PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986)

Main Article Content

Adam Barabasz

Abstrakt

Zasadniczym celem artykułu było zaprezentowanie stanowiska władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec południowego rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię w latach (1962–1986). W artykule przedstawiono m.in., tajną korespondencję pomiędzy polskimi dyplomatami przebywającymi na placówkach w Rzymie, Madrycie, Paryżu a DEP.IV Ministerstwa Spraw Zagranicznych PRL (Europa Zachodnia), w której przybliżono polskie oceny długiego i skomplikowanego procesu adaptacji obu iberyjskich krajów do wymogówwspólnotowych. W artykule zaprezentowano także reakcje prasy polskiej (m.in., „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy”, „Polityki”) na kooperację obu krajów z EWG.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Barabasz, A. (2016). PRL wobec rozszerzenia Wspólnot Europejskich o Hiszpanię i Portugalię (1962–1986). Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 317-334. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.20
Dział
Articles

Referencje

 1. Bernatowicz-Bierut G. (1978), Hiszpania we współczesnym świecie, Warszawa.
 2. Bocheńczyk-Kupka D. (2006), Historyczno-polityczne uwarunkowania przystąpienia Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii do Wspólnot Europejskich. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Archiwalne/SE_38/08.pdf, 20.08.2016.
 3. Chabasiński W.(1971), Archiwum MSZ (dalej A MSZ),Nabytek 27/77, wiązka 7, teczka: Portugalia 1971. Chabasiński do DEP. IV MSZ: pismo poufne Rozmowa z ambasadorem Portugalii, notatka z dnia 17 czerwca 1971, Rzym.
 4. Długosz S. (1967), A MSZ Departament IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Długosz do DEP IV MSZ, "Stosunki polsko-hiszpańskie", notatka z kwietnia 1967.
 5. Hajnicz A.(1962a), W kręgu starych przyjaciół, Życie Warszawy z dnia 20 .07.1962.
 6. Hajnicz A.(1962b),Ostatnie podanie, Życie Warszawy z 28 lipca 1962.
 7. Dubiel P. (1967), Hiszpania 1967, Tygodnik Demokratyczny z 1 października 1967.
 8. Hoffman R. (1986), Droga Iberyjczyków przez Pireneje, Trybuna Ludu z 10.01.1986.
 9. Krasicki I. (1970), Hiszpania na rozdrożu, Życie Warszawy z 4 czerwca 1970.
 10. Noworyta E. (1981), A MSZ, Zespół Akt Nabytek 45/84, wiązka 1, teczka: Hiszpania 1981, Noworyta do dyr. Dep. IV MSZ: Perspektywy przystąpienia Hiszpanii do EWG, poufna notatka z dnia z 4 maja, Madryt.
 11. Ochęduszko J. (1963), A MSZ, DEP. IV, zespół 17, teczka nr 75, wiązka 32. Ochędeuszko DEP. IV MSZ : „Tendencje rozwojowe gospodarki Portugalii w związku z projektem przystąpienia do EWG”,tajna notatka z dnia 24 stycznia 1963, Paryż.
 12. Olszowski S. (1975), A MSZ, DEP IV, Zespół Akt Nabytek 1681, DEP IV, wiązka nr 4, Hiszpania 1975, Pilna notatka notatka wewnętrzna sporządzona przez S. Olszowskiego: Po zgonie gen. Franco, z dnia 1 listopada, Warszawa.
 13. PAP. (1977), Madryt, Kortezy – Nie lewicy hiszpańskiej wobec NATO, Trybuna Ludu z 23.09. 1977.
 14. PAP. (1983), Fiasko ateńskiego szczytu, Życie Warszawy z 7.12.1983.
 15. PAP. (1986), Hiszpania i Portugalia wchodzą do EWG, Trybuna Ludu z 2.01. 1986.
 16. Polański E. (1968), A MSZ, DEP. IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Polański do DEP IV MSZ: Polityka zagraniczna Hiszpanii",notatka z dnia 23 grudnia 1968, Madryt.
 17. Polański E. (1970), A MSZ, Zespół Akt Nabytek 27/76, wiązka 8, teczka EWG, EFTA, GATT, UZE, NORDEK, OECD. Polański do DEP. IV MSZ, notatka:Hiszpania a EWG, Madryt.
 18. Pomianowski W. (1986), Dwie strony medalu. Zwiększona EWG, Życie Warszawy z 13.01.1986.
 19. Rogulski S. (1967), A MSZ, Zespół 17, teczka 210, wiązka 24.Rogulski do Ochęduszki: Sytuacja gospodarcza Hiszpanii, notatka z dnia 14 lutego 1967, Madryt.
 20. Rut Z. (1975), A MSZ,DEP IV, Zespół Akt Nabytek 16/81, wiązka nr 4, teczka Hiszpania 1975, Rut do Dyr. DEP IV MSZ: Na marginesie wywiadu prasowego ministra spraw zagranicznych Pedro Cortina Maurii. Notatka z dnia 4 stycznia 1975, Madryt.
 21. Sobolewka-Myślik K. (1986), Dziesięć plus dwa, Polityka z 11 stycznia 1986.
 22. Staniszewski S. (1971), A MSZ, Departament IV, zespół 17, teczka 211, wiązka 24. Staniszewski do Gałaja: Sugestie do rozmowy z szefem przedstawicielstwa konsularno-handlowego w Polsce P. Baladieza Navarro,pismo poufne z dnia 28 września, Warszawa.
 23. Szymczyński T.R.( 2009), Negocjowanie granic: Od „dziewiątki“ do dwunastki“- Rozszerzenie południowe Wspólnot Europejskich (1981-1986),Poznań.
 24. Weegi W. (1986), Portugalia- Trudne wybory, Życie Warszawy z 24.01. 1986.