Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty

Main Article Content

Michał M. Kosman

Abstrakt

Parlament Europejski przeszedł w ciągu ponad sześciu dekad swego istnienia znaczącą ewolucję, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym. Od 1979 r. wyłaniany jest w oparciu o powszechne wybory. Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r. W Niemczech wybierano 96 posłów. Nieco wcześniej Federalny Trybunał Konstytucyjny zlikwidował klauzulę wyborczą, dzięki czemu aż 14 partii niemieckich dostało się do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej głosów zdobyły tradycyjne partie – chadecy i socjaldemokraci. Aż siedem partii uzyskało po jednym mandacie. Głównym celem artykułu jest analiza programów wyborczych partii niemieckich biorących udział w rywalizacji wyborczej, zwłaszcza kwestie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz problemów instytucjonalnych UE. Autor dokonuje ponadto analizy wyników wyborów i prezentuje wnioski dotyczące ewolucji niemieckiej sceny politycznej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kosman, M. M. (2014). Programy niemieckich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Wybrane aspekty. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 285-302. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.20
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Europa bist du. Misch dich ein. Europawahlprogramm der Freien Wähler zurWahl des Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 (2014), www.freiewaehler.eu.
 2. Europa eine neue Richtung geben. Wahlprogramm für die Europawahl am 25. Mai 2014 (2014), www.spd.de.
 3. Europa geht anders: sozial, friedlich, demokratisch (2014), 25. Mai 2014, www.die-linke.
 4. Europa mitentscheiden, erneuern, zusammenhalten. Europawahlprogramm 2014 von Bündnis 90/Die Grünen (2014), www.gruene.de.
 5. Europa wählt rechts. Das Europaprogramm der NPD. Verabschiedet vom NPD-Parteipräsidium am 10. Januar 2014 in Dresden (2014), npd.de.
 6. Europaplan Bayern. Das Programm der CSU zur Europawahl 2014. Beschluss des Kleinen Parteitags vom 10. Mai 2014 (2014), www.csu.de.
 7. Europawahlprogramm. „Europa neu gestalten – mehr Demokratie und mehr Europa wagen!” (2014), www.tierschutzpartei.de.
 8. EU-Wahlprogramm Piraten (2014), program wyborczy Partii Piratów uchwalony na zjeździe w Bochum 4–5 stycznia 2014 r., www.piratenpartei.de.
 9. Familien-Partei Deutschlands. Wahlprogramm für die Wahl zum 8. Europäischen Parlament 2014 (2014), www.familien-partei-deutschlands.de.
 10. Fünftes Gesetz zur Änderung des Europawahlgesetzes vom 7. Oktober 2013 (2013), Bundesgesetzblatt I, 9.10.2013.
 11. Gemeinsam erfolgreich in Europa (2014), 5. April 2014, Berlin, www.cdu.de.
 12. Gesetz über die Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland (Europawahlgesetz – EuWG) (1994), Bundesgesetzblatt I, 12.03.1994.
 13. Kietz D., von Ondarza N. (2014), Europaskeptiker im Europäischen Parlament, SWP-Aktuell 7, Februar.
 14. Kosman M. M. (2009), Parlament Europejski – wybrane aspekty ewolucji, „Świat Idei i Polityki”, t. 9.
 15. Kosman M. M. (2004), Zjednoczone Niemcy w procesie integracji europejskiej (1990–2002), Toruń.
 16. Kurzprogramm der ÖDP zur Europawahl 2014 (2014), www.śdp-bayern.de.
 17. Mudde C. (2014), Rechtsaußen, die Große Rezession und die Europa-Wahlen 2014, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 12.
 18. Mut zu Deutschland. Für ein Europa der Vielfalt. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum Europäischen Parlament am 25. Mai 2014 (2014), Beschluss des Bundesparteitags vom 22. März 2014, www.alternativefuer.de.
 19. Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 26. Februar 2014 (2014), orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2014 r., www.bundesverfassungsgericht.de.
 20. Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 9. November 2011 (2011), orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 9 listopada 2011 r., www.bundesverfassungsgericht.de.
 21. PARTEI-Programm zur EU-Wahl 2014 (2014), www.die-partei.de.
 22. Peters M. (2014), Demokratie durch Kritik: Wider die EU-Skepsis, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, nr 12.
 23. Programm der Freien Demokratischen Partei für die Wahl zum VIII. Europäischen Parlament 2014.
 24. Das braucht unser Europa! (2014), Beschluss des Europaparteitages der FDP, Bonn, 19. Januar 2014, www.fdp.de.
 25. Węc J. J. (2011), Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007–2009, Kraków.