Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019

Main Article Content

Zbigniew Czachór

Abstrakt

Niniejszy artykuł w całości dotyczy teoretycznych wyznaczników zmian systemowych w Unii Europejskiej projektowanych na okres 2014–2019. Autor zdecydował się w nim na naukową identyfikację oraz analizę wybranych pojęć – głównie o charakterze neoidealistycznym – pomocnych w wyjaśnieniu zmian zachodzących w systemie Unii Europejskiej. Istotne dla autora stało się stworzenie koniunktywnego schematu pojęciowego służącego do przygotowania empirycznych antykryzysowych strategii, prognoz i scenariuszy zmian systemowych. Schemat ten jest szczególnie ważny w kontekście kantowskiej metodologicznej architektoniki czystego rozumu. Podstawą jest tu proces poznania rozumowego z uszeregowanych pojęć – układających się w jeden zwarty systemat analityczny. Warto zauważyć, że proces wyróżniania wyznaczników (pojęć) związanych ze zmianą systemową w Unii Europejskiej obywać się musi przy zachowaniu uważności metodologicznej – zarówno tej jakościowej, jak i ilościowej.Z uwagi na powyższe kolejne założenie analityczne dla tego tekstu opiera się na przekonaniu autora, że zmiana mająca charakter przekształcania (regulacji, jak i transformacji) powinna dokonywać się głównie pod wpływem teorii, idei i wizji czy też konkretnych wyznaczników, a nie wciąż zmiennych i reaktywnych działań politycznych aktorów/podmiotów uczestniczących w procesie integracji europejskiej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Czachór, Z. (2014). Teoretyczne wyznaczniki zmiany systemowej w Unii Europejskiej 2014–2019. Rocznik Integracji Europejskiej, (8), 19-32. https://doi.org/10.14746/rie.2014.8.2
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Cieśla A. M., Józefa Tischnera heroiczne myślenie wśród przeciwieństw świata (III), http://naturalnie.com.pl/pl/dla_filozofow/jozefa_tischnera_heroiczne_myslenie2.html/19.12.2013/.
 2. Czachór Z. (2014), Komentarze i analizy dla Instytutu Obywatelskiego, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 3. Czachór Z. (2013), Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
 4. Delsol Ch. (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 5. Dru A. (ed.) (1938), The Journals of Soren Kierkegaard, Oxford University Press, Oxford.
 6. Fromm E. (2012), Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Horney K. (1982), Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa.
 8. Huebner D., Unia Europejska – otwarta na obywatela, otwarta na świat. Non-paper ws. Przyszłości Unii Europejskiej, Konwent Europejski, Bruksela 21.03.2002 r.
 9. Kant I. (2009), Krytyka czystego rozumu, Wydawnictwo Hachette, Warszawa.
 10. Lear J. (2013), Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 11. Maxwell J. C. (2013), Myślenie kategoriami zmiany, Wydawnictwo Logos, Warszawa.
 12. Mrożek S. (2011), Dziennik. Tom I: 1962–1969, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 13. Podgórzec Z. (1993), Mój Chrystus. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Wydawnictwo Łuk!, Białystok.
 14. Olbrycht K., Wychowanie do nadziei,www.fidesetratio.org.pl/files/plikipdf/olbrycht6.pdf, 20.12.2013.
 15. Preambuła Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2012 C 326.
 16. Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Przyjęty w drodze konsensu przez Konwent Europejski w dniach 13 czerwca i 10 lipca 2003 roku. Przedłożony Przewodniczącemu Rady Europejskiej w Rzymie, 18 lipca 2003 roku, Konwent Europejski, CONV 850/03.
 17. Rawls J. (2001), Prawo ludów, Wydawnictwo Fundacja ALETHEIA, Warszawa.
 18. Ryś G. (2011), Nadzieja w radykalizmie, „Tygodnik Powszechny”, nr 29 (3236), 17 lipca.
 19. Wallerstein I. (2007), Europejski uniwersalizm. Retoryka w³adzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 20. Wallerstein I. (2008), Utopistyka. Alternatywy historyczne dla XXI wieku, Oficyna Wydawnicza Bractwa „Trojka”, Poznań.