Polityzacja Europy. Obraz prezydencji w Radzie UE w polskich mediach
PDF (English)

Słowa kluczowe

media
sfera publiczna
Unia Europejska
polityzacja
europeizacja

Jak cytować

Stępińska, A. (2016). Polityzacja Europy. Obraz prezydencji w Radzie UE w polskich mediach. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 213–228. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.13

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie wyników badania zawartości polskich mediów z okresu sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku. Analiza poświęcona była wpływowi orientacji politycznej organizacji medialnej (wybranych gazet codziennych i tygodników opinii) na sposób relacjonowania polskiej prezydencji. Podstawę teoretyczną badania stanowiły dwie koncepcje: europeizacji sfery publicznej oraz polityzacji Europy. Wyniki badania nie tylko potwierdzają różnice w prezentowaniu tematyki europejskiej i polskiej prezydencji w tytułach o wyraźnie określonej orientacji politycznej, ale ukazują specyfikę polskich mediów: źródłem cen i poglądów prezentowanych na łamach są nie tylko politycy, ale także dziennikarze. Na podstawie wyników wyprowadzić można wniosek nie tylko o instrumentalnym wykorzystywaniu tematyki europejskiej podczas parlamentarnej kampanii wyborczej w Polsce w 2011 roku, ale także o polityzacji Europy jako zjawiska związanego ściśle z wertykalną europeizacją sfery publicznej i demokratyzacją.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.13
PDF (English)

Bibliografia

Adam S., Berkel B. (2003), Media structures as a brake block of the Europeanization of public spheres? Development of a cross-national Typology, Paper at: Europeanization of Public

Spheres? International Conference WZB, June 20–22.

de Vreese C. H. (2001), Europe in the News: A cross-national comparative study of the news coverage of key EU events, “European Union Politics”, no. 2.

de Vreese C. H., Peter J., Semetko H. A. (2001), Framing politics at the launch of the euro: A cross-national comparative study of frames in the news, “Political Communication”, no. 2.

Dobek-Ostrowska B., Głowacki M. (2008), Introduction: Central European Media between Politicization and Commercialization, in:

Comparing Media Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politization, eds. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 9–24.

Gerhards J. (2000), Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer europäischen Öffentlichkeit, in: Die Europäisierung nationaler Gesellschaften. Kölner

Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, ed. M. Bach, Sonderheft, Westdeutscher Verlag, pp. 277–305.

Hallin D., Mancini P. (2004), Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Hepp A. et al. (2016), The Communicative Construction of Europe. Cultures of Political Discourse, Public Sphere and the Euro Crisis, Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–England.

Hooghe L., Marks G. (2009), A postfunctionalist theory of European integration: From permissive consensus to constraining dissensus, “British Journal of Political Science”, no. 39 (1), pp. 1–23.

Hutter S., Grande E., Kriesi H. (2016), Politicising Europe: Integration and Mass Politics, Cambridge University Press, Cambridge.

Jakubowicz K. (1999), The Role of Broadcasters is to Serve the Public Not the State, Presentation during the Zagreb Conference on Reforming Broadcasting, in: A. W. Wyka, In Search of The

East Central European Media Model – The Italianization Model? A Comparative Perspective on the East Central European and South European Media Systems, in: Comparing Media

Systems in Central Europe. Between Commercialization and Politization, eds. B. Dobek-Ostrowska, M. Głowacki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 55–70.

Kevin D. (2003), Europe in the Media. A Comparison of reporting, Representation, and Rhetoric in National Media Systems in Europe, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, New York.

Kolczyński M. (ed.) (2013), Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w wybranych tytułach prasy polskiej, GNOME – Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, Katowice.

Koopmans R., Statham P. (eds.) (2010), The making of a European public sphere: Media discourse and political contention, Cambridge University Press, Cambridge.

Kriesi H. (2001), Die Rolle der Öffentlichkeit im politischen Entscheidungsprozess. Ein konzeptueller Rahmen für ein international vergleichendes Forschungsprojekt, “Discussion Paper”, P 01-701, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Kriesi H. (2014), The populist challenge, “West European Politics”, no. 37, vol. 3, pp. 361–378.

Offerhaus A., Mollen A., Hepp A. (2014), Nationalizing Europe Regionally – The Europeanization of Public Spheres in Regional Newspaper Reporting and the “Crisis” in Europe, in: Media

and Communication in Europe, ed. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin.

Ociepka B. (1998), Komunikacyjny wymiar integracji i rozszerzenia Unii Europejskiej, in: Jaka Europa?, ed. E. Stadtmüller, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Ociepka B. (2005), Populism as “good communication with people”. The Polish Case during the Referendum Campaign, in: Populism and Media Democracy, ed. B. Ociepka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ociepka B. (2011), Foreign News in the Press. Summary of Research on the Coverage of European Events in Poland and Germany, in: News in Europe, Europe on News, ed. A. Stępińska, Logos Verlag, Berlin, pp. 99–114.

Pfetsch B. (1994), Themenkarrieren und politische Kommunikation, in: Aus Politik und Zeitgeschichte. Supplement to Das Parlament, B 39, pp. 11–20.

Piontek D., Hordecki B. (2009), Ideał polityka w „Super Expressie” i „Fakcie. Gazecie Codziennej” (lipiec–sierpień 2007), in: Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia, ed. J.

Miluska, Poznań, pp. 391–412.

Risse T., et al. (2001), Europeanization and Domestic Change: Introduction, in: Transforming Europe. Europeanization and Domestic Change, eds. M. Green Cowles, J. Caporaso, T. Risse,

Cornell University Press, Ithaca–London, pp. 1–20.

Risse T. (2010), A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres, Cornell University Press.

Stathman P., Trenz H. J. (eds.) (2013), The Politicization of Europe: Contesting the Constitution in the Mass Media, Routledge.

Stathman P., Trenz H. J. (2015), Understanding the mechanisms of EU politicization: Lessons from the Eurozone crisis, „Comparative European Politics”, vol. 13, issue 3, pp. 287–306.

Stępińska A. (2004a), Problematyka europejska w przekazach programowych kandydatów na urząd Prezydenta RP w latach 1990–2000, in: Europejskie dylematy i wyzwania, ed. S. Wojciechowski, Wydawnictwo WNPiD UAM, Poznań, pp. 107–124.

Stępińska A. (2004b), Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce (1990–2000), Poznań.

Stępińska A. (2012), Media Coverage of the Polish EU Presidency, “Yearbook of Polish European Studies”, no. 15, pp. 61–81.

Stępińska, A. (2013a), The Polish EU presidency in Polish press: Did we actually notice it?, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 3, pp. 191–206.

Stępińska A. (2013b), International project: Media coverage of the Polish EU presidency, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, no. 3, pp. 71–86.

Stępińska A., Secler B. (2014), Polish Printed Media Coverage and Evaluation of the Polish Presidency in the EU Council, in:

Media and Communication in Europe, ed. A. Stępińska, Logos

Verlag, Berlin, pp. 211–226.

Stępińska A., Ossowski Sz., Pokrzycka L., Nowak J. (2012),

The Journalists and Journalism of Poland, in: The Global Journalist in the 21st Century, eds. D. H. Weaver, L. Willnat, Routledge,

New York–London, pp. 255–266.

Świerczyński M. (2004), Polskie media w kampanii przed i poreferendalnej, in: Media a integracja europejska, eds. T. Sasińska-Klas, A. Hess, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Wessler H., et al. (2008), Transnationalization of Public Spheres, Plagrave Macmillan, Basingstoke.

Wilke J., Reinemann C. (2007), Invisible second-order campaigns? A longitudinal study of the coverage of the European Parliamentary elections 1974–2004 in four German quality newspapers, “Communications”, no. 5.