Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec
PDF

Słowa kluczowe

bezpieczeństwo energetyczne
Unia Europejska
Francja
Niemcy
polityka energetyczna

Jak cytować

Księżniakiewicz, M. (2014). Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej a polityka energetyczna Francji i Niemiec. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 409–421. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.28

Abstrakt

W2014 r. prezydent Francji François Hollande zapowiedział pogłębienie współpracy w zakresie energii odnawialnej z Niemcami. Obecnie sektor energetyczny tych państw znacząco się zmienił. Wprowadzona przez rząd Angeli Merkel reforma energetyczna zakłada zwiększenie potencjału odnawialnych źródeł energii do 80% – do 2050 roku. Z kolei francuska energetyka w 75% oparta jest nadal na energii atomowej. W planach jest jednak zmniejszenie udziału energii jądrowej o 25% do 2025 roku. Pomimo różnic, Francja i Niemcy stanowią jeden z najsilniejszych „sojuszy energetycznych” wśród państw członkowskich i znacząco wpływają na politykę energetyczną całej Unii Europejskiej.

https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.28
PDF

Bibliografia

AGEBs – Energiebilanzen AG (2014), http://www.ag-energiebilanzen.de/.

Allemagne: nucléaire, charbon, renouvelables, http://energeia.voila.net/electri2/allemagne_nucle_charbon.htm.

Alstom akzeptiert Angebot von General Electric (2014) „Süddeutsche Zeitung” z 21.06.

Aykut S. C. (2013), Ohne Aufwind. Erneuerbare Energien in Frankreich, „DGAPanalyse”, nr 5, August, https://dgap.org/de/article/getFullPDF/24146.

Bajczuk R. (2014), Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny system rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Warszawa, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/raport_oze_pl_net11.pdf.

Biberian J.-P. (2011), L’énergie nucléaire est-elle nécessaire?, „Le Monde” z 1.04.

Bloomberg New Energy Finance BDEW (2012), http://about.newenergyfinance.com/about/.

Ce que cache la baisse de la consommation énergétique en Allemagne (2014), http://www.consoglobe.com/baisse-consommation-energetique-en-allemagne-cg.

Dehmer D. (2014), Für die Franzosen geht um nationale Sicherheit, „Der Tagesspiegel” z 29.04.

Demesmay C., Marchetti A. (2010), Frankreich ist Frankreich ist Europa. Französische Europa-Politik zwischen Pragmatismus und Tradition, „DGAPanalyse”, nr 1, März, https://dgap.org/de/article/getFullPDF/17822.

Demesmay C., Koopmann M., Thorel J. (2013), Die Konsenswerkstatt Deutsch-französische Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in der Europapolitik, w: M. Cruciani, S. von Oppeln, Energiepolitik nach Fukushima – Deutsch-französische Gegensätze und europäische Kompromisse, Baden-Baden.

EIA – Energy Information Administration (2014), http://www.eia.gov/forecasts/aeo/.

Frankreich unterstützt GE bei Alstom-Übernahme (2014), „Handelsblatt” z 20.06.

Hilfreiche Niederlage (2014), „Süddeutsche Zeitung” z 21.06.

La Commission européenne a proposé une nouvelle stratégie pour la sécurité énergétique (2014), http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/05/comm-energiestrategie/index.html.

Le nucléaire français, quel avenir? (2011), „Regards sur l’actualité”, août-septembre nr 373. Marcel V. (2011), Energiesicherheit für Europa, Kernenergie und Erdgas als Brückentechnologien, Baden-Baden.

Młynarski T. ( 2011), Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI wieku. Mozaika interesów i geostrategii, Kraków.

Młynarski T. (2013), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Kraków.

Molo B. (2013), Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku, Kraków.

Nowak Z. (2014), Atomowa duma Francuzów, „Gazeta Wyborcza” z 7.09.

Pourquoi autant de nucléaire en France? (b.d) http://www.areva.com/group/liblocal/docs/Guide-AREVA/pourquoi-autant-de-nucleaire-en-France.html.

Questions and answers on security of energy supply in the EU (2014), European Commission – MEMO/14/379, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-379_en.htm, European Energy Security Strategy, http://ec.europa.eu/energy/security_of_supply_en.htm.

RTE – Roczne statystyki (2010), bilans 2011–2013.

Société Française d’Energie Nucléaire (2013), FRANCE 2013 – LASFEN DANS LE DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE, Le nucléaire, énergie utile pour la France...et pour la planète 31 fiches repères pour un débat, http://www.sfen.org/IMG/pdf/fiches_thematiques.pdf.

SOeS, Chiffres clés de l’énergie (2012), http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Chiffres_cles_energie.pdf.

Statistiques RTE consolidées (Réseau de transport de l’électricité) (2014), Statistiques RTE consolidées (Réseau de transport de l’électricité, Electricité renouvelable en France – Production hebdomadaire et mensuelle, http://energeia.voila.net/renouv/electricite_renouvelable_france.htm).

Übernahmeschlacht: Alstom-Chef hat „Deutschland und Siemens bekämpft” (2014) „Der Spiegel” z 23.06.

Vannier S. (2008), Herausforderung Klimawandel. Frankreich und Deutschland suchen nach Lösungen, „Dokumente. Zeitschrift für den deutsch-franzõsischen Dialog”, nr 5.