Pressto.

Nagłowek strony

Nr 10 (2016)

Spis treści

Articles

Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymian. Wstęp analityczny. PDF
Zbigniew Czachór 7-20
Narzędzie modernizacji w kłopotach: jak kryzys w strefie euro zmienił politykę spójności PDF (English)
Tomasz Grzegorz Grosse 21-36
Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską PDF
Rafał Riedel 37-50
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II PDF
Józef Fiszer 51-66
Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej PDF
Tomasz Szymczyński 67-80
Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku PDF
Erhard Cziomer 81-100
Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015 PDF
Agnieszka Bielawska 101-120
Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech PDF
Beata Molo 121-142
Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016) PDF
Bogdan Koszel 143-156
Przezwyciężenie kryzysu uchodźczego w UE z punktu widzenia niemieckiej polityki rozwojowej PDF
Anna Paterek 157-174
Królestwo Belgii wobec kryzysu imigracyjnego (2015–2016) PDF
Malwina Księżniakiewicz 175-190
Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej PDF
Marek Rewizorski 191-212
Polityzacja Europy. Obraz prezydencji w Radzie UE w polskich mediach PDF (English)
Agnieszka Stępińska 213-228
Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski PDF
Adam Jaskulski 229-242
Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015 PDF
Piotr Burgoński 243-254
Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948 PDF
Andrzej Podraza 255-274
Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej PDF
Aleksandra Kruk 275-290
Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej PDF
Ewa Cieślik 291-302
Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku PDF
Marcin Piechocki 303-316
PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986) PDF
Adam Barabasz 317-334
Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako soft power PDF
Olga Barburska 335-352
Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012 PDF
Beata Przybylska-Maszner 353-370
Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty PDF
Radosław Fiedler 371-379
W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej PDF
Agnieszka Nitszke 381-396
Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony PDF
Luiza Wojnicz 397-412
Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego PDF
Filip Kaczmarek 413-428
Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego PDF
Monika Szynol 429-446
Instytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski PDF (English)
Marta Götz, Barbara Jankowska 447-460
Integracja gospodarcza jako strategiczny atut: Euroazjatycka Unia Gospodarcza i Unia Europejska PDF (English)
Andrey Kinyakin 461-480
Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji PDF (English)
Aristom Tkachuk 481-496
Trójstronna współpraca pomiędzy Niemcami, Norwegią i Federacją Rosyjską przy wydobyciu płynnych źródeł energii na Dalekiej Północy Europy PDF (Deutsch)
Mathias Dornfeldt, Igor Korobow 497-507

OCENY I OMÓWIENIA

Marek Rewizorski (red.), Instytucje międzynarodowe w dobie globalnego zarządzania
Anna Ratajczak 509-510
Hans-Gert Pöttering, Na szczęście jesteśmy zjednoczeni. Moja europejska droga
Aleksandra Kruk 511-514
Jan Galster, Anna Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka
Marta Witkowska 515-518


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo