Nr 10 (2016)

Articles

Zbigniew Czachór
7-20
Budowanie zdolności Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju. Analiza instytucjonalna w świetle teorii wymian. Wstęp analityczny.
PDF
Tomasz Grzegorz Grosse
21-36
Narzędzie modernizacji w kłopotach: jak kryzys w strefie euro zmienił politykę spójności
PDF (English)
Rafał Riedel
37-50
Ekonomia polityczna jako interdyscyplinarne podejście do studiów nad integracją europejską
PDF
Józef Fiszer
51-66
Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II
PDF
Tomasz Szymczyński
67-80
Brexit a wyzwania identyfikacyjne w odniesieniu do procesu integracji europejskiej z perspektywy hermeneutycznej
PDF
Erhard Cziomer
81-100
Wybrane implikacje wzrostu międzynarodowej roli Niemiec dla współpracy z Rosją i Polską w dobie globalizacji i kryzysów Unii Europejskiej w XXI wieku
PDF
Agnieszka Bielawska
101-120
Angela Merkel wobec integracji Turcji z Unią Europejską w latach 2005–2015
PDF
Beata Molo
121-142
Polityka Unii Europejskiej a rozwój odnawialnych źródeł energii w Niemczech
PDF
Bogdan Koszel
143-156
Unia Europejska, Niemcy i problem uchodźców (2014–2016)
PDF
Anna Paterek
157-174
Przezwyciężenie kryzysu uchodźczego w UE z punktu widzenia niemieckiej polityki rozwojowej
PDF
Malwina Księżniakiewicz
175-190
Królestwo Belgii wobec kryzysu imigracyjnego (2015–2016)
PDF
Marek Rewizorski
191-212
Przypływ który nie unosi żadnej łodzi. Unia Europejska wobec rozwoju transnarodowej ekonomii krymigracyjnej
PDF
Agnieszka Stępińska
213-228
Polityzacja Europy. Obraz prezydencji w Radzie UE w polskich mediach
PDF (English)
Adam Jaskulski
229-242
Procedury kontroli przestrzegania praworządności i zasad demokracji przez Unię Europejską na przykładzie Węgier i Polski
PDF
Piotr Burgoński
243-254
Sposób nadzorowania przez Komisję Europejską implementacji równościowego i antydyskryminacyjnego prawa Unii Europejskiej w latach 2002–2015
PDF
Andrzej Podraza
255-274
Integracja europejska a redefinicja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych: przyczyny zainicjowania i rozwój transatlantyckich stosunków bezpieczeństwa w latach 1945–1948
PDF
Aleksandra Kruk
275-290
Francuskie reakcje wobec problemu zjednoczenia Niemiec po II wojnie światowej
PDF
Ewa Cieślik
291-302
Udział nowych państw członkowskich (UE-10) w globalnych łańcuchach wartości w pierwszych latach po akcesji do Unii Europejskiej
PDF
Marcin Piechocki
303-316
Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku
PDF
Adam Barabasz
317-334
PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)
PDF
Olga Barburska
335-352
Argument siły czy siła argumentów? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych jako soft power
PDF
Beata Przybylska-Maszner
353-370
Uwarunkowania kształtowania priorytetów polityki zagranicznej Unii Europejskiej wobec państw Azji Centralnej po roku 2012
PDF
Radosław Fiedler
371-379
Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty
PDF
Agnieszka Nitszke
381-396
W kierunku nowej Europejskiej Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej
PDF
Luiza Wojnicz
397-412
Przyszłość polityki ekspedycyjnej Unii Europejskiej w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
PDF
Filip Kaczmarek
413-428
Unia Europejska wobec Światowego Szczytu Humanitarnego
PDF
Monika Szynol
429-446
Pięć lat europejskich aspiracji Islandii – od wniosku o członkostwo do zawieszenia procesu akcesyjnego
PDF
Marta Götz, Barbara Jankowska
447-460
Instytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski
PDF (English)
Andrey Kinyakin
461-480
Integracja gospodarcza jako strategiczny atut: Euroazjatycka Unia Gospodarcza i Unia Europejska
PDF (English)
Aristom Tkachuk
481-496
Wspólna Polityka Handlowa Unii Europejskiej i jej znaczenie dla handlu światowego. Studium przypadku Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji
PDF (English)
Mathias Dornfeldt, Igor Korobow
497-507
Trójstronna współpraca pomiędzy Niemcami, Norwegią i Federacją Rosyjską przy wydobyciu płynnych źródeł energii na Dalekiej Północy Europy
PDF (Deutsch)