10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej

Main Article Content

Mikołaj J. Tomaszyk

Abstrakt

Dekada polskich doświadczeń członkostwa w Unii Europejskiej pokazuje, że na gruncie krajowej polityki można określić dwa zasadnicze modele integracji, które są prezentowane przez dwie największe partie polityczne. Każda z nich zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska RP miały możliwość praktycznej realizacji głoszonych przez liderów partyjnych tez o członkostwie Polski w UE. Różnice programowe między tymi partiami zaczęły się kreować już przy okazji prowadzonej przez nie kampanii referendalnej w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. To w tamtym czasie PiS zbudował swój program wokół siły Polski w Unii Europejskiej opartej między innymi na sile głosu w Radzie Unii Europejskiej i twardej polityce wzmacniającej interesy narodowe. Z kolei Platforma Obywatelska realizację swoich priorytetów polityki europejskiej widzi nie tylko w gronie członków Rady Unii Europejskiej, ale równie ż poprzez skuteczny lobbing polskich spraw na etapie prelegislacyjnych konsultacji Komisji Europejskiej, lobbing w Parlamencie Europejskim i szeroką współpracę na niedocenionych przez wielu, forach unijnej polityki. Celem opracowania było wskazanie najważniejszych, zdaniem autora, wydarzeń charakteryzujących członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Autor dokona ł ich systematyzacji, opisu, a także podziału na wydarzenia europejskie mające wpływ na bieg spraw krajowych i na te krajowe, które cechowały polską dyplomację europejską w ostatniej dekadzie. Autor wskazuje cechy charakterystyczne dwóch dyskursów o polskiej polityce europejskiej, które już od referendum akcesyjnego, przez kolejne lata członkostwa w UE angażują uwagę Polek i Polaków wokół spraw unijnych. Na tej podstawie zostały nakreślone kierunki polskiej polityki europejskiej w perspektywie kolejnych lat członkostwa w UE.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Tomaszyk, M. J. (2014). 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej – próba bilansu z perspektywy politologicznej. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 197-212. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.14
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Busch B., Grömling M. (2014), Eine Bilanz zehn Jahre nach der EU-Osterweiterung, http://www.iwkśln.de/de/presse/gastbeitraege/beitrag/berthold-busch-und-michael-grśmling-im-wirtschaftsdienst-eine-bilanz-zehn-jahre-nach-der-eu-osterweiterung-169548.
 2. Czachór Z. (2014), Polska w Unii Europejskiej: między uniwersalizmem a partykularyzmem, w: K.Wojtaszczyk, M.Wrotkowska-Mizerska,W. Jakubowski, Polska w procesie integracji europejskiej.Dekada doświadczeń (2004–2014), Warszawa.
 3. Fiszer J. (2014), Ekspertyza. Bilans 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, źródło własne.
 4. Fiszer J., Tomaszyk M. (red.) (2013), Zarządzanie procesem integracji i modernizacja Unii Europejskiej, ISP PAN, Warszawa.
 5. Ilu Polaków w Brukseli, Polityka Insight, 27 kwietnia 2014, www.polityka.pl.
 6. Polska katolicka w chrześcijańskiej Europie, Program PiS, Warszawa 2005.
 7. Raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych (2014), Polskie 10 lat w Unii, Warszawa.
 8. Raport z badań CBOS (2003), Społeczne poparcie dla integracji z UE, BS/27/2003, Warszawa.
 9. Schulz M. (PAP), Rozszerzenie UE budziło obawy, ale okazały się bezpodstawne, z Brukseli Anna Widzyk.
 10. Schulz M., Schulz gratuluje Polsce 25-ciu wspaniałych lat po komunizmie, Komunikat prasowy Biura Prasowego Parlamentu Europejskiego, http://www.europarl.europa.eu/former_ep_presidents/president-schulz/fr-en/press/press_release_speeches/press_release/2014/2014-may/html/schulz-congratulates-poland-on-successful-25-years-after-communism.
 11. Semka P. (2010), Lech Kaczyński. Opowieść arcypolska, Wydawnictwo czerwone i czarne, Warszawa, na podstawie: W Izraelu czuję się jak w domu, „Rzeczpospolita” z dnia 17.05.2008.
 12. Silna Polska w Europie, Uchwała nr 1/06/03, Rada Polityczna PiS, Warszawa 2003.
 13. Tekst expose premiera Donalda Tuska z dnia 23.11.2007, pobrano z http://www.rp.pl/artykul/71439.html.
 14. Tomaszyk M. (2012), Polskie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej – próba oceny, w: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, red. J. Fiszer, Wydawnictwo Naukowe ISP PAN, Warszawa.
 15. Tomaszyk M. (2012), Wzmocniona legitymacja demokratyczna Unii Europejskiej – rozważania w kontekście inicjatywy obywatelskiej, nowych zasad wyborów do Parlamentu Europejskiego i udziału parlamentów krajowych w procesie integracji europejskiej, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 3(38), Warszawa, s. 122–154.
 16. Warzecha Ł. (2010), Lech Kaczyński – ostatni wywiad, Prószyński i S-ka, Warszawa.