Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku
PDF

Słowa kluczowe

military operations
Africa
European Union
EU Common Security and Defence Policy
Poland

Jak cytować

Lasoń, M. (2015). Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 173–184. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.11

Abstrakt

This paper is dedicated to the involvement of Poland in the European Union’s military operations in Africa in the 2010s. The development of military capabilities is not one of the European Union’s priorities. Nevertheless, the EU is an active participant of the international communities’ efforts to aid African states, including the use of armed forces. The vast majority of such EU missions have been undertaken in Africa. Despite the fact that this region is not a priority of Poland’s foreign and security policies, Poland has actively participated in such actions, primarily due to the peculiarities of contemporary security threats and Poland’s approach to the process of European integration. However, after initial experiences, Poland limited its involvement, due to the limited impact on the achievement of national objectives related to the EU Common Security and Defence Policy. This has been reflected in both official documents and political practice associated with deploying troops on foreign soil. The author sets forth a thesis that these limitations are too substantial, and that there are reasons for greater Polish involvement in the European Union’s military missions.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.11
PDF

Bibliografia

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa 2013.

Ciupiński A. (2014), Zdolności wojskowe Unii Europejskiej. Perspektywy grup bojowych, „Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 8.

Dobrowolska-Polak J. (2014), Stanowisko Polski wobec operacji wojskowych Unii Europejskiej w Afryce, w: Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, pod red. B. Przybylskiej-Maszner, Poznań.

Doktryna Komorowskiego - założenia, 17.02.2014, www.bbn.gov.pl.

EUFOR RCA, European Union External Action, 13.07.2015, www.eeas.europa.eu.

EUTM Mali, European Union External Action, 13.07.2015, www.eeas.europa.eu.

Fryc M. (2014), „Doktryna Komorowskiego”-próba scharakteryzowania. Idea, zakres, priorytety, realizacja, „Bezpieczeństwo narodowe”, nr II.

Lasoń M. (2008), Udział Polski w misjach pokojowych Unii Europejskiej na przykładzie misji w Demokratycznej Republice Konga i Republice Czadu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 4.

Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. poz. 1180, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, www.bip.mon.gov.pl.

Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r. poz. 351, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2014 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w wojskowej misji doradczej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej, 14 IV 2015, www.bip.mon.gov.pl.

Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. poz. 71, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2013 r o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali, 13 II 2013, www.bip.mon.gov.pl.

Myśląc Polska. Konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości oraz zjednoczonej prawicy, Katowice, 3-5 lipca 2015 r.

Ojrzanowski M. K. (2013), Strategiczne założenia NATO - implikacje dla Sił Zbrojnych RP, w: NATO wobec wyzwań współczesnego świata, pod red. R. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski, Warszawa-Łodź 2013.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Obrony Narodowej (nr 99) z dnia 8października 2014 r., Kancelaria Sejmu. Biuro analiz sejmowych, 8.10.2014, www.sejm.gov.pl.

PKW Mali, oficjalna strona internetowa o Polskim Kontyngencie Wojskowym w Mali, www.pkw.mali.wp.mil.pl.

Prezydent: Koniec polityki ekspedycyjnej, 15.07.2013, www.prezydent.pl.

Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, Warszawa 2012.

Radziejowska M., Terlikowski M. (2014), Operacja UE w Republice Środkowoafrykańskiej a polskie zaangażowanie w misje ekspedycyjne, „Biuletyn PIMS”, nr 70(1182), 28 V 2014.

Rawski A. Z. (2011), Wojsko Polskie w misjach i operacjach Unii Europejskiej, Lublin.

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.

Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 9.04.2013 r., Warszawa 2013.

Strategia udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych, Warszawa, 13.01.2009.

Zapis stenograficzny. Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (87.) w dniu 5 lutego 2015 r., 5.02.2015, www.senat.gov.pl.

Zdrowie, rodzina praca. Program Prawa i Sprawiedliwości 2014, Warszawa 2014.

Zięba R. (2012), Polska we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej, „Polityka 1 społeczeństwo”, nr 10.