Nr 9 (2015)

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Zbigniew Czachór
7-16
Kryzys w Unii Europejskiej. Propozycje nowych pól i pytań badawczych
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.1
PDF
Janusz Ruszkowski
17-37
Demokracja ponadnarodowa w Unii Europejskiej. Wstępna analiza teoretyczna
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.2
PDF
Józef M. Fiszer
39-55
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz.I
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.3
PDF
Tomasz Kubin
57-75
Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej po raz trzeci. Postępujące zróżnicowanie integracji oraz rozwój wzmocnionej współpracy i jej znaczenie dla funkcjonowania UE
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.4
PDF
Barbara Cyryło
77-89
Właściwości negocjacji w Unii Europejskiej: wybrane aspekty teoretyczne
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.5
PDF
Wojciech Nowiak
91-108
Starzenie się społeczeństw i migracja - dwa główne wyzwania Europy w II dekadzie XXI wieku. Czy jesteśmy gotowi na zmiany?
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.6
PDF
Ryszard Zięba
109-122
Bezpieczeństwo europejskie czterdzieści lat po podpisaniu Aktu Końcowego KBWE
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.7
PDF
Jolanta Bryła
123-142
Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.8
PDF
Beata Przybylska-Maszner
143-154
Zmienne w relacjach politycznych Unii Europejskiej z Egiptem po roku 2012
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.9
PDF
Anna Potyrała
155-172
Demokracja, rządy prawa i poszanowanie praw człowieka w aktywności Unii Europejskiej wobec Egiptu
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.10
PDF
Marcin Lasoń
173-184
Zaangażowanie Polski w misje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce w drugiej dekadzie XXI wieku
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.11
PDF
Anna Paterek
185-198
Kryzys w Mali jako wyzwanie dla wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w latach 2012-2014
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.12
PDF
Przemysław Osiewicz
199-213
10 lat negocjacji akcesyjnych Turcji z Unią Europejską. Analiza postępów w obszarze kryteriów politycznych na podstawie raportów Komisji Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.13
PDF
Rafał Wiśniewski
215-228
Military-Industrial aspects of Turkish defence policy
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.14
PDF
Artur Staszczyk
229-240
Stanowisko Parlamentu Europejskiego wobec Partnerstwa Wschodniego
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.15
PDF
Paweł Turczyński
241-264
Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.16
PDF
Bogdan Koszel
265-287
Hegemon wbrew własnej woli? Problemy i wyzwania dla przywództwa Niemiec w Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.17
PDF
Andrzej Młynarski
289-303
Europejskie przywództwo. Niemcy w Unii Europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.18
PDF
Michał Kosman, Paweł Malendowicz
305-324
Glos polskich i niemieckich nacjonalistów w debacie na temat integracji europejskiej
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.19
PDF
Agnieszka Bielawska
325-343
Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.20
PDF
Jadwiga Kiwerska
345-363
Ukraina i stosunki transatlantyckie
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.21
PDF
Tomasz Młynarski
365-377
Uwarunkowania transformacji polityki energetycznej Francji. Między ekologiczną modernizacją a ekonomiczną kalkulacją
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.22
PDF
Anna Diawoł-Sitko
379-397
Znaczenie energii odnawialnej w polityce eurośródziemnomorskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.23
PDF
Kamil Zajączkowski
399-425
Rozwój i zmiany klimatu w polityce zewnętrznej UE na przykładzie Afryki
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.24
PDF
Zdzisław W. Puślecki
427-451
Region, innovation and knowledge in strategy of European Union economic growth and social security
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.25
PDF (English)
Maciej Walkowski
453-470
Od recesji do reindustrializacji. Nowy priorytet rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej w dobie narastającej konkurencji globalnej
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.26
PDF
Joanna Skrzypczyńska
471-478
Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.27
PDF
Krzysztof Hajder
479-489
Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.28
PDF
Marta Götz
491-503
The state’s role in the economy after a crisis the rationale behind it and recommendations
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.29
PDF (English)
Adam Barabasz
505-525
Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię, Irlandię (1961-1973)
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.30
PDF
Justyna Miecznikowska
527-549
Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.31
PDF
Hanna Wawrowska
551-565
Kultura i dyplomacja kulturalna Unii Europejskiej na przykładzie Programu „Kreatywna Europa”. Analiza politologiczna
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.32
PDF
Wojciech Prażuch
567-591
Postawy elit politycznych Europy Środkowej wobec integracji z UE w okresie przedakcesyjnym
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.33
PDF