Book reviews: Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 320.

Main Article Content

Bogdan Koszel

Abstrakt

Book reviews: Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 320.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Koszel, B. (2014). Book reviews: Zofia Sujkowska-Życka, Przemiany w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2013, ss. 320. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 432-433. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.32
Dział
OCENY I OMÓWIENIA