Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski

Main Article Content

Paweł Turczyński

Abstrakt

Unia Europejska od dekady podejmuje działania na rzecz konsolidacji rynków zbrojeniowych. Jednak istotną przeszkodą w tym procesie są zróżnicowane interesy, strategie bezpieczeństwa i możliwości poszczególnych państw członkowskich. Polska i Grecja są nielicznymi członkami UE, którzy w ostatnich latach zwiększają swoje wydatki obronne. Oba kraje jednak w swoich zakupach zbrojeniowych kierują się innymi celami. Polska obawia się lądowego starcia z przeciwnikiem posiadającym broń masowego rażenia i demonstrującym lekceważenie dla norm prawa międzynarodowego. Natomiast dla Grecji potencjalnym przeciwnikiem jest członek tego samego sojuszu wojskowego, bardziej przewidywalny w swoich zachowaniach, a ewentualne starcie miałoby charakter powietrzno-morski. Grecja natomiast bardziej niż Polska narażona jest na ataki terrorystyczne i niekontrolowane migracje. Polska posiada liczący się przemysł zbrojeniowy i część zapotrzebowania wojskowego może wyprodukować o własnych siłach. Grecja jest zmuszona do importowania o wiele większej ilości broni. Trudno więc liczyć na standaryzację uzbrojenia na europejskich rynkach czy też na znaczące zbliżanie strategii bezpieczeństwa rozmaitych członków UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Turczyński, P. (2014). Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 135-145. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.10
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Bericht der Bundesregierung über ihre Exportpolitik für konventionelle Rüstungsgüter im Jahre 2010 (Rüstungsexportbericht 2010), http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/transparency/national_reports/germany/germny-2010.pdf, 10.09.2014.
 2. Grecja kupuje niemiecką broń za fundusze z pakietów pomocowych, 10.01.2012, „GazetaWyborcza”, http://m.wyborcza.biz/biznes/1,106501,10941152,Grecja_kupuje_niemiecka_bron_za_fundusze_z_pakietow.html, 10.09.2014.
 3. http://www.defence24.pl/news_mon-priorytety-modernizacji-sil-zbrojnych, 19.10.2013.
 4. Inwestycja w armię, „Polska Zbrojna” ze stycznia 2013 r.
 5. Nowe skrzydła, „Polska Zbrojna” z sierpnia 2012 r.
 6. Palowski J. (2014), Grecja modernizuje uzbrojenie za miliard euro, 21.07.2014, http://www.defence24.pl/news_grecja-modernizuje-uzbrojenie-za-miliard-euro, 15.09.2014.
 7. Siemoniak T. (2013), O wojsku bez przesądów, „Polska Zbrojna” z lutego 2013 r.
 8. Skrzypczak W. (2012), Punkty krytyczne, „Polska Zbrojna” z czerwca 2012 r.
 9. Tatje C. (2012), Grecka armia nie wie, co to oszczędności, 11.01.2012, „Die Zeit Hamburg”, http://www.voxeurop.eu/pl/content/article/1383861-grecka-armia-nie-wie-co-oszczednosci, 10.09.2014.
 10. Trudny, ale dobry rok, „Polska Zbrojna” z kwietnia 2013 r.
 11. Uchwała Rady Ministrów nr 164 z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 4 października 2013 r., poz. 796.
 12. Wieliński B. (2010), Grecja kupuje broń za 2 mld euro, 21.05.2010, „Gazeta Wyborcza”, http://wyborcza.pl/1,76842,7912979,Grecja_kupuje_bron_za_2_mld_euro.html#ixzz3CSybwfsD, 10.09.2014.
 13. Wspólne podejście do migracji z Afryki Północnej, 15.04.2011, http://consilium.europa.eu/homepage/showfocus?focusName=jointly-managing-migration-from-north-africa&lang=pl, 30.08.2014.