Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II
PDF

Słowa kluczowe

Unia Europejska
integracja
kryzys finansowy
ład międzynarodowy
Zachód
Rosja
Ukraina

Jak cytować

Fiszer, J. (2016). Unia Europejska dziś i jej niepewna przyszłość. Część II. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 51–66. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.4

Abstrakt

Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska, będąca efektem europejskiej integracji jest w historii stosunków międzynarodowych bezprecedensowym podmiotem. Jest symbolem nowej, jednoczącej się Europy, która po negatywnych doświadczeniach postanowiła stać się kontynentem bezpiecznym, a więc wyeliminować raz na zawsze wojnę z życia jej państw i narodów. Niestety, idei „wiecznego pokoju”, o czym marzyło wielu polityków i filozofów do dnia dzisiejszego nie udało się do końca zmaterializować. Co więcej, niedawne wojny na Bałkanach i obecna wojna rosyjsko-ukraińska wciąż uniemożliwiają wprowadzenie tej idei do stosunków międzynarodowych w Europie.Celem niniejszego artykułu jest pokazanie Unii Europejskiej dziś, po dziesięciu latach od poszerzenia w 2004 roku jej składu o kolejne dziesięć państw, w tym aż osiem z byłego bloku wschodniego. Artykuł ten ukazuje atuty i słabości UE, która choć uległa dzięki temu poszerzeniu na Wschód daleko idącemu wzmocnieniu, to jednak dziś nie radzi sobie z wieloma problememi ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi i międzynarodowymi. W artykule próbuję dać odpowiedź na wiele pytań dotyczących współczesnej UE, m.in. dlaczego tak się dzieje i jakie są tego przyczyny oraz jakie dla niej są perspektywy w XXI wieku. Tezą główną jest tutaj stwierdzenie, że UE wymaga kapitalnego remontu tak, aby mogła dalej rozwijać się i być motorem integracji Europy. Jeśli zaś to nie nastąpi, to UE zacznie się rozpadać i w końcu rozpadnie się lub stanie się co najwyżej strefą wolnego handlu.
https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.4
PDF

Bibliografia

Ash T. G. (2012), Kryzys Europy. Czyli jak Unia powstała i dlaczego się rozpada, „Przegląd Polityczny”, nr 115/116.

Bielecki T. (2014), Co myśli Putin o Ukrainie, „Gazeta Wyborcza”, 11.07.2014.

Bielecki T. (2014), Europa podstarzała i przytłumiona, „Gazeta Wyborcza”, 26.11.2014.

Borkowski R. (2006), Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Toruń.

Brzeziński Z. (2013), Strategiczna wizja. Ameryka a kryzys globalnej potęgi, Kraków.

Cohen S. F. (2014), Patriotic Heresy vs. the New Cold War: Fallacies of US Policy May by Leading to War Wit Russia, „The Nation”, 15.09.2014.

Czech M. (2014), Wojna znów wisi na włosku, „Gazeta Wyborcza”, 15.07.2014.

Czech M. (2015), Kreml straszy świat wojną, „Gazeta Wyborcza”, 9.03.2015.

Danecki J. (2002), Podstawowe wiadomości o islamie, t. I i II, Warszawa.

Dziekan M. (2007), Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa.

Dziekan M. (2008), Dzieje kultury arabskiej, Warszawa.

Falkowski M. (2015), Imperium kontratakuje, „Nowa Europa Wschodnia”, nr 2.

Fiszer J. M. (2013), Terroryzm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego i nowego ładu międzynarodowego, w: System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, red. J. M. Fiszer, P. Olszewski, Warszawa.

Grosse T. G. (2014), W oczekiwaniu na rewolucję, „Rzeczpospolita”, 22.07.2014.

Jordan M. (2014), Islam. Historia religii i kultury, Warszawa.

Kałużyńska M., Karbownik P., Burkiewicz W., Janiak K., Jatczak M. (2014), Polskie 10 lat w Unii. Raport, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa.

Koszel B. (2012), Mocarstwowe aspiracje Niemiec w Europie XXI wieku: realia i perspektywy (Raport z badań), „IŻ Policy Papers”, nr 6.

Koziej S. (2011), Potrzeba nowelizacji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr IV (20).

Koziej S. (2006), Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, Toruń.

Kramer D. J. (2015), Doubletake: A New Cold War?, „New Eastern Europe”, no. 2 (XVI).

Krawczyk R. (2009), Islam. Świat tłumionych emocji, Łódź.

Kuźniar R. (2011), Kryzys 2008 a pozycja międzynarodowa Zachodu, Warszawa.

Lewandowski Z. (2008), Islam. Nurty, odłamy, sekty, Warszawa.

Maciejewicz P. (2015), Ukraina – terapia szokowa, „Gazeta Wyborcza”, 14–15.03.2015.

Majone G. (2014), Rethinking the Union of Europe Post-Crisis: has Integration Gone Too Far?, Cambridge.

Madej M. (2013), Wpływ udziału w Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony na polską politykę bezpieczeństwa, w: Polska w Unii Europejskiej. Bilans dekady, red. F. Tereszkiewicz, Warszawa.

Mearsheimer J. (1993), Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault: The Liberal Delusions That Provoked

Putin, „Foreign Affairs”, nr 5, t. 93.

Mendel K. G. (2010), Islam, Warszawa.

Mniej Europy, więcej Europy. Z Iwanem Kreszczewem rozmawia Adam Leszczyński, „Gazeta Wyborcza”, 31.05–1.06.2014.

Moszyński P. (2014), Papież chwali i gani Europę, „Gazeta Wyborcza”, 26.11.2014.

Ostrowski M. (2014), Koniec marzeń, „Polityka”, 4–10.06.2014.

Offe C. (2015), Europe Entrapped, Cambridge.

Sardar Z., Davies M. W. (2005), Islam, Warszawa.

Schulz M. (2014), Skrępowany OLBRZYM. Ostatnia szansa Europy, Warszawa.

Siła rządzi światem. Z Richardem Pipesem rozmawia Michał Potocki, „Dziennik Gazeta Prawna”, 20–22.03.2015.

Świątek H. (2011), Wojna z Irakiem w 2003roku. Główne przyczyny, Warszawa.

Tibi B. (1997), Fundamentalizm religijny, Warszawa.

Ukraina potrzebuje pieniędzy, nie broni. Z prof. Adamem D. Rotfeldem rozmawia Bartosz T. Wieleński, „Gazeta Wyborcza”, 14–15.02.2015.

Weiler J. H. (2007), Europa końca wieku: czy nowe szaty mają swojego cesarza?, „Nowa Europa”, nr I(5).

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju (2014), Warszawa.

Zaleska M. (2015), Kryzysowe przemyślenia, „Dziennik Gazeta Prawna”, 11.03.2015.

Zarychta S. (2014), Doktryny i strategie NATO 1949–2013, Warszawa.

Zawadzki M. (2014), To Europa może zatrzymać Putina, „Gazeta Wyborcza”, 19–20.07.2014.

Zielonka J. (2014), Is the EU doomed?, Cambridge.

Zięba R. (2014), Międzynarodowe implikacje kryzysu ukraińskiego, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, nr 2, t. 50.