Zmiany w polityce antyrasistowskiej Unii Europejskiej w latach 2000–2020
PDF

Słowa kluczowe

rasizm
dyskryminacja
Unia Europejska
polityka UE
zmiana polityki

Jak cytować

Burgoński, P. (2021). Zmiany w polityce antyrasistowskiej Unii Europejskiej w latach 2000–2020. Rocznik Integracji Europejskiej, (15), 135–153. https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.9

Abstrakt

Celem artykułu było wykazanie, że polityka antyrasistowska UE w latach 2000–2020 uległa zmianie, a następnie zaprezentowanie, na czym owe zmiany polegały i jaki miały charakter. Materiał badawczy stanowiły 62 dokumenty głównych instytucji UE: Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego. Uzyskane rezultaty badań pokazują, że główne zmiany polegały na bardziej zniuansowanym podejściu do walki z rasizmem: dostrzeżeniu różnych grup dotkniętych rasizmem, różnych sposobów doświadczania rasizmu, nowych odmian rasizmu (ekspresywnego, środowiskowego), nowych jego źródeł (politycy i partie polityczne, sztuczna inteligencja). Spośród zmian dotyczących proponowanych środków należy wymienić kładzenie większego nacisku na środki zapewniające równość substancjalną. Odnotować też trzeba wzmocnienie ochrony ofiar rasizmu. Ponadto, nastąpiło zwiększenie liczby jednostek w ramach KE odpowiedzialnych za walkę z rasizmem, a także wzrost liczby zewnętrznych struktur, które wzmacniają możliwości KE w zakresie analizy prawnej i prowadzonych polityk. Odnośnie do sposobu prowadzenia polityki antyrasistowskiej zauważalne jest zwiększenie znaczenia tzw. nowego sposobu zarządzania. Zaobserwowane zmiany nie były radykalne, lecz następowały stopniowo. Miały charakter linearny, tzn. nie oznaczały zerwania z przeszłością. Polegały na przesunięciu akcentów oraz dołożeniu kolejnego elementu, a nie ich wymianie. W związku z tym rozwój polityki antyrasistowskiej UE można scharakteryzować jako szereg działań, które nie konkurują ze sobą, ale się uzupełniają, aby zrealizować określony z góry cel.

https://doi.org/10.14746/rie.2021.15.9
PDF

Bibliografia

Bell M. (2008), Racism and Equality in the European Union, Oxford University Press, Oxford–New York.

Bleich E. (2003), Race Politics in Britain and France – Ideas and Policymaking Since the 1960s, Cambridge University Press, Cambridge.

Campbell B., Manning J. (2018), The Rise of Victimhood Culture. Microaggressions, Safe Spaces, and the New Culture Wars, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire–New York.

Carson M., Burns T. R., Calvo D. (2009), Paradigms in Public Policy. Theory and Practice of Paradigm Shifts in the EU, Peter Lang, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien.

CEU (2000), Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ L 180, 19.07.2000, s. 22–26.

CEU (2001a), Declaration by the Council and the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 28 June 2001 on combating racism and xenophobia on the Internet by intensifying work with young people, OJ C 196, 12.07.2001, s. 1.

CEU (2001b), Council Conclusions on the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 16–17.07.2001, 10674/1/01 REV 1.

CEU (2002), Council conclusions on combating racism, antisemitism and xenophobia, 25–26.04.2002, 8136/3/02 REV 3.

CEU (2007), Council Regulations No 168/2007 of 15 February 2007 establishing a European Union Agency for Fundamental Rights, 15.02.2007, OJ L 53, 22.02.2007, s. 1–14.

CEU (2008), Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law, 28.11.2008, OJ L 328, 6.12.2008, s. 55–58.

CEU (2015a), Combating racism – state of play of work in the Council, 02.06.2015, 9499/15.

CEU (2015b), External dimension of the fight against racism and xenophobia, 01.10.2015, 9512/1/15, REV 1.

CEU (2018), Council Declaration on the fight against antisemitism and the development of a common security approach to better protect Jewish communities and institutions in Europe, 06.12.2018, 15213/18.

CEU (2020), Council Declaration on mainstreaming the fight against antisemitism across policy-areas, 02.12.2020, 13637/20.

de Búrca G. (2006), EU Race Discrimination Law: a Hybrid Model?, http://www.eu-newgov.org/database/DELIV/DLTFIaD03f_EU_Race_Discrimination_Law.pdf, 25.07.2021.

Drozdowicz J. (2012), Krytyczna teoria rasy (Critical Race Theory) i obecność koncepcji rasy w kontekście przeszłych i bieżących amerykańskich dyskusji edukacyjnych, „Kultura –Społeczeństwo – Edukacja”, nr 1.

Eberlein B., Kerwer D. (2004), New Governance in the European Union: A Theoretical Perspective, “Journal of Common Market Studies”, vol. 42, nr 1.

EC (2001), Communication from the Commission contribution to the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, 01.06.2001, COM(2001) 291 final.

EC (2002), Commission Staff Working Document: Legal reasoning for not referring to the concept of “public incitement to discrimination” in the Commission’s proposal for a Council Framework Decision on combating racism and xenophobia, 03.04.2002, SEC(2002) 375.

EC (2003), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Activities of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, together with proposals to recast Council Regulation (EC) 1035/97, 05.08.2003, COM(2003) 483 final.

EC (2006), Report from the Commission to the European Parliament: The application of Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, 15.12.2006, COM(2006) 643 final/2.

EC (2010), Report from the Commission to the European Parliament and the Council: The memory of the crimes committed by totalitarian regimes in Europe, 22.12.2010, COM(2010) 783 final.

EC (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: An EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020, 05.04.2011, COM(2011) 173 final.

EC (2012), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework, 21.05.2012, COM(2012) 226 final.

EC (2014a), Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Joint Report on the application of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (‘Racial Equality Directive’) and of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (‘Employment Equality Directive’), 17.01.2014, COM(2014) 2 final.

EC (2014b), Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the implementation of Council Framework Decision 2008/913/JHA on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law, 27.01.2014, COM(2014) 27 final.

EC (2016a), The Code of Conduct on Countering Illegal Hate Speech Online, 31.05.2016, European Commission, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_1937, 14.05.2021.

EC (2016b), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action Plan on the integration of third country nationals, 07.06.2016, COM(2016) 377 final.

EC (2019), Commission Staff Working Document: Countering racism and xenophobia in the EU: fostering a society where pluralism, tolerance and non-discrimination prevail, 15.03.2019, SWD(2019) 110 final.

EC (2020a), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Union of equality: EU anti-racism action plan 2020–2025, 18.09.2020, COM(2020) 565 final.

EC (2020b), Communication from the Commission to the European Parliament and the Council: A Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation, 07.10.2020, COM(2020) 620 final.

EC (2020c), Commission Staff Working Document. Analytical document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A Union of Equality: EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation and its accompanying proposal for a revised Council recommendation on national Roma strategic frameworks for equality, inclusion and participation, 07.10.2020, SWD(2020) 530 final.

EC (2020d), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Action plan on Integration and Inclusion 2021–2027, 24.11.2020, COM(2020) 758 final.

EP (2000), European Parliament resolution on the European Union’s position at the World Conference Against Racism and the current situation in the Union, 21.09.2000, OJ C 146, 17.05.2001, s. 110–113.

EP (2001a), European Parliament recommendation on the European Union’s position at the World conference against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance, 16.05.2001, OJ C 34 E, 7.02.2002, s. 208–210.

EP (2001b), European Parliament resolution on the situation as regards fundamental rights in the European Union, 05.07.2001, OJ C 65 E, 14.03.2002, s. 350–363.

EP (2001c), European Parliament resolution on the World Conference against Racism in Durban, 03.10.2001, OJ C 87 E, 11.04.2002, s. 149–151.

EP (2004), European Parliament resolution on the situation of women from minority groups in the European Union, 09.03.2004, OJ C 102 E, 28.04.2004, s. 497–503.

EP (2005a), European Parliament resolution on remembrance of the Holocaust, anti-semitism and racism, 27.01.2005, OJ C 253 e, 13.10.2005, s. 37–39.

EP (2005b), European Parliament resolution on the protection of minorities and anti-discrimination policies in an enlarged Europe, 08.06.2005, OJ 124 E, 25.05.2006, s. 405–415.

EP (2005c), European Parliament resolution on the situation of the Roma in the European Union, 28.04.2005, OJ C 45 E, 23.02.2006, s. 129–133.

EP (2006a), Declaration of the European Parliament on tackling racism in football, 14.03.2006, OJ C 291 E, 30.11.2006, s. 143–145.

EP (2006b), European Parliament resolution on non-discrimination and equal opportunities for all – a framework strategy, 14.06.2006, OJ C 300 E, 9.12.2006, s. 259–265.

EU (2007a), European Parliament recommendation to the Council of 21 June 2007 concerning the progress of the negotiations on the framework decision on action to combat racism and xenophobia, 21.06.2007 (2007/2067(INI)).

EP (2007b), European Parliament resolution of 27 September 2007 on the application of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, 27.09.2007 (2007/2094(INI)).

EP (2007c), European Parliament resolution of 13 December 2007 on combating the rise of extremism in Europe,13.12.2007, OJ C 323 E, 13.12.2007, s. 494–496.

EP (2009), European Parliament resolution of 14 January 2009 on the situation of fundamental rights in the European Union 2004–2008, 14.01.2009, OJ C 46 E, 24.02.2010, s. 48–69.

EP (2010a), European Parliament resolution of 25 March 2010 on the Second European Roma Summit, 25.03.2010, OJ C 4 E, 7.01.2011, s. 7–11.

EP (2010b), European Parliament resolution of 9 September 2010 on the situation of Roma and on freedom of movement in the European Union, 09.09.2010, OJ C 308 E, 20.10.2011, s. 73–78.

EP (2011), European Parliament resolution of 9 March 2011 on the EU strategy on Roma inclusion, 09.03.2011, OJ C 199 E, 7.07.2012, s. 112–131.

EP (2012), European Parliament resolution of 12 December 2012 on the situation of fundamental rights in the European Union (2010–2011), 12.12.2012, OJ C 434, 23.12.2015, s. 64–86.

EP (2013a), European Parliament resolution of 14 March 2013 on strengthening the fight against racism, xenophobia and hate crime, 14.03.2013, OJ C 36, 29.01.2016, s. 81–84.

EP (2013b), European Parliament resolution of 12 December 2013 on the progress made in the implementation of the National Roma Integration Strategies, 12.12.2013, OJ C 468, 15.12.2016, s. 157–162.

EP (2014), European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation of fundamental rights in the European Union, 27.02.2014, OJ C 285, 29.08.2017, s. 112–134.

EP (2015a), European Parliament resolution of 15 April 2015 on the occasion of International Roma Day – anti-Gypsyism in Europe and EU recognition of the memorial day of the Roma genocide during World War II, 15.04.2015, OJ C 328, 6.09.2016, s. 4–7.

EP (2015b), European Parliament resolution of 8 September 2015 on the situation of fundamental rights in the European Union (2013–2014), 08.09.2015, OJ C 316, 22.09.2017, s. 2–36.

EP (2015c), European Parliament resolution of 25 November 2015 on the prevention of radicalisation and recruitment of European citizens by terrorist organisations, 25.11.2015, OJ C 366, 27.10.2017, s. 101–116.

EP (2016), European Parliament resolution of 13 December 2016 on the situation of fundamental rights in the European Union in 2015, 13.12.2016, OJ C 238, 6.07.2018, s. 2–27.

EP (2017a), European Parliament resolution of 1 June 2017 on combating anti-Semitism, 01.06.2017, OJ C 307, 30.08.2018, s. 183–185.

EP (2017b), European Parliament resolution of 25 October 2017 on fundamental rights aspects in Roma integration in the EU: fighting anti-Gypsyism, 25.10.2017, OJ C 346, 27.09.2018, s. 171–183.

EP (2018a), European Parliament resolution of 25 October 2018 on the rise of neo-fascist violence in Europe, 25.10.2018, OJ C 345, 16.10.2020, s. 22–27.

EP (2018b), European Parliament resolution of 13 November 2018 on minimum standards for minorities in the EU, 13.11.2018, OJ C 363, 28.10.2020, s. 13–26.

EP (2019a), European Parliament resolution of 16 January 2019 on the situation of fundamental rights in the European Union in 2017, 16.01.2019, OJ C 411, 27.11.2020, s. 94–106.

EP (2019b), European Parliament resolution of 12 February 2019 on the need for a strengthened post-2020 Strategic EU Framework for National Roma Inclusion Strategies and stepping up the fight against anti-Gypsyism, 12.02.2019, OJ C 449, 23.12.2020, s. 2–5.

EP (2019c), European Parliament resolution of 26 March 2019 on fundamental rights of people of African descent in Europe, 26.03.2019, OJ C 108, 26.03.2021, s. 2–7.

EP (2019d), European Parliament resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe, 19.09.2019, OJ C 171, 6.05.2021, s. 25–29.

EP (2020a), European Parliament resolution of 19 June 2020 on the anti-racism protests following the death of George Floyd, 19.06.2020, OJ C 362, 8.09.2021, s. 63–70.

EP (2020b), European Parliament resolution of 17 September 2020 on the implementation of National Roma Integration Strategies: combating negative attitudes towards people with Romani background in Europe, 17.09.2020, OJ C 385, 22.09.2021, s. 104–116.

EP (2020c), European Parliament resolution of 26 November 2020 on the situation of Fundamental Rights in the European Union – Annual Report for the years 2018–2019, 26.11.2020, OJ C 425, 20.10.2021, s. 107–125.

Fella S., Ruzza C. (red.) (2013), Anti-Racist Movements in the EU. Between Europeanisation and National Trajectories, Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–New York.

Givens T. E., Evans Case R. (2014), Legislating Equality. The Politics of Antidiscrimination Policy in Europe, Oxford University Press, Oxford.

Grosse T. G. (2021), Demontaż narodowych identyfikacji, „Rzeczpospolita” z dnia 2.07.2021 r.

Müller C. (2021), Anti-Racism in Europe: An Intersectional Approach to the Discourse on Empowerment through the EU Anti-Racism Action Plan 2020–2025, “Social Sciences”, vol. 137, nr 10.

Ruzza C. (2013), AntiRacism at the EU Level, w: Anti-Racist Movements in the EU. Between Europeanisation and National Trajectories, red. S. Fella, C. Ruzza, Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–New York.

The threat from the illiberal left. Don’t underestimate the danger the left-leaning identity politics, “The Economist” z dnia 4.09.2021, https://www.economist.com/leaders/2021/09/04/the-threat-from-the-illiberal-left, 1.10.2021.