Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię, Irlandię (1961-1973)
PDF

Słowa kluczowe

Great Britain
European Economic Community
Communist authorities
accession
Polish press
European integration

Jak cytować

Barabasz, A. (2015). Polskie reakcje na I rozszerzenie Wspólnot Europejskich o Wielką Brytanię, Danię, Irlandię (1961-1973). Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 505–525. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.30

Abstrakt

The primary objective of this paper is to examine the response of the authorities of the Polish People’s Republic to the extending scope and range of European integration in 1961–1973. The following countries applied for EEC membership in this period: the United Kingdom, Ireland and Denmark. The analysis is conducted on the basis of press releases of the Polish Press Agency (PAP) as well as features published in newspapers and magazines (“Trybuna Ludu”, “Polityka”, “Nowe drogi”, “Ideologia i Polityka”), as well as academic periodicals (“Przegląd Międzynarodowy”, “Przegląd Zachodni”).
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.30
PDF

Bibliografia

Albinowski T. (1973), Na etapie decyzji, „Trybuna Ludu” z 4 stycznia 1973 r.

Arski S. (1963), Commonwealth czy Common Market, „Polityka”, nr 4 z 26 stycznia 1963 r.

Berezowski W. (1963), Niewiara w powodzenie nowej rundy rokowań Anglii z EWG Gaulle’a, „Trybuna Ludu” z 16 stycznia 1963 r.

Bukowski W. (1973), Brytyjczycy w EWG, „Polityka”, nr 5.

Ciechomska Z. (1961), Wspólny Rynek Europy Zachodniej, „Nowe Drogi”, nr 1.

Dembiński L. (1973), EWG w nowym składzie, „Tygodnik Powszechny”, nr 4.

Dobroczyński M. (1962), Problemy integracji zachodnioeuropejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 7.

Dylawerski E. (1973), O jaką Europą chodzi?, „Życie Warszawy”, nr 11 z 13 stycznia.

Dziewanowski K. (1973), Wspólnota niezbyt zjednoczona, „Literatura”, nr 3.

Fiskus D. (1967), Decyzja Wilsona, „Polityka”, nr 20 z 13 maja.

Gollan J. (1973), Sprzeczności imperializmu, „Trybuna Ludu” z 11 stycznia.

Grabska W. (1961a), Integracja gospodarcza jako czynnik odbudowy imperializmu zachodnioniemieckiego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 7.

Grabska W. (1961b), Ekspansja zachodnia NRF a problem integracji zachodnioeuropejskiej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 9.

Jaszuński A. (1973), Anglia jako ubogi krewny, „Życie Warszawy”, nr 15 z 18 stycznia.

Kołodziejski B. (1973), Dania przed przystąpieniem do EWG, „Trybuna Ludu” z 2 stycznia.

Koszel B. (1985), Antagonizmy i współpraca. RFN i jej zachodnioeuropejscy partnerzy 1969-1982, Poznań.

Kowalewski J. (1967), Wielka Brytania podejmuje nową próbą wejścia do Wspólnego Rynku, „Trybuna Ludu” z 4 maja.

Kowalewski J. (1967a), Echa brytyjskiej decyzji przystąpienia do EWG, „Trybuna Ludu” z 5 maja.

Kowalewski J. (1967b), Aprobata polityki wspólnorynkowej, „Trybuna Ludu” z 7 października.

Kowalewski J. (1967c), Rząd Wielkiej Brytanii podtrzymuje starania wspólnorynkowe, „Trybuna Ludu” z 26 października.

Kowalski A. (1967), Bonn miądzy Paryżem a Londynem, Deklaracja Kiesingera i Brandta w Bundestagu, „Trybuna Ludu” z 28 października.

Kraje kapitalistyczne (1967a), „Polityka” z 27 maja.

Kraje kapitalistyczne (1967b), „Polityka” z 10 czerwca.

Kraje Kapitalistyczne (1967c), „Polityka” z 4 listopada.

Kraje Kapitalistyczne (1967d), „Polityka” z 11. Listopada.

Krajewski W. (1973a), Wielka Brytania w EWG, „Trybuna Ludu” z 3 stycznia.

Krajewski W. (1973b), Londyńskie fanfary dla EWG, „Życie Warszawy” z 5 stycznia.

Krasuski J. (2003), Historia polityczna Europy Zachodniej 1945-2002, Poznań.

Kuźba A. (1970), Jak przebiegająprocesy integracji w Europie Zachodniej, „Ideologia i Polityka”, nr 6.

Łastawski K. (2004), Od idei do integracji europejskiej, Warszawa.

Majcher J. (1962), Integracja Europy zachodniej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 5.

Mikołajczyk M. (2015), Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1945-1950, „Przegląd Zachodni”, nr 2.

Możejko E. (1973), Piraci w EWG?, „Polityka”, nr 8 z 24 lutego.

Obraz tygodnia (1963), „Tygodnik Powszechny” z 10 lutego.

Obraz tygodnia (1967a), „Tygodnik Powszechny” z 29 października.

Obraz tygodnia (1967b), „Tygodnik Powszechny” z 12 listopada.

PAP (1963), Adenauer i de Gaulle podpisali traktat o współpracy Francja-RFN, „Trybuna Ludu” z 24 stycznia.

PAP (1963), Adenauer przybył do Paryża, „Trybuna Ludu” z 22 stycznia.

PAP (1963), Konferencja prasowa de Gaulle’a, „Trybuna Ludu” z 16 stycznia.

PAP (1963), Macmilan o impasie brukselskim, „Trybuna Ludu” z 23 stycznia.

PAP (1967a), Wilson chce uniknąć veta Paryża, „Trybuna Ludu” z 6 maja.

PAP (1967b), Wielka Brytania oficjalnie zgłosiła akces do EWG, „Trybuna Ludu” z 12 maja.

PAP (1967c), Konferencja prasowa de Gaulle’a, „Trybuna Ludu” z 18 maja.

PAP (1967d), Batalia w Luksemburgu w sprawie kandydatury brytyjskiej do EWG, Francja znów przeciw, „Trybuna Ludu”, 25 października.

PAP (1967e), Londyn uzyska poparcie BONN w sprawie przyjęcia do EWG?, „Trybuna Ludu”.

PAP (1967f), Sprawozdanie z sesji EWG na posiedzeniu rządu francuskiego, „Trybuna Ludu” z 27 października.

PAP (1967g), Bonn między Paryżem a Londynem, Deklaracja Kiesingera i Brandta w Bundestagu, „Trybuna Ludu”, 28 października.

PAP (1967h), Brown za rokowaniami w sprawie przystąpienia W Brytanii do EWG, „Trybuna Ludu”, 28 października.

PAP (1967i), Propozycje Callaghana w sprawie roli funta szterlinga, „Trybuna Ludu” z 29 października.

PAP (1967j), Modyfikacja polityki boñskiej wobec Francji, „Trybuna Ludu” z 29 października.

PAP (1967k), Pogłoski o zmianie polityki rządu Wilsona w wypadku nie przyjęcia Wielkiej Brytanii do EWG, „Trybuna Ludu” z 30 października.

PAP (1973), Inwazja Szwedów na Danię, „Trybuna Ludu” z 11 stycznia.

Rakowski M. (1967), Zorganizowana ideologia, „Polityka”, nr 4 z 28 stycznia.

Różańska H. (1970), Wewnętrzne sprzeczności a procesy integracyjne w obozie kapitalistycznym, „Ideologia i Polityka”, nr 6.

Sołdaczuk J. (1961), Niektóre aspekty ogólnego kryzysu kapitalizmu, „Nowe Drogi”, nr 4.

Szymański Z. (1973), Wspólny Rynek czy wspólny rynek, „Życie Warszawy”, nr 4 z 5 stycznia.

Traktat w sprawie utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1957), „Zbiór Dokumentów”, nr 5.

Walat T. (1973), Sznaps czy mleko?, „Polityka”, nr 14.

Wspólny Rynek - egoistyczny klub bogaczy (1963), „Polityka” z 19 stycznia.

Zabiełło S. (1961), Francuska siła uderzeniowa, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3.