Instytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski
PDF (English)

Słowa kluczowe

kryzys gospodarczy
polityka wobec BIZ wypływających
Polska
umiędzynarodowienie

Jak cytować

Götz, M., & Jankowska, B. (2016). Instytucje w procesach internacjonalizacji przedsiębiorstw. Przypadek polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 447–460. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.28

Abstrakt

Artykuł podejmuje zagadnienie instytucjonalnych aspektów internacjonalizacji przedsiębiorstw. Autorzy koncentrują uwagę Czytelnika na roli, jaką odgrywają formalne instytucje w procesach umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Celem artykułu jest prezentacja oraz próba oceny polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski po okresie globalnego kryzysu ekonomicznego 2008. Autorzy najpierw podjęli studia literaturowe w odniesieniu do instytucjonalnych aspektów umiędzynarodowienia, następnie przeprowadzili badania jakościowe z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego z reprezentantami instytucji makro- i mezoszczebla (ministerstwo, władze regionalne, organizacje otoczenia biznesu). Wywiady pozwoliły na scharakteryzowanie podmiotowego oraz przestrzennego zorientowania polityki wsparcia zagranicznych inwestycji bezpośrednich wychodzących z Polski oraz na zasygnalizowanie wyzwań, jakie rysują się przed tą polityką po 2008 roku. Uzyskane rezultaty stanowią punkt wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych badań w przyszłości.* Projekt badawczy: No. 11430010 Small Grants Program of the International Visegrad Fund „Outward FDI policies in Visegrad Countries”.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.28
PDF (English)

Bibliografia

Antoniszyn-Klik I. (2012), Instrumenty wspierania aktywności polskich przedsiębiorstw za granicą, Konferencja Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicz-

nych, 6 grudnia 2012, Warszawa.

Bellak C., Leibrecht M., Stehrer R. (2008), Policies to Attract Foreign Direct Investment: An Industry-Level Analysis, OECD, Paris.

Buckley P. J., Clegg J., Cross A., Zheng P., Voss H., Liu X. (2007), The determinants of Chinese outward foreign direct investment, “Journal of International Business Studies”, vol. 38, no. 4.

Chan C. M., Isobe T., Makino S. (2008), Which country matters? Institutional development and foreign affiliate performance, “Strategic Management Journal”, vol. 29, no. 11.

Chan C. M., Makino S., Isobe T. (2010), Does subnational region matter? Foreign affiliate performance in the United States and China, “Strategic Management Journal”, vol. 31, no. 11.

Cuervo-Cazurra A., Genc M. (2011), Transforming disadvantages into advantages: developing-country MNEs in the least developed countries, “Journal of International Business Studies”,

vol. 39, no. 6.

De Beule F. Van Den Bulcke, D. (2010), Changing policy regimes in outward foreign direct investment: From control to promotion, in: Foreign direct investments from emerging markets: The challenges ahead, eds. K. Sauvant, G. McAllister, W. Maschek, Palgrave Macmillan, New York.

Demekas D. G., Balász H., Ribakova E., Wu Y. (2007), Foreign direct investment in European transition economies – The role of policies, “Journal of Comparative Economics”, vol. 35, no. 2.

DiMaggio P. J., Powell W. W. (1983), The iron cage revisited: institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, “American Sociological Review”, vol. 48, no. 2.

Dunning J., Lundan S. (2008), Institutions and the OLI paradigm of the multinational enterprise, “Asia Pacific Journal of Management”, vol. 25, no. 4.

Elteto A., Ferencikova S., Götz M., Hlušková T., Jankowska B, Kriz E., Sass M. (2015), The Final Report “Outward FDI Policies in Visegrad countries” Czech Republic, Hungary, Poland, Slovak Republic.

Estrin S., Baghdasaryan D., Meyer K. E. (2009), The impact of institutional and human resource distance on international entry strategies, “Journal of Management Studies”, vol. 46, no. 7.

Federico S., Minerva G. A. (2008), Outward FDI and local employment growth in Italy, “Review of World Economics”, vol. 144, no. 2.

Flores R. G., Aguilera R. V. (2007), Globalization and location choice: an analysis of US multinational firms in 1980 and 2000, “Journal of International Business Studies”, vol. 38, no. 7.

Götz M. (2013), Potencjalne wsparcie w procesie ekspansji zagranicznej polskich firm na rynkach Europy Zachodniej, “Ekspertyzy Instytutu Zachodniego”.

Götz M., (2014), Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą.

Metodologia teorii ugruntowanej, Instytut Zachodni, Poznań.

Head K., Ries J. (2004),

Exporting and FDI as alternative strategies, “Oxford Review of Economic Policy”, vol. 20, no. 3.

Hong E., Lee I. H., Makino S. (2015), Outward FDI does not necessarily cost domestic employment of MNEs at home: Evidence from Japanese MNEs. Columbia FDI Perspectives, “Perspectives on Topical Foreign Direct Investment Issues”, no. 148, 25.05.2015.

Huidumac-Petrescu C. E., Joia R. M. (2013), National policy measures. Right approach to foreign direct investment flows, “Theoretical and Applied Economics”, vol. 2, no. 579.

Kang Y., Jiang F. (2012), FDI location choice of Chinese multinationals in East and Southeast Asia: traditional economic factors and institutional perspective, “Journal of World Business”,

vol. 47, no. 1.

Krifa-Schneider H., Matei I. (2010),

Business Climate, Political Risk and FDI in Developing Countries: Evidence from Panel Data, “International Journal of Economics and Finance”, vol. 2, no. 5.

Leonidou L. C., (1995), Export barriers: non exporters′ perceptions, “International Marketing Review”, vol. 12, no. 1.

Lopez C., Fan Y. (2009), CASE STUDY: Internationalisation of the Spanish fashion brand Zara, “Journal of Fashion Marketing and Management”, vol. 13, no. 2.

Ma X., Tong T. W., Fitza M. (2013), How much does subnational regions matter to foreign subsidiary performance? Evidence from Fortune Global 500 Corporations’ investments China, “Journal

of International Business Studies”, vol. 44, no. 1.

Meyer K. E., Estrin S., Bhaumik S. K., Peng M. W. (2009),

Institutions, resources, and entry strategies in emerging economies, “Strategic Management Journal”, vol. 30, no. 1.

North D. C., (1990), Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Harvard University Press, Cambridge.

North D. C. (1991), Institutions, “The Journal of Economic Perspectives”, vol. 5, no. 1.

Oman Ch. (2000), Policy Competition for Foreign Direct Investment. A Study of Competition among Governments to Attract FDI, Development Centre of OECD, Paris.

Peng M. W. (2002), Towards an institution-based view of business strategy, “Asia Pacific Journal of Management”, vol. 19, no. 2/3.

Peng M. W., Wang D. Y. L., Jiang Y. (2008), An institution-based view of international business strategy: a focus on emerging economies, “Journal of International Business Studies”, vol. 39, no. 5.

Pett T., Francis J., Wolff J. (2004), Examining SME internationalization motives as an extension of competitive strategy, “Journal of Business and Entrepreneurship”, vol. 16, no. 1.

Promocja Polskiej gospodarki za granicą, Raport PISM, Warszawa, styczeń 2014.

Quer D., Claver E., Rienda L. (2012), Political risk, cultural distance, and outward foreign direct investment: empirical evidence from large Chinese firms, “Asia Pacific Journal of Management”, vol. 29, no. 4.

Rajan R. S. (2004), Measures to Attract FDI: Investment Promotion, Incentives and Policy Intervention, “Economic and Political Weekly”, vol. 39, no. 1.

Santangelo G. D., Meyer K. E. (2011), Extending the internationalization process model: increases and decreases of MNE commitment in emerging economies, “Journal of International Business Studies”, vol. 42, no. 7.

Scott W. R. (1995), Institutions and organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Tatoglu E., Glaister K. W., Erdal F. (2003), Determinants of Foreign Ownership in Manufacturing, “Eastern European Economics”, vol. 41, no. 2.

Te Velde D. W. (2007), Understanding developed country efforts to promote foreign direct investment to developing countries: the example of the United Kingdom, “Transnational Corporations”,

vol. 16, no. 3.

Wan W. P., Hoskisson R. E. (2003), Home country environments, corporate diversification strategies, and firm performance, “Academy of Management Journal”, vol. 46, no. 1.

Williamson O. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, FreePress, New York.

Williamson O. (1998), The institutions of governance, “The American Economic Review”, vol. 88, no. 2.