Jan Galster, Anna Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka

Main Article Content

Marta Witkowska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Witkowska, M. (2016). Jan Galster, Anna Szczerba-Zawada (red.), Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 515-518. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.34
Dział
OCENY I OMÓWIENIA