Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2005, ss. 141.
PDF

Jak cytować

Tomaszyk, M. (2015). Joseph Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Częstochowa 2005, ss. 141. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 602–603. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.38
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.38
PDF