Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga

Main Article Content

Luiza Wojnicz

Abstrakt

Unia Europejska, jako aktor walczący z zagrożeniami na skalę globalną, stara się promować europejskie standardy ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w tym równości płci, oraz propagowanie zasad dobrego zarządzania. Niewątpliwym instrumentem pozwalającym Unii Europejskiej na bezpośrednie zaangażowanie i przenoszenie europejskich wpływów jest Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), wcześniej znana, jako Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO), której mocnym narzędziem realizacji tego typu zjawisk są misje cywilne i operacje wojskowe o zróżnicowanym charakterze. To właśnie za ich pośrednictwem, Unia Europejska może pozwolić sobie na wdrażanie elementów europeizacji (top down) na organy wymiaru bezpieczeństwa i sprawiedliwości funkcjonujących w warunkach nieeuropejskich, na przenoszenie wartości, działań, schematów, najlepszych praktyk i doświadczeń, które do tej pory były dla odbiorcy nieznane.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojnicz, L. (2014). Wpływ procesów europeizacyjnych w Afryce na przykładzie cywilnych misji Unii Europejskiej w Demokratycznej Republice Konga. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 271-283. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.19
Dział
MATERIAŁY - PRZEGLĄDY - KOMENTARZE

Referencje

 1. Assembly of Western European Union, The Interparliamentary European Security and Defence Assembly, European Union operations In the Democratic Republic of the Congo (DRC) – reply to the annual report of the Council, fifty-second session, Document A/1954.
 2. Bogoyoko N., Gilbert M. V. (2007), The European Union in Africa: the linkage between security, governance and development from an institutional perspective, „Working Paper”, nr 284.
 3. Clément C. (2009), The EU mission to provide advice and assistance to security sector reform in the Democratic Republic of Congo (EUSEC RD Congo), w: G. Grevi, D. Helly, D. Keohane, European Security and Defence Policy. The First 10 Years (1999–2009), ISS Paris.
 4. CORI Country Report (2013), Democratic Republic of Congo, „Security Issues”, April.
 5. CSDP Note – CSDP and EU Mission Update, http://www.isis-europe.eu/sites/default/files/publications-downloads/CSDP%20Note%20Mission%20Update%20May%202013_2.pdf, 7.07.2014.
 6. Dante T. (2011), The Democratic Republic of Congo: Background and Current Developments, Congressional Research Service, September 1.
 7. Davis L. (2009), Small Steps, Large Hurdles. The EU’s role in promoting justice in peacemaking in the DRC, May, IFP Mediation Cluster, International Center for Transitional Justice.
 8. DRC: New integrated police facility inaugurated in Kinshasa, http://www.irinnews.org/report/57062/drc-new-integrated-police-facility-inaugurated-in-kinshasa, 27.06.2014.
 9. Europa zostanie w Kongu, http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/europa-zostanie-w-kongu-005044, 14.08.2014.
 10. EUPOL ‘Kinshasa’: testing EU co-ordination, coherence and commitment to Africa (2005), „European Security Review”, ISIS, nr 25, March.
 11. Europejski Trybunał Obrachunkowy (2013), Wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów w Demokratycznej Republice Konga, Sprawozdanie specjalne, nr 9.
 12. Heuer G. (2012), The Role if Civilian Police in Peacekeeping: 1999–2007, Police Foundation, Washington, DC.
 13. Hoebeke S., Carette S., Vlassenroot K. (2007), EU Support to the Democratic Republic of Congo, Centre d’analyse stratégique, Brussels.
 14. La mission EUSEC RD Congo, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/pdf/20140410_brochure_eusec_rd_congo.pdf, 15.08.2014.
 15. Missions and Operations, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/index_en.htm, 24.06.2014.
 16. Mission Description, http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eupol-kinshasa/mission-description/index_en.htm, 24.06.2014.
 17. Mission Description, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/index_en.htm, 7.07.2014.
 18. Mission de police de l’UE en RDC (EUPOL RD Congo), http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and--operations/eupol-rd-congo/pdf/factsheet_eupol_rd_congo_fr.pdf, 15.08.2014.
 19. More S., Price M. (2011), The EU’s Support to the Security Sector Reform in the Democratic Republic of Congo: Perceptions from the field in Spring 2010, Conflict Research Unit, Netherlands Institute for International Relations, „Clingendael”, May.
 20. News in Brief, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eupol-rd-congo/news/index_en.htm, 20.08.2014.
 21. News in Brief, http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eusec-rd-congo/news/index_en.htm, 18.08.2014.
 22. Nsaka-Kabunda A. M., Reforming Congolese National Police and International Partners Contribution, http://the-rule-of-law-in-africa.com/wp-content/uploads/2011/08/Anne-Marie.pdf, 27.07.2014.
 23. Ruszkowski J. (2012), Europeizacja jako przedmiot badań w studiach nad integracją europejską, w: Metodologiczne problemy studiów europejskich, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa.
 24. Ruszkowski J. (2010), Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 4.
 25. Security Sector Reform in the Congo, African Report, No 104, 13 February 2006, http://www.academia.edu/2709922/SECURITY_SECTOR_REFORM_IN_THE_CONGO, 27.06.2014.
 26. The European Commission contributes to the restoration of justice in the East of the Democratic Republic of Congo, Brussels, 26 June 2006, IP/06/845.
 27. Van Damme S., The European Union as a Post-modern security Actor? Defence Reform in the Democratic Republic of Congo, http://www.ies.be/files/EUinIA_VIII_2_VanDamme.pdf, 27.06.2014.
 28. Vircoulon T. (2009), The EU mission in Kinshasa – DRC (EUPOL RD Kinshasa) and the EU police mission in RD Congo (EUPOL RD Congo), w: G. Grevi, D. Helly, D. Keohane, European Security and Defence Policy. The First 10 Years (1999–2009), ISS Paris.
 29. Wailer Q. (2009), The European Union and Security Sector Reform in Africa: a Leader in Theory, a Laggard in Reality?, Bruges Regional Integration & Global Governance Papers, nr 1, College of Europe.
 30. Wallis A., DR Congo: the politics of suffering, http://www.opendemocracy.net/andrew-wallis/dr-congo-politics-of-suffering, 20.06.2014.
 31. Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL „Kinszasa”), Dz. U. L 367, 14.12.2004.
 32. Wspólne działanie Rady 2004/494/WPZiB z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie wsparcia Unii Europejskiej w tworzeniu Zintegrowanej Jednostki Policji w Demokratycznej Republice Konga (DRK), Dz. U. L 182, 19.5.2004.
 33. Wspólne działanie Rady 2005/355/WPZiB z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK), Dz. U. L 112, 3.5.2005.
 34. Wspólne działanie Rady 2007/405/WPZiB z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie misji policyjnej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa, mającej odniesienie do wymiaru sprawiedliwości w Demokratycznej Republice Konga (EUPOL DRK Konga), Dz. U. L 151, 13.6.2007.
 35. Wspólne stanowisko Rady 2004/85/WPZiB z dnia 26 stycznia 2004 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2001/374/WPZiB, Dz. U. L 21, 28.1.2004.