Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku

Main Article Content

Marcin Piechocki

Abstrakt

Polityka zagraniczna nie stanowiła znaczącej części kampanii prezydenckiej. Została zdominowana przez Rosję oraz kwestię baz NATO w Europie Wschodniej. Chociaż Polacy należą do największych zwolenników integracji europejskiej, to wskutek kryzysu migracyjnego rośnie grupa osób niezadowolonych z ingerowania w obszary, które uznawane są za mieszczące sięw granicach polskiej suwerenności. Ponieważ osoby takie nie są przeciwnikami integracji jako takiej, kandydaci uciekali się do mniej lub bardziej eurosceptycznych wypowiedzi. U niektórych z nich można było zauważyć aluzyjny eurosceptycyzm, który pozwalał im mówić o sobie jako zwolennikach integracji i obecności Polski w UE, by po przecinku wskazać obszary, w których Polska nie zgodzi się na regulacje unijne, jednak często nie były to wypowiedzi wprost.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piechocki, M. (2016). Aluzyjny eurosceptycyzm w debatach prezydenckich w 2015 roku. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 303-316. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.19
Dział
Articles

Referencje

 1. Debata prezydencka TVP z 5 maja 2015, http://wyboryprezydenckie.tvp.pl/19876535/debata-kandydatow-
 2. wybory-prezydenckie-2015, 17.05.2016.
 3. Debata prezydencka TVP i Polsat z 17 maja 2015, http://www.tvp.info/20097155/80-minut-starciana-
 4. wyborczym-ringu-zobacz-cala-debate-komorowskiduda, 17.05.2016.
 5. Debata prezydencka TVN, TVN 24, TVN Biznes i Świat z 21 maja 2015, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-
 6. z-kraju,3/stenogram-z-debaty-bronislawa-komorowskiego-i-andrzeja-dudy,544561.html, 17.05.2016.
 7. Duda: Jaruzelski był gorszy niż Tusk, Kontrwywiad RMF z 10.12.2014, http://www.rmf24.pl/tylkow-rmf24/wywiady/news-duda-jaruzelski-byl-gorszy-niz-tusk,nId,1071844, 17.05.2016.
 8. Goodwin M., Milazzo C. (2015), Britain, the European Union and the Referendum: What Drives Euroscepticism?, Chatham House.
 9. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku (2016), http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/minister/wystapienia/informacja_ministra_
 10. spraw_zagranicznych_o_zadaniach_polskiej_polityki_zagranicznej_w_2016_roku;jsessionid=1DF1893813B54716BC1869AE7E0A8665.cmsap1p, 17.05.2016.
 11. Kaczyński J. (2016), Wystąpienie z okazji Dnia Flagi, https://www.youtube.com/watch?v=CgW5JF8NE5g, 17.05.2016.
 12. Kopecky P., Mudde C. (2002), The Two Sides of Euroscepticism. Party Positions on European Integration in East Central Europe, w: “European Union Politics”, vol. 3, SAGE Publications, London.
 13. Kośmiński P. (2016), Pawłowicz z posłami Kukiz’15 będzie wyliczać, ile Polska traci na członkostwie w Unii. „Jesteśmy ofiarą, na którą UE poluje”, http://wyborcza.pl/1,75398,19781008,pawlowicz-z-poslami-kukiz-15-bedzie-wyliczac-ile-polska-traci.html#ixzz4AGnNfCYJ, 31.05.2016.
 14. Laclau E. (1979), Politics and Ideology in Marxist Theory. Capitalism – Fascism – Populism, London.
 15. List otwarty Ministra Sprawiedliwości, https://ms.gov.pl/pl/informacje/news,7904,list-otwartyministra-
 16. sprawiedliwosci.html, 19.07.2016.
 17. Monitoring Internetu i mediów społecznościowych 1.11–24.11.2015, Instytut Monitorowania Mediów
 18. (2015), http://www.imm.com.pl/blog_IMM/o-uchodzcach-w-social-media-dyskusjacoraz-trudniejsza, 17.05.2016.
 19. Münchau W., S.P.O.N. – Die Spur des Geldes: Der Fehler der EU-Osterweiterung, Spiegel-Online, http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/polen-der-fehler-der-eu-osterweiterungkolumne-a-1071041.html, 17.05.2016.
 20. Polska w Unii Europejskiej (2016), Centrum Badania Opinii Społecznej, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_031_16.PDF, 17.05.2016.
 21. Komisja Nadzoru Finansowego, Przypomnienie publicznej dyskusji o kredytach walutowych (2015).
 22. Stasiuk A. (2006), Fado, Czarne, Wołowiec.
 23. Taggart P. (1998), A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, „European Journal of Political Research”, nr 3.
 24. Taggart P., Szczerbiak A. (2001), Parties, positions and Europe: Euroscepticism in the EU candidate states of Central and Eastern Europe, Sussex European Institute Working Paper no. 46, Opposing Europe Research Network Working Paper no. 2, Brighton.
 25. What is really happening in Poland? (2016), http://www.politico.eu/sponsored-content/what-isreally-
 26. happening-in-poland/, 17.05.2016.
 27. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015, serwis Państwowej Komisji Wyborczej, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Polska, 17.05.2016.