Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym

Main Article Content

Paweł Turczyński

Abstrakt

The paper discusses the events of 2005–2015, when the international community decided that Iran’s nuclear programme can also serve military purposes, and endeavoured to impose a strict control over this programme. The diplomacy of the European Union was exceptionally active in this area, in particular its three strongest members: France, Germany and the United Kingdom. Given the protests of Iran and its accelerated work within the programme, there emerged the option of confrontation (including military conflict) or compensation offered to Iran in return for its abandoning nuclear ambitions. Over several years of negotiations, concluded by an agreement in July 2015, the EU was able to exert a strong politico-economic pressure on Iran on the one hand, and offer it advantageous terms of cooperation in the field of nuclear research on the other.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Turczyński, P. (2015). Rola Unii Europejskiej w negocjacjach nad irańskim programem atomowym. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 241-264. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.16
Dział
ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Referencje

 1. Coville T. (2009), Najnowsza historia Iranu; Republika Islamska, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa.
 2. Cwioro B. (2009), Miądzynarodowe wysiłki na rzecz powstrzymania irańskiego programu nuklearnego, w: Iran - 3 0 lat po rewolucji, Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, t. 12, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 3. Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie środków ograniczających wobec Iranu i uchylająca wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB, publ. Dz. Urz. U E L 195/39, z dnia 27 lipca 2010 r.
 4. Decyzja Realizująca Rady (Council Implementing Decision) 2011/670/CFSP z dnia 10 października 2011 r.
 5. Decyzja Rady 2012/35/WPZiB z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniająca decyzją 2010/413/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, publ. Dz. Urz. UEL 19,24 stycznia 2012 r., s. 22.
 6. Denza E. (2005), Non-proliferation o f Nuclear Weapons: The European Union and Iran, „European Foreign Affairs Review”, vol. 10, no 3.
 7. Ehteshami A. (2006), The future o f Iran’s defence and nuclear policy, w: Iranian challenges, red. W. Posch, „Chaillot Papers”, nr 89, May.
 8. Farhi F. (2013), Factional politics and the Islamic State, w: Iran: a revolutionary Republic in transition, red. F. Farhi, „Chaillot Papers” nr 128, February.
 9. Giumelli F. (2013), How EU sanctions work: a new narrative, „Chaillot Papers” nr 129, May.
 10. Halliday F. (2006), Iran’s regional and strategic interests, w: Iranian challenges, red. W. Posch, „Chaillot Papers”, nr 89, May.
 11. International Atomic Energy Agency (IAEA), Board of Governors (BoG), Report by the Director
 12. General, IAEA (2003) G0V/2003/40, Date: 6 June 2003, Derestricted 19 June 2003.
 13. IAEA (2004), G0V/2004/34, Date: 1 June 2004, Derestricted 18 June 2004.
 14. IAEA (2005), G0V/2005/67, Date: 2 September 2005, Derestricted 24 September 2005.
 15. IAEA (2006), G0V/2006/53, Date: 31 August 2006, Derestricted 14 September 2006.
 16. IAEA (2007a), G0V/2007/8, Date: 22 February 2007, Derestricted 7 March 2007.
 17. IAEA (2007b), G0V/2007/22, Date: 23 May 2007, Derestricted 14 June 2007.
 18. IAEA (2007c), G0V/2007/48, Date: 30 August 2007, Derestricted 12 September 2007.
 19. IAEA (2007d), G0V/2007/58, Date: 15 November 2007, Derestricted 23 November 2007.
 20. IAEA (2008a), G0V/2008/4, Date: 22 February 2008, Derestricted 5 March 2008.
 21. IAEA (2008b), G0V/2008/15, Date: 26 May 2008, Derestricted 5 June 2008.
 22. IAEA (2008c), G0V/2008/38, Date: 15 September 2008, Derestricted 24 September 2008.
 23. IAEA (2008d), G0V/2008/59, Date: 19 November 2008, Derestricted 27 November 2008.
 24. IAEA (2009a), G0V/2009/8, Date: 19 February 2009, Derestricted 4 March 2009.
 25. IAEA (2009b), G0V/2009/35, Date: 5 June 2009, Derestricted 17 June 2009.
 26. IAEA (2009c), G0V/2009/55, Date: 28 August 2009, Derestricted 9 September 2009.
 27. IAEA (2009d), G0V/2009/74, Date: 16 November 2009, Derestricted 27 November 2009.
 28. IAEA (2010a), G0V/2010/10, Date: 18 February 2010, Derestricted 3 March 2010.
 29. IAEA (2010b), G0V/2010/28, Date: 31 May 2010, Derestricted 10 June 2010.
 30. IAEA (2011), G0V/2011/65, Date: 8 November 2011, Derestricted 18 November 2011.
 31. IAEA (2015), G0V/2015/34, Date: 29 May 2015, Derestricted 11 June 2015.
 32. Jendroszczyk P., Iran wraca na salony, „Rzeczpospolita” 2015.07.14, http://www.rp.pl/artykul/70215,1215554-Porozumienie-z-Iranem.html, 25.07.2015.
 33. Kapiszewski A. (2006), Iran ’s 2005presidential elections and their impact on the Republic’spolitics, w: Iranian challenges, red. W. Posch, „Chaillot Papers”, nr 89, May.
 34. Kuźniar R. (2011), Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010; Stosunki międzynarodowe na przełomie X X i XXI wieku, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 35. Parsi R. (2013), Introduction: Iran at a critical juncture, w: Iran: a revolutionary Republic in transition, red. R. Parsi, „Chaillot Papers”, nr 128, February.
 36. Posch W. (2006), The EU and Iran: a tangled Web o f negotiations, w: Iranian challenges, red. W. Posch, „Chaillot Papers”, nr 89, May.
 37. Tomański R., Kto, za ile i w co uzbroi Iran?, „Rzeczpospolita” 17.07.2015, http://www.rp.pl/artykul/70215,1216225-Kto--za-ile-i-w-co-uzbroi-Iran-.html, 25.07.2015.
 38. Turczyński P. (2012), Amerykańskie koncepcje tarczy antyrakietowej w Europie, wyd. POLTEXT, Warszawa.
 39. RE (2005a), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 16-17 czerwca 2005 r., RUE, Bruksela, 15 lipca 2005 r., 10255/1/05 REV 1.
 40. RE (2005b), Konkluzje Rady Europejskiej zdnia 15 i 16 grudnia2005 r., RUE, Bruksela, 30 stycznia 2006 r., 15914/1/05 REV 1.
 41. RE (2006), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 15-16 czerwca 2006 r., RUE, Bruksela, 17 lipca 2006 r. 10633/1/06 REV 1.
 42. RE (2006b), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14-15 grudnia 2006 r., RUE, Bruksela, 12 lutego 2007 r. 16879/1/06 REV 1.
 43. RE (2007), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 14 grudnia 2007 r., RUE, Bruksela, 14 lutego 2008 r. 16616/1/07 REV 1.
 44. RE (2009a), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18-19 czerwca 2009 r., RUE, Bruksela, 10 lipca 2009 r. 11225/2/09 REV 2 CONCL 2.
 45. RE (2009b), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 10-11 grudnia 2009 r., RE, Bruksela, 11 grudnia 2009 r., EUCO 6/09, CO EUR 6, CONCL 4.
 46. RE (2010), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 17 czerwca 2010 r., EUCO 13/10 CO EUR 9, CONCL 2.
 47. RE (2011a), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 23 października 2011 r., Bruksela 30 listopada 2011 r., EUCO 52/1/11 REV 1, CO EUR 17, CONCL 5.
 48. RE (2011b), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 9 grudnia 2011 r., Bruksela 25 stycznia 2012 r.,
 49. EUCO 139/1/11 REV 1, CO EUR 24, CONCL 6.
 50. RE (2012a), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 28-29 czerwca 2012 r., Bruksela 29 czerwca 2012 r., EUCO 76/12, CO EUR 4, CONCL 2.
 51. RE (2012b), Konkluzje Rady Europejskiej z dnia 18-19 października 2012 r., Bruksela 19 października 2012 r., EUCO 156/12, CO EUR 15, CONCL 3.
 52. Statement by the Iranian Government and Visiting EU Foreign Ministers, 21 October 2003, http://www.iaea.org/newscenter/focus/iaeairan/statement_iran21102003.shtml, 25.10.2012.
 53. Statement by High Representative Catherine Ashton on behalf o f E3+3 following Talks with Iran in Moscow, 18-19 June 2012, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131067.pdf, 07.01.2013.
 54. UN (2005), Resolution adopted by the General Assembly, 60/7. Holocaust remembrance, United Nations A/RES/60/7, General Assembly Distr.: General 21 November 2005.
 55. UN (2006), Resolution 1696 (2006) Adopted by the Security Council at its 5500thmeeting, on31 July 2006, United Nations S/RES/1696 (2006), Security Council Distr.: General, 31 July 2006.
 56. UN (2006b), Resolution 1737 (2006) Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on 23 December 2006, United Nations S/RES/1737 (2006), Security Council, Distr.: General, 27 December 2006.
 57. UN (2007), Resolution 1747 (2007) Adopted by the Security Council at its 5647th meeting, on 24 March 2007, United Nations S/RES/1747 (2007), Security Council, Distr.: General, 24 March 2007.
 58. UN (2008a), Resolution 1803 (2008) Adopted by the Security Council at its 5848th meeting, on 3 March 2008, United Nations S/RES/1803 (2008), Security Council, Distr.: General, 3 March 2008.
 59. UN (2008b), Resolution 1835 (2008) Adopted by the Security Council at its 5984th meeting, on 27 September 2008, United Nations S/RES/1835 (2008), Security Council, Distr.: General, 27 September 2008.
 60. UN (2010), Resolution 1929 (2010) Adopted by the Security Council at its 6335th meeting, on 9 June 2010, United Nations S/RES/1929 (2010), Security Council, Distr.: General, 9 June 2010.
 61. UN (2011), Resolution 1984 (2011) Adopted by the Security Council at its 6552th meeting, on 9 June 2011, United Nations S/RES/1984 (2011), Security Council, Distr.: General, 9 June 2011.
 62. UN (2012), Resolution 2049 (2012) Adopted by the Security Council at its 6781th meeting, on 7 June 2012, United Nations S/RES/2049 (2012), Security Council, Distr.: General, 7 June 2012.
 63. Źródła internetowe:
 64. Atomowe porozumienie w Genewie poprzedziły tajne negocjacje USA-Iran, 25.11.2013, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/985897,Atomowe-porozumienie-w-Genewie-poprzedzily-tajne-negocjacje-
 65. USA-Iran, 7.05.2015.
 66. Iran zdecydował, nie wpuści kontrolerów. Co z atomowym porozumieniem?, 24.06.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1467240,Iran-zdecydowal-nie-wpusci-kontrolerow-Co-z-atomowym-porozumieniem, 15.07.2015.
 67. Ostatni moment na zawarcie porozumienia z Teheranem. Szef MSZ Iranu: rozmowy nuklearne potrwająjeszcze w weekend, 10.07.2015, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1473607,Ostatni-moment-na-zawarcie porozumienia-z-Teheranem-Szef-MSZ-Iranu-rozmowy-nuklearne-potrwaja-jeszcze-w-weekend, 15.07.2015.
 68. Osiągnięto porozumienie nuklearne z Iranem, „Rzeczpospolita”, 14.07.2015, http://www.rp.pl/artykul/70215,1215402-Qsiagnieto-porozumienie-nukleame-z-Iranem.html, 25.07.2015.