Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej

Main Article Content

Agnieszka Stępińska

Abstrakt

Świadomość istnienia deficytu komunikacyjnego w procesie integracji europejskiej zaowocowała szeregiem inicjatyw podejmowanych przez instytucje unijne i państwowe. Wykorzystywane są w nich zarówno narzędzia komunikacji bezpośredniej, jak i media, w tym media społecznościowe. Niemniej, tradycyjne media, takie jak prasa i telewizja wciąż stanowią jedno z najważniejszych źródeł wiedzy o bieżących wydarzeniach krajowych i zagranicznych. W praktyce bowiem wymiar wertykalny europeizacji sfery publicznej przejawia się w częstym prezentowaniu w materiałach dziennikarskich (i szerzej, debacie publicznej) instytucji Unii Europejskiej lub kierunków polityki UE w różnych obszarach. Z kolei wymiar horyzontalny wyraża się w międzynarodowej wymianie informacji, argumentów i poglądów, w tym w prezentowaniu w mediach w różnych państwach wypowiedzi przedstawicieli innych państw oraz opisywaniu wydarzeń mających miejsce w innych państwach europejskich.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Stępińska, A. (2014). Ile Europy w europejskich mediach informacyjnych? Rola mediów w kształtowaniu europejskiej sfery publicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 171-184. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.12
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Almaney A. (1970), International and Foreign Affairs on Network Television News, „Journal of Broadcasting”, vol. 14, nr 4.
 2. Boomgaarden H. G., Vliegenthart R., de Vreese C. H., Schuck A. R. T. (2010), News on the Move: Exogenous Events and News Coverage of the European Union, „Journal of European Public Policy”, vol. 17, nr 4.
 3. Chang T. K., Lee J. W. (1992), Factors affecting gatekeepers’ selection of foreign news: A national survey of newspaper editors, „Journalism Quarterly”, vol. 69, nr 3.
 4. Cianciara A. K. (2012), Rotating Presidency within the Post-Lisbon Insitutional Dynamics: Politically Irrelevant?, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 15.
 5. De Swert K., De Smedt J. (2014), Hosting Europe, Covering Europe? Domestication in the EU-Coverage on Belgian Television News (2003–2012), w: Media and Communication in Europe, red. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin.
 6. de Vreese C. H. (2001), Europe in the News: A cross-national comparative study of the news coverage of key EU events, „European Union Politics”, nr 2.
 7. de Vreese C. H., Boomgaarden H. (2005), Projecting EU referendums: Fear of immigration and support for European integration, „European Union Politics”, nr 1.
 8. de Vreese C. H., Peter J., Semetko H. A. (2001), Framing politics at the launch of the euro: A cross-national comparative study of frames in the news, „Political Communication”, nr 2.
 9. de Vreese C. H., Semetko H. A. (2004), Political campaigning in referendums: Framing the referendum issue, Routledge, London.
 10. Ekengren M. (2004), National Foreign Policy Co-ordination: the Swedish EU Presidency, w: Contemporary European Foreign Policy, red.W. Carlsnaes, H. Sjursen, B. White, Sage Publication.
 11. Eriksen E. O., Fossum J. E. (red.) (2000), Democracy in the European Union: Integration through Deliberation?, Routledge, Abingdon.
 12. Gerbner G., Marvanyi G. (1977), The many worlds of the world’s press, „Journal of Communication”, vol. 27, nr 1.
 13. Galtung J., Ruge M. (1965), The structure of foreign news: The presentation of the Congo, Cuba and Cyprus crises in four Norwegian newspapers, „Journal of Peace Research”, nr 1.
 14. Gripsrud J. (2007), Television and the European Public Sphere, „European Journal of Communication”, vol. 22, nr 4.
 15. Habermas J. (1998), Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, MIT Press, Cambridge.
 16. Habermas J. (2000), The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory, MIT Press, Cambridge.
 17. Harcup T., O’Neill D. (2001), What is news? Galtung and Ruge Revisited, „Journalism Studies”, vol. 2, nr 5.
 18. Hepp A. i inni (2012), Politische Diskurskulturen in Europa: die Mehrfachsegmentierung europäischer Öffentlichkeit, VS Verlag, Wiesbaden.
 19. Husak T. (2012), The „Stability Role” of the Presidency of the Council of the EU in an Evolving Institutional Framework, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 15.
 20. Kayser J. (1953), One week’s news. Comparative study of 17 major dailies for a seven-day period, UNESCO, Paris.
 21. Kolczyński M. (red.) (2013), Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, GNOME – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, Katowice.
 22. Koopmans R., Statham P. (red.) (2010), The making of a European public sphere: Media discourse and political contention, Cambridge University Press, Cambridge.
 23. Koopmans R., Erbe J. (2004), Towards a European public sphere? Vertical and horizontal dimensions of Europeanized political communication, „Innovation: The European Journal of Social Science Research”, vol. 17, nr 2.
 24. Maier M., Strömbäck J., Kaid L. L. (2012), European Political Communication: Campaign Strategies, Media Coverage, and Campaign Effects in European Parliamentary Elections, Ashgate.
 25. McCombs M. (2006), Setting the agenda. The mass media and public opinions, Polity Press.
 26. Meyer C. (1999), Political Legitimacy and the Invisibility of Politics: Exploring the European Union’s Communication Deficit, „Journal of Common Market Studies”, vol. 37, nr 4.
 27. Mieńkowska-Norkiene R. (2012), The Limited Role of the Council Presidency After Lisbon – Much Ado About Nothing?, „Yearbook of Polish European Studies”, vol. 15.
 28. Offerhaus A., Mollen A., Hepp A. (2014), Nationalizing Europe Regionally – The Europeanization of Public Spheres in Regional Newspaper Reporting and the „Crisis” in Europe, w: Media and Communication in Europe, red. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin.
 29. Perez F. (2013), Political Communication in Europe. The Cultural and Structural Limits of the European Public Sphere, Palgrave Macmillan.
 30. Peters B. (2008), Public Deliberation and Public Culture, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 31. Quaglia L., Moxon-Brown M. (2006), What makes a good EU presidency? Italy and Ireland compared, „Journal of Common Market Studies”, vol. 44, nr 2.
 32. Schlesinger P. (1999), Changing Spaces of Political Communication: The Case of the European Union, „Political Communication”, vol. 16, nr 3.
 33. Schlesinger P., Kevin D. (2000), Can the European Union Become a Sphere of Publics?, w: Democracy in the European Union: Integration through Deliberation?, red. E. O. Eriksen, J. E. Fossum, Routledge, Abingdon.
 34. Sreberny-Mohammadi A., Nordenstreng K., Stevenson R., Ugboajah F. (1985), Foreign news in the media: International reporting in 29 countries, UNESCO, Paris.
 35. Sreberny A., Stevenson R. (1999), Comparative Analysis of International News Flow: An Example of Global Media Monitoring, w: International media monitoring, red. K. Nordenstreng, M. Griffin, Hampton Press, Cresskill NJ.
 36. Stępińska A. (2012), Media Coverage of the Polish EU Presidency, „Yearbook of Polish European Studies”, nr 15.
 37. Stępińska A. (2013), International project: Media Coverage of the EU Presidency, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 38. Trenz H.-J. (2004), Media Coverage on European Governance: Exploring the European Public Sphere in National Quality Newspapers, „European Journal of Communication”, vol. 19, nr 3.
 39. van Dalen A. (2014), The Changing EU Presidency and the Media Agenda at Home: Coverage of the Danish 2002 and 2012 Presidency Compared, w: Media and Communication in Europe, red. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin.
 40. Veltri G. A. (2012), Information flows and centrality among elite European newspapers, „European Journal of Communication”, vol. 27, nr 4.
 41. WantaW., Mikusova S. (2010), The agenda – setting process in international news, „Central European Journal of Communication”, nr 5.
 42. Wessler H. i inni (2008), Transnationalization of Public Spheres, Palgrave Macmillan, Basingstoke.
 43. Wilke J., Heimprecht C. (2011), Europe in Europe and Europe in the world, w: News in Europe, Europe on news, red. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin.
 44. Wilke J., Reinemann C. (2007), Invisible second-order campaigns? A longitudinal study of the coverage of the European Parliamentary elections 1979–2004 in four German quality newspapers, „Communications”, nr 32.
 45. Wilke J. (1987), Foreign news coverage and international news flow over three centuries, „Gazette”, vol. 39, nr 3.
 46. Wilke J., Heimprecht C., Ito Y. (2013), Countries of Location and Countries Involved, w: Foreign News on Television. Where in the World Is the Global Village?, red. A. A. Cohen i inni, Peter Lang.
 47. Woodward J. L. (1930), Foreign news in American morning newspapers. A study in public opinion, New York.
 48. Wöhlert R. (2013a), Austrian News Coverage of Poland during the Polish EU Presidency Term in 2011, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 49. Wöhlert R. (2013b), German News Coverage of Poland during the Polish EU Presidency Term in 2011, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
 50. Wu H. D. (2000), Systemic determinants of international news coverage: A comparison of 38 countries, „Journal of Communication”, nr 2.
 51. Wu H. D (1998), Investigating the determinants of international news flow. A meta-analysis, „Gazette”, nr 6.