Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech
PDF

Słowa kluczowe

populism
The Freedom Party of Austria
The Left
Austria
Germany
European Parliament

Jak cytować

Miecznikowska, J. (2015). Prawicowe i lewicowe partie populistyczne po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku na przykładzie Wolnościowej Partii Austrii oraz Partii Lewicy w Niemczech. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 527–549. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.31

Abstrakt

The research objective of this paper is to analyse European programmes of the right wing, populist Freedom Party of Austria (FPÖ) and the left wing, populist German Left Party (Die Linke), to present their 2014 election campaigns for the European Parliament, and also to assess the activities undertaken by Members of the European Parliament of these political groups on the forum of the eighth EP. The reflections presented in this work were divided into four parts. First, the analysis of a large body of literature referring to populism is made and selected concepts for indicating the characteristic features of populist groups are proposed. Next, the European programmes of the Freedom Party of Austria and the German Left party are analysed. Then, the main subjects around which the political campaign to the EP of right- and left-wing populists was concentrated are indicated. In the third part, the analysis covers the EP election results and the voter support gained by the respective groups in relation to previous European elections in which both populist groups participated. Finally, the fourth part of the paper lists the areas of ac- tivities and the tools for parliamentary work used by the MEPs from FPÖ and the Left Party, including an assessment of their influence on the policy of the current EP.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.31
PDF

Bibliografia

Canovan M. (2007), Polityka dla ludzi. Populizm jako ideologia demokracji, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Canovan M. (2010), Populizm, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Cziomer E. (2011), Populizm - rola i znaczenie polityczne w Niemczech, „Krakowskie Studia Międzynarodowe”, nr 1.

Dzwończyk J. (2000), Populistyczne tendencje w społeczeństwiepostsocjalistycznym (naprzykładzie Polski), Wydawnictwo Marszałek, Toruń.

FreedenM. (1996), Ideologies and Political Theory: a Conceptual Approach, Clarendon Press, Oxford.

Krawczyk T. (2010), Populizm we współczesnych demokracjach Europy. Perspektywa krytyczna wobec obecnego stanu badań, w: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. J. M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Wrocław.

Laclau E. (2010), Czym jest populizm?, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Leitantrag zum Programm, der Partei Die Linke zur Europawahl 2014 Leitantrag des Parteivorstandes der Partei DIE LINKE zum Parteitag 15./16. Februar 2014, http://www.die-linke.de/fileadmin/download/wahlen2014/download/europawahlprogramm2014_deutsch/europawahlprogramm2014_langfassung.pdf, 10.08.2015.

Leitantrag: Für ein freies Europa. Zuerst Österreicher, dann Europäer! Leitantrag zum 31. Ordentlichen Bundesparteitag der Freiheitlichen Partei Österreichs am 7. Dezember 2013 in Graz, http://www.fpoe.at/themen/leitantrag/einleitung, 5.07.2015

Meny Y., Surel Y. (2007), Zasadnicza dwuznaczność populizmu, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. nauk. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Moroska A. (2009), Partie prawicowego populizmu - próba zdefiniowania zjawiska, w: Dokąd zmierza Europa? Nacjonalizm, separatyzm migracje - nowe wyzwania Unii Europejskiej, red. P. Mickiewicz, H. Wyligała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.

Mudde C. (2007), Populist Radical Right Parties in Europe, University Press, Cambridge.

Mudde C. (2007), W imię chłopów, robotników i narodu. Populizm w Europie Wschodniej, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Mudde C. (2008), Radikale Parteien in Europa, „Aus Politik und Zeitgeschichte”, 47/28, http://www.bpb.de/apuz/30836/extremistische-parteien, 17.08.2015.

Mudde C. (2010), Populistyczny Zeitgeist, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Müller W. C. (2007), Populizm jako element rywalizacji między partiami w Austrii, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Nalewajko E. (2004), Populizm w demokracji, w: Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Pacześniak A. (2010), Populizm w służbie eurosceptyków i euroentuzjastów, w: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. nauk. J. M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Wrocław.

Papadopoulus Y. (2007), Populizm, demokracja i współczesny model rządzenia, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. nauk. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Pelinka A. (2010), Populizm w Europie - w poszukiwaniu znaczenia mglistego pojęcia, w: Populizm w Europie. Defekt i przejaw demokracji?, red. J. M. De Waele, A. Pacześniak, Oficyna Naukowa, Wrocław.

Staszczyk A. (2014), Parlament Europejski - sukces eurosceptyków: komentarz do wyników wyborów europejskich z 2014 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego”, nr 166, http://www.iz.poznan.pl/news/956_eurowybory.pdf.

StracheH. C. (2013), Rede zum FPÖ-Bundesparteitag in Graz, 7.12.2013, https://www.youtube.com/watch?v=X38DDyUvtEk, 17.08.2015.

Syska M. (2013), Rządowe gabinety zamiast rewolucji. Partie radykalnej lewicy w Europie Zachodniej po 1989 roku, w: Partie polityczne w Polsce i w Europie. Struktury, funkcje i strategie w zmieniającym się otoczeniu, Instytut Badań Polityczno Prawnych, red. A. Pacześniak, M. Wincławska, Wrocław-Toruń.

Szacki J. (2007), Wstęp, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. J. Szacki, Oficyna naukowa, Warszawa.

Szczepanik M., Kaca E., Łada A. (2009), Bilans aktywności polskich posłów do Parlamentu Europejskiego. Cele osiągnięcia, wnioski na przyszłość, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.

Taggart P. (2007), Populizm i patologie polityki przedstawicielskiej, w: Demokracja w obliczu populizmu, red. Y. Meny, Y. Surel przy współpracy C. Tame i L. de Sousy, przekład A. Gąsior-Niemiec, red. J. Szacki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Taggart P. (2010), Populizm, lud i rdzenna kraina, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

Taguieff P. A. (2010), Nauki polityczne w konfrontacji z populizmem. Od konceptualnego mirażu do realnego problemu, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Willes P. (2010), Syndrom a nie doktryna: kilka podstawowych tez o populizmie, w: Populizm, red. O. Wysocka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Wysocka O. (2009), Europa dla Europejczyków. Populizm w wyborach do Parlamentu Europejskiego, w: W stronę europejskiego demos? Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w perspektywie porównawczej, red. J. Kucharczyk. A. Łada, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.