Kraj Saary a początki integracji europejskiej

Main Article Content

Krzysztof Koźbiał

Abstrakt

Po zakończeniu II wojny światowej terytorium Kraju Saary stało się problemem spornym między Francją a Niemcami. Francja z powodów ekonomicznych (złoża węgla kamiennego i rozwinięty przemysł) próbowała uzależnić ten obszar od siebie, czego wyrazem była najpierw okupacja, później unia gospodarcza i walutowa, wreszcie próba politycznego uniezależnienia Saary od RFN.


Działania te zakończyły się fiaskiem. Powodem było nieprzyjęcie przez mieszkańców Kraju Saary tzw. statutu Saary w referendum w 1955 r. Od 1957 r. obszar został włączony do RFN w wyniku tzw. małego zjednoczenia. Zapewne nie byłoby to możliwe bez pozytywnie postępującej integracji zachodniej Europy (utworzenie EWWiS i EWG).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koźbiał, K. (2020). Kraj Saary a początki integracji europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 187-198. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.12
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Krzysztof Koźbiał, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

KRZYSZTOF KOŹBIAŁ – adiunkt z habilitacją, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Europeistyki UJ, kierownik Zakładu Studiów nad Europą Środkową. Zainteresowania badawcze dotyczą procesów integracyjnych w Europie po 1945 r., systemów politycznych oraz polityki zagranicznej i wewnętrznej państw Europy Centralnej, w tym i państw niemieckojęzycznych.

Referencje

 1. Altmeyer K., Sinnwell E. (1958), Die Volksbefragung vom 23. Oktober 1955 und die Eingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik, w: Das Saarland. Ein Beitrag zur Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in Politik, Kultur und Wirtschaft, red. K. Altmeyer, J. Szliska, W. Neauthier, P. Weiant, Saarbrücken.
 2. Batowski H. (2001), Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków.
 3. Das Saarland – Kleines Land, großer Fußball, https://www.youtube.com/watch?v=kyNXYcrMLKI, 22.06.2020.
 4. Deutschland-Frankreich. Ein neues Kapitel ihrer Geschichte 1948–1988 (1988), Bonn.
 5. Elzer H. (2007), Die deutsche Wiedervereinigung an der Saar. Das Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen und das Netzwerk der prodeutschen Opposition 1949 bis 1955, St. Ingbert.
 6. Elzer H. (2008), Konrad Adenauer, Jakob Kaiser und die „kleine Wiedervereinigung”. Die Bundesministerien im außenpolitischen Ringen um die Saar 1949 bis 1955, St. Ingbert.
 7. Enders U. (1990), Der Konflikt um den Beitritt der Bundesrepublik und des Saargebiets zum Europarat, w: L. Herbst, W. Bührer, H. Sowade, Vom Marshallplan zur EWG. Die Eingliederung der Bundesrepublik Deutschland in die westliche Welt, München.
 8. Erklärung der Bundesregierung vor dem Deutschen Bundestag zur Saarfrage am 18. November 1952 (1972), w: Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland, Köln.
 9. http://www.national-football-teams.com/country/273/1950/Saarland.html, 14.05.2020.
 10. http://www.rsssf.com/miscellaneous/saar-recintlp.html, 17.06.2020.
 11. http://www.saar-nostalgie.de/, 15.06.2020.
 12. http://www.verfassungen.de/de/saar/gesetz56.htm, 20.04.2020.
 13. https://www.sports-reference.com/olympics/countries/SAA/summer/1952/, 14.06.2020.
 14. Lappenküper U. (2001), Die deutsch-französischen Beziehungen 1949–1963, Bd. 1: 1949–1958, München.
 15. Müller-Roschach H. (1980), Die deutsche Europapolitik. Eine politische Chronik, Bonn.
 16. Paul G. (1991), Von der Bastion im Westen zur Brücke der Verständigung. Politische Geschichte 1815–1957, w: Das Saarland. Politische, Wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung, Saarbrücken.
 17. Regitz F. (1958), Die Politik der Abtrennung (1945–1955), w: Das Saarland. Ein Beitrag zur Entwicklung des jüngsten Bundeslandes in Politik, Kultur und Wirtschaft, red. K. Altmeyer, J. Szliska, W. Neauthier, P. Weiant, Saarbrücken.
 18. Rudolf H. U., Oswalt V. (red.) (2009), Taschen Atlas. Deutsche Geschichte, Stuttgart.
 19. Statut Rady Europy, przyjęty w Londynie dnia 5 maja 1949 r., Dziennik Ustaw RP 1994, Nr 118, poz. 565, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19941180565, 20.06.2020.
 20. Vertrag zwischen der Bundesrepublik und der Französischen Republik zur Regelung der Saarfrage, w: Die Bundesrepublik und Frankreich: Dokumente 1949–1963 (1997), Bd. 1: Außenpolitik und Diplomatie, red. H. Möller, K. Hildebrandt, München.
 21. Wortlaut des Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über das Statut der Saar (1972), w: Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland, Köln.