bloc Party (2013), http://www.rblok.org.ua, 16.03.2020.
 22. Recensamant.statistica 2014 (2014), http://www.recensamant.statistica.md/ru/dissemination/person, 15.08.2019.
 23. Rothschild J. (1981), Ethnopolitics: A Conteptual Framework, Columbia University Press, New York.
 24. Russian Organizations Abroad (2019), http://www.materik.ru, 14.05.2020.
 25. Standard Country or Area Codes for Statistical Use (M49) (2019), http://www.unstats.un.org/unsd/methodology/m49, 19.03.2020.
 26. Teres N., Jakubowski A. (2015), Ethnic Policy of Ukraine, in: Ethnic Policy of Contemporary Central and Eastern European Countries, eds. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, UMCS, Lublin.
 27. The Moldovan Parliament Adopted a New Concept of National Security (2008), http://www.osw.waw.pl, 12.02.2020.
 28. Union of Poles in Belorus (2020), http://www.znadniemna.pl, 17.02.2020.
 29. Wierzbicki A. (2015), Genetic and Cultural Foundations of Ethno-Politics. Ethnonationalist perspective, in: Ethnic Policy. Theories, Concepts, Challenges, eds. H. Chałupczak, R. Zenderowski, E. Pogorzała, T. Browarek, UMCS, Lublin.
 30. Wierzbicki A., Karolak-Michalska M. (2016), Russian Minority in the Ethno-Politics of Eastern Europe and Central Asia, University of Warsaw, Warsaw.
 31. Zdaniuk B. (2016), State Consolidation in the Republic of Moldova, UW, Warsaw.
 32. Zenderowski R., Pieńkowski J. (2014), Nationality Issues in Central and Eastern Europe. Theoretical Issues, UKSW, Warsaw.
 33. Zisserman-Brodsky D. (2003), Constructing Ethnopolitics in the Soviet Union: Samizdat, Deprivation and the Rise of Ethnic Nationalism, Palgrave Macmillan, London.