Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO
PDF

Słowa kluczowe

free trade
regional agreements
European Union
GATT/WTO
single market

Jak cytować

Skrzypczyńska, J. (2015). Integracja regionalna UE a reguły GATT/WTO. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 471–478. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.27

Abstrakt

The main purpose of regional integration is to remove trade barriers between participant countries and set up trade barriers against third countries. The European Union, on the one hand, established a single market, thereby creating a free trade area between member countries, on the other hand, it uses a variety of protection mechanisms towards third countries. The aim of the paper is to analyse trade rules under the GATT and the European integration process. The paper also examines how European integration deals with the rules of regional agreements established under Article XXIV of the GATT.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.27
PDF

Bibliografia

Bhagwati J., Panagariya A. (1996), The theory o f preferential trade agreements: Historical evolution and current trends, „The American Economic Review”, nr 86(2), http://www.developmentwne.uw.edu.pl/uploads/Courses/bhagwati_CU_theory.pdf.

Balassa B. (1975), Trade creation and diversion in the European Common Market: An Appraisal of the evidence, w: European Economic Integration, red. B. Balassa, Amsterdam-Oxford-New York.

Bijak-Kaszuba M. (2003), Regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego a zamiany strukturalne zagranicznych obrotów towarowych kraju uczestniczącego (na przykładzie Polski), Łódź.

Borowiec J., Wilk K. (2005), Integracja Europejska, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Czubik P. (2002), Wolny handel towarami. Podstawy międzynarodowoprawne regionalizmu handlowego, Zakamycze, Kraków.

Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głebocka A. (2004), Integracja Europejska. Od jednolitego rynku do unii walutowej, C.H. Beck, Warszawa.

General Agreement on Tariffs and Trade. Układ Ogólny w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (2001), IKiCHZ, Warszawa.

Hansen J. D. (red.), (2003), Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej, tłum. W. Kisiel, Oficyna Ekonomiczna Kraków.

Hoekman B. M., Kostecki M. M. (2001), The Political Economy of the World Trading System. The WTO and Beyond, Oxford University Press.

Hosny A. S. (2013), Theories of Economic Integration: A Survey of the Economic and Political Literature, „International Journal of Economy, Management and Social Sciences”, nr 2(5) May.

Josling T., Tangermann S., Warley T. K. (1996), Agriculture in the GATT, MacMillan Press LTD, London.

Kundera J. (2003), Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna Kraków.

Michałek J. J. (2002), Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe, PWE, Warszawa.

Misala J. (2001), Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Regional trade agreements, http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm, 14 III 2015.

Rymarczyk J. (1996), Protekcjonistyczne i liberalne tendencje w polityce handlowej Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Skrzypczyńska J. (2008), Ugrupowania regionalne w GATT/WTO, w: Regionalizacja a globalizacja we współczesnym świecie, t. 2, red. J. Rymarczyk, B. Drelich-Skulska, W. Michalczyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oscara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Von Mourik A. (1998), Europejski Rynek Wewnętrzny a bariery celne i pozataryfowe, w: Bariery para i pozataryfowe w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej, red. J. Swierkocki, Instytut Europejski, Łódź.

Wiktor J. W. (2001), Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.