Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013
PDF

Słowa kluczowe

economic growth
GDP
sovereign debt
budget deficit
crisis
etatis
liberal states

Jak cytować

Hajder, K. (2015). Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Rocznik Integracji Europejskiej, (9), 479–489. https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.28

Abstrakt

This paper analyses the counter-crisis policy by means of examining crucial measures of socio-economic development, such as GDP per capita, sovereign debt, budget deficit, the share of public income and expenditure in GDP, unemployment rate, the percentage of people at risk of poverty, etc. The analysis concerns EU member states in 2007–2014 and concentrates on the division of states in terms of economic freedom which facilitates the assessment of economic efficiency in terms of the involvement of state in economy.
https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.28
PDF

Bibliografia

Barro R. J. (2008), Milton Friedman: poglądy, szczególnie na temat polityki pieniężnej, Warszawa, http://www.for.org.pl/upload/file/tlumaczenie_milton_friedman_poglady_2008_02.pdf.

Eurostat (2014a), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina225&plugin=1.

Eurostat (2014b), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12&lang=en.

Eurostat (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tipsun20&language=en

Kahn R. (1931), The Relation o f Home Investment to Unemployment, „The Economic Journal”.

Keynes J. M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa.

Nierówności dochodowe w USA są większe niż w Ugandzie i Kazachstanie (2012), http://forsal.pl/artykuly/651597,nierownosci_dochodowe_w_usa_sa_wieksze_niz_w_ugandzie_i_kazachstanie. html.

Pszczółkowski T. G. (1990), Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Kraków.

Indeks o f Economic Freedom, http://www.heritage.org/index/ranking.