Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566.

Main Article Content

Anna Ratajczak

Abstrakt

Recenzja

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ratajczak, A. (2020). Tomasz Kubin, Mieczysław Stolarczyk (red.), Kryzysy w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku. Uwarunkowania – przebieg – implikacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 566. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 396-398. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.27
Dział
OCENY I OMÓWIENIA