Nr 8 (2014)
Rocznik Integracji Europejskiej

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Helmut Matthes
7-17
Eurokrise ohne Ende – Was nun?
PDF (Deutsch)
Zbigniew Czachór
19-32
Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019
PDF
Janusz J. Węc
33-47
Proces konstytuowania Unii Bankowej. Geneza, podstawy prawne, cele i zasady działania
PDF
Justyna Zając
49-61
Efektywność ról międzynarodowych Unii Europejskiej
PDF
Bogdan Koszel
63-80
The Union for the Mediterranean in the policy of France and Germany
PDF (English)
Magdalena Musiał-Karg
81-91
Europejska inicjatywa obywatelska – uwagi na temat roli obywateli w procesie integracji europejskiej
PDF
Przemysław Osiewicz
93-104
Złoża gazu ziemnego we wschodniej części Morza Śródziemnego: implikacje dla Cypru
PDF
Andrzej Ciupiński
105-120
Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych
PDF
Irma Słomczyńska
121-133
Wykorzystanie zasobów kosmicznych Unii Europejskiej dla realizacji celów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
PDF
Paweł Turczyński
135-145
Rynki zbrojeniowe państw Unii Europejskiej: przykład Grecji i Polski
PDF
Piotr Kalka
147-169
Pozycja Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych w Unii Europejskiej
PDF
Agnieszka Stępińska
171-184
Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej
PDF
Artur Staszczyk
185-196
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony rozszerzonej UE
PDF
Mikołaj J. Tomaszyk
197-212
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej
PDF
Piotr Tosiek
213-224
Deliberatywna fuzja międzyrządowa – (post-)kryzysowe podejście w badaniach integracji europejskiej
PDF

MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Adam Jaskulski
225-236
Prawo dostępu do dokumentów Unii Europejskiej i propozycja jego reformy z perspektywy praktycznej dostępności dla obywateli UE
PDF
Ewa Kocińska
237-250
Europejska polityka naukowa i Strategia „Europa 2020” w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Analiza politologiczno-instytucjonalna
PDF
Wojciech Stankiewicz
251-269
Budżet Unii Europejskiej na lata 2014–2020Strategia i wyzwania
PDF
Luiza Wojnicz
271-283
Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga
PDF
Michał M. Kosman
285-302
Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty
PDF
Piotr Kubiak
303-316
Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech (25.05.2014) – analiza i następstwa
PDF
Adam Barabasz
317-331
The Polish elections to the European Parliament in 2014 as shown in the Polish press
PDF (English)
Marta Witkowska
333-354
Wpływ Polaków na decyzje unijne. Ocena efektywności i skuteczności oddziaływania polskich europosłów VI i VII kadencji Parlamentu Europejskiego
PDF
Urszula Kurcewicz
355-366
The evolution of British immigrant integration policy after World War II: a historical and political science perspective
PDF (English)
Igor Ksenicz
367-376
Instrument Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej w ramach Partnerstwa Wschodniego
PDF
Ludmiła Nikitina
377-388
Nord Stream and South Stream as innovative projects, their impact on the energy sector environment and policies of the European Union
PDF (English)
Marcin Kuźba
389-408
Ofensywa partii eurosceptycznych w Wielkiej Brytanii i Niemczech
PDF
Malwina Księżniakiewicz
409-421
Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec
PDF