Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej

Main Article Content

Eryk Pieszak

Abstrakt

W artykule poprzez analizę porównawczą dyskursu związanego z opisem ekonomicznych procesów wolnorynkowych i dyskursów związanych z procesami kulturowymi szukamy perspektywy badawczej, pozwalającej badać wzajemny wpływ tych procesów kulturowych. 


Jeżeli przeanalizujemy opisy przemian społeczno-gospodarczych, krajów takich, jak Polska czy kraje Nadbałtyckie, okaże się, że droga ich do zwiększenia konkurencyjności ekonomicznej jest podobna. Wiąże się ona ze zmianami rynkowymi, ale także przemianą kulturową w szerszym kontekście. 


Można więc postawić hipotezę: jednostka jest wolna w świecie myśli jednak w świecie zjawisk wolność nie istnieje. Hipoteza ta rozwinięta na społeczeństwa, które wprowadziły wolny rynek brzmiała by: jednostka w społeczeństwie konsumpcyjnym jest wolna w świecie swoich myśli, lecz w świecie zjawisk rynkowych podlega niezależnym od niej procesom. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pieszak, E. (2020). Kultura konsumpcji jako konsekwencja procesu ekonomicznego w kontekście przemian na terenie Unii Europejskiej. Rocznik Integracji Europejskiej, (14), 259-269. https://doi.org/10.14746/rie.2020.14.17
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Biogram autora

Eryk Pieszak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ERYK PIESZAK – doktor nauk o komunikacji i poznaniu. Adiunkt UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu różnorodnych aspektów komunikacji. Zaczynając od metafizycznych podstaw komunikacji, przez kulturowe i psychospołeczne jej uwarunkowania po czysto praktyczne aspekty przekazu w marketingu i zarządzaniu. W szczególności – wpływ zmiany zakresu znaczeniowego pojęć na dyskurs kulturowy i międzykulturowy. 

Referencje

 1. Aldridge A. (2006), Rynek, Sic!, Warsaw.
 2. Bauman Z. (2000), Globalizacja, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw.
 3. Bauman Z. (2009), Konsumowanie życia, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow.
 4. Bauman Z. (2005), Konsumując życie, w: Konsumpcja – istotny wymiar globalizacji kulturowej, pod red. A. Jawłowskiej, M. Kempnego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warsaw.
 5. Bauman Z. (2007), Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Wydawnictwo Znak, Cracow.
 6. Belch G., Belch M. (2011), Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective, McGraw Hill, New York.
 7. Bell D. (1998), Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, PWN, Warsaw.
 8. Berger P. L., Luckmann T. (1983), Społeczne tworzenia rzeczywistości, PIW, Warsaw.
 9. Black J. (2008), Słownik ekonomii, PWN, Warszawa.
 10. Cyrson E. (1981), Korporacje międzynarodowe. Prawidłowości ekspansji zagranicznej, Warsaw.
 11. Fromm E. (2003), Mieć czy być?, przeł. J. Karłowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 12. Giddens A. (1999), Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Książka i Wiedza, Warsaw.
 13. Hołub J., Perenc J., Rosa G. (1997), Podstawy marketingu, WN US, Szczecin.
 14. Koima K. (1985), Toward a Theory of Industrial Restructuring and Dynamic Comparative Advantage, “Hitosubashi Jurnal of Economics”, no. 269.
 15. Ostrowska I., Gracz L. (2013), Młodzi nabywcy na e-zakupach, Agencja Wydawnicza Placet, Warsaw.
 16. Podstawy marketingu (1998), pod red. J. Karwowskiego, Wyd. ZSB, Szczecin.
 17. Porter M. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London.
 18. Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warsaw.
 19. Runiewicz M. (2006), Międzynarodowa konkurencyjność państw nadbałtyckich, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warsaw.
 20. Schor J. B. (1999), The Overspent American, Why We Want What We Don’t Need, Harper Perennial, New York.
 21. Słownik ekonomii (2008), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 22. Szlendak T. (2004), Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław.
 23. Światowy G. (2006), Zachowania konsumentów. Determinanty oraz metody poznania i kształtowania, PWE, Warsaw.
 24. The World Competitiveness Report 1994 (1994), World Economic Forum, Lausanne.
 25. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M. (2004), Zachowania konsumentów – teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.