Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz.I
PDF

Słowa kluczowe

European Union
integration
financial crisis
international order
West
Russia
Ukraine

Jak cytować

Fiszer, J. M. (2015). Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Cz.I. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 39–55. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.3

Abstrakt

There is no doubt that the European Union, which is the result of European integration, is an unprecedented entity in the history of international relations. It is a symbol of a new, united Europe, which, after negative experiences, decided to become a safe continent, and therefore eliminate once and for all war from the life of its states and nations. Unfortunately, the idea of ‘eternal peace,’ which many politicians and philosophers dreamed about, has failed to be fully implemented to this day. Moreover, the recent war in the Balkans and the current Russian-Ukrainian war still make this idea impossible in international relations in Europe. The purpose of this paper is to present the European Union today, ten years after its 2004 enlargement by a further ten countries, including eight from the former Eastern bloc. The paper shows the strengths and weaknesses of the EU, which – although significantly strengthened by the Eastern enlargement – still cannot cope with many economic, political, social and international problems. The author of this paper tries to come up with answers to many questions concerning the present EU: why is this happening, what are the reasons for it and what are the prospects for the EU in the 21st century. The main thesis is that the EU needs overhauling, so it can continue to grow and be an engine of European integration. If this does not happen, though, the EU will begin to crumble and eventually disintegrate, or become no more than a free trade zone.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.3
PDF

Bibliografia

Asmus R. D. (2008), Europe’s Ekstern Promise. Rethinking NATO and EU Enlargement, „Foreign Affairs”, January/February.

Baczyński J. (2011), Czy porwiemy Europą?, „Polityka”, 6.07.-12.07.2011.

Beck U. (2009), Europa kosmopolityczna: społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Warszawa.

Beetham D., Lord Ch. (1998), Legitymacy and the European Union, London-New York.

Bania R., Zdulski R. (2015), Wyzwania i problemy współczesnych stosunków miądzynarodowych, Łódź.

Bielecki T. (2015), Brytyjskie chmury nad Unią, „Gazeta Wyborcza”, 9-10.05.2015.

Bocian A. F. (2013), Globalizacja - Polityka - Etyka (tom IV), Białystok.

Cianciara A. (2014), Gospodarcze uwarunkowania polityki wschodniej Niemiec i Francji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 2(45).

Czaputowicz J. (2007), Teorie stosunków miądzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa.

Czarnecki M. (2015), Wielki sukces Camerona, „Gazeta Wyborcza”, 9-10.05.2015.

Czech M. (2015), Kreml straszy świat wojną, „Gazeta Wyborcza”, 9.03.2015.

Dadak K. (2014), Rosja, Ukraina i historyczna szansa dla Polski, „Arcana”, nr 120.

EmmersonM., Balfour R., Corthaut T., Wouters J., Kaczyński P. M., Renard T. (2011), Upgrading the EU's Role as Global Actor, Brussels.

Finkelstein L. S. (1995), What is global governance, „Global Governance”, nr 1.

Fiszer J. M. (2010), Władimir Putin - dlaczego zaufała mu cała Rosja? Specyficzne formy przywództwa politycznego, w: Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa.

Fiszer J. M. (2014), Czy państwo demokratyczne może być wzorem dla przyszłej Unii Europejskiej?, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1(44).

Fiszer J. M. (2013), Bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym ładzie globalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli Rosji, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 4(43).

Friedman G. (2012), Następna dekada. Gdzie byliśmy i dokąd zmierzamy, Kraków.

Garczewski K. (2015), Niemcy we współczesnych stosunkach międzynarodowych - regionalne przywództwo, globalne ambicje, w: Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych, red. R. Bania, K. Zdulski, Łódź.

Gessen M. (2012), Putin. Człowiek bez twarzy, Warszawa.

Gieorgica J. P., Olędzka J. (2013), Wschodni sąsiedzi Polski: rosyjskie perspektywy nowego ładu światowego, w: Perspektywy nowego ładu światowego, red. L. Pastusiak, Warszawa.

Gravier M. (2011), Empire vs. Federation: which path fo r Europe?, „Journal of Political Power”, nr 7.

Grosse T. G. (2014), W oczekiwaniu na rewolucję, „Rzeczpospolita”, 22.07.2014.

Góralczyk B. (2014), Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, Warszawa.

Harding L. (2014), Mafijne państwo Putina, Kraków.

Holland M. (2002), The European Union and the Third Word, New York.

Hrycak J. (2000), Historia Ukrainy 1772-1999. Narodziny nowoczesnego narodu, Lublin.

Janicki M., Władyka W. (2015), Przedrzeźniacze, „Polityka”, 28.01-3.02.2015.

Karpienia M. (2013), Kryzys gospodarczy a kraje strefy BR1C, w: Globalizacja - Polityka - Etyka, tom IV, red. A. F. Bocian, Białystok.

Kłosiński K. A. (2010), Rosja: ambicje i możliwości w XXI wieku, Lublin.

Kołodziejczyk K. (2013), Stosunki Unii Europejskiej z grupą państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, Warszawa.

Konończuk W. (2007), Imperium Putina, Warszawa.

Koziej S. (2011), Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV (20).

Kranz J., Wyrozumska A. (2012), Powierzenie Unii Europejskiej niektórych kompetencji a Traktat fiskalny, „Państwo i Prawo”, nr 7.

Krastev I. (2009), Kryzys pozimnowojennego ładu europejskiego, „Nowa Europa”, nr 1(8).

Krzemiński A. (2014), Niemcy na huśtawce, „Polityka”, 30.07-5.07.2014.

Kubin T. (2014), Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Katowice.

Kuźniar R. (2014), Europa i porządek międzynarodowy, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, nr 2 (t. 50).

Leuffen D., Rittberger B., Schimmelfennig F. (2013), Differentiated Integration: Explaining Variation in the European Union, Houndmills Basingstoke.

Lipschutz R. D. (1997), From Place to Planet: Local Knowledge and Global Environmental Governance, no. 3.

Łoś-Nowak T. (2011), O potrzebie rekonstrukcji przestrzeni badawczej w nauce o stosunkach międzynarodowych. Refleksje natury polityczno-normatywnej, systemowej i metaforycznej, „Przegląd Politologiczny”, nr 1.

Malendowski W. (2010), Suwerenność państw w procesie integracji europejskiej, „Przegląd Politologiczny”, nr 4.

Madej M. (2013), Wpływ udziału w Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa, w: Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Warszawa.

Miszczak K. (2007), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4.

Mniej Europy, więcej Europy (2014), Z Iwanem Kreszczewem rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 31.05-1.06.2014.

Mroziewicz K. (2014), Duzi chcą być jeszcze więksi, „Polityka”, nr 38.

Nowak A. (2008), Putin. Źródła imperialnej agresji, Warszawa.

Nowak A. (2008), Pokusy rosyjskiej geopolityki, „Arcana”, nr 44(2).

Opinia Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP w sprawie przyłączenia Półwyspu Krymskiego do Federacji Rosyjskiej w świetle prawa międzynarodowego (2014), „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.

Ostrowski M. (2014), Koniec marzeń, „Polityka”, 4-10.06.2014.

Piekło J. (2009), Rosja w kryzysie a sen o imperium -polskaperspektywa,, Analizy i Opinie”, nr 95.

Pietraś M., Marzęda K. (2008), Hybrydowośćpóźnowestwalskiego ładu międzynarodowego, Lublin.

Portnikow W. (2008), Władca z przypadku, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 1.

Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016 (2012), Warszawa.

Prus J. (2015), Defilada mitów, „Polityka”, 6-12.05.2015.

Rewizorski M. (2015), Agora interesów. G20i wyłanianie się globalnego zarządzania, Warszawa.

Ruszkowski J., Wojnicz L. (2013), Multi-Level Governance w Unii Europejskiej, Szczecin-Warszawa.

Schulz M. (2014), Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa Europy, Warszawa.

Siła rządzi światem (2015), Z Richardem Pipesem rozmawia Michał Potocki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 20-22.03.2015.

Smoczyński W. (2011), Europa się chwieje, „Polityka”, 29.07-5.07.2011.

Stryjek T. (2014), Ukraina przed końcem historii. Szkice o polityce państw wobec pamięci, Warszawa.

Ukielski P. (2010), Polska pozycja w Unii Europejskiej a relacje Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami, w: Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej, red. J. Kłoczkowski, T. Żukowski, Warszawa-Kraków.

Ukraina potrzebuje pieniędzy, nie broni (2015), Z prof. Adamem D. Rotfeldem rozmawia Bartosz T. Wieleński, „Gazeta Wyborcza”, 14-15.02.2015.

Wojnicki J. (2014), Europeizacja czy transformacja - ewolucje systemów politycznych Europy Środkowej i Wschodniej, „Przegląd Politologiczny”, nr 2.

Wong R., Hill Ch. (2011), National and Foreign Policies: Towards Europeanization, London-New York.

Wójcik Ł. (2015), Więzień Kremla, „Polityka”, 1-6.01.2015.

Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe - International Relations”, nr 2 (t. 50).