Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską

Main Article Content

Rafał Riedel

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu jest spojrzenie na studia z zakresu integracji europejskiej z perspektywy ekonomii politycznej. Zabieg taki pozwala na uchwycenie dwóch głównych wymiarów natury Unii Europejskiej, tj. ekonomicznego i politycznego, jak również stymulowania dialogu pomiędzy tymi dwoma sposobami teoretyzowania integracji europejskiej. Niniejszy tekst przybliża zasadniczo ekonomiczny dorobek w zakresie studiów europejskich (w sposób przystępny dla nie-ekonomistów), pozwalając na lepsze zrozumienie procesów, zjawisk i mechanizmów integracji międzynarodowej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Riedel, R. (2016). Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 37-50. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.3
Dział
Articles

Referencje

 1. Balassa B. (1961), The theory of economic integration, Irwin, Homewood, Illinois.
 2. Borowiec J., Wilk K. (1997), Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wrocław.
 3. Corden W. M. (1972), Economies of scale and customs union theory, „Journal of Political Economy”, t. 80.1, s. 465–475.
 4. Czarczyńska A., Śledziewska K. (2000), Teoria integracji europejskiej, Gdańsk.
 5. Dunajewski J. (2012), Wykład ekonomii politycznej. Klasyka polskiej myśli wolnorynkowej, Warszawa.
 6. Greenaway D. (1983), International trade policy, from tarrifs to the new protectionism, Macmilan, Londn.
 7. Kamecki Z. (1967), Pojęcia i typy integracji gospodarczej, „Ekonomista”, nr 1.
 8. Kuznets S. (1955), Economic growth and income inequality, „The American Economic Review”, vol. 45, nr 1, s. 1–28.
 9. Lindert P. (1986), International Economics, Irwin, Homewood, Illinois, 1986.
 10. Lis S., Miklaszewski S. (1990), Procesy międzynarodowej integracji regionalnej, Kraków.
 11. Ładyka S. (2000), Z teorii integracji gospodarczej, Warszawa.
 12. Machlup F. (1977), A History of Thought on Economic Integration, Macmillan, London.
 13. Malthus T. (1798), Prawo ludności, Oxford.
 14. Marks K. (1848), Manifest partii komunistycznej, Londyn.
 15. Marks K. (1867), Kapitał, Hamburg.
 16. Marchal A. (1964), L’Europe Solidaire, Paris.
 17. Mead J. E. (1955), The theory of customs union, Amsterdam.
 18. Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Gdańsk.
 19. Molle W. (2000), Ekonomika integracji europejskiej, Gdańsk.
 20. de Montchrestien A. (1615), Traktat o ekonomii politycznej, Paryż.
 21. Piketty T. (2015), Kapitał w XXI wieku, Warszawa.
 22. Ricardo D. (1817), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Londyn.
 23. Roepke W. (1995), International Order and Economic Integration, Dordrecht.
 24. Sadzikowski W. (1981), Ekonomia polityczna kapitalizmu, Warszawa.
 25. Viner J. (1950), The customs union issue, London.