Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty

Main Article Content

Radosław Fiedler

Abstrakt

Unia Europejska dopiero w 2007 r. zaproponowała wobec regionu Azji Centralnej strategię, w której odniesiono się do różnych problemów, w tym deficytu demokracji i łamania praw człowieka. Istotnym ograniczeniem działań UE jest występowanie w cieniu USA oraz brak ambicji by także rozwijać współpracę w innych obszarach jak bezpieczeństwo czy zwiększenie europejskich inwestycji. Kolejnym problemem jest po zakończeniu jedynej strategii brak nakreślenia priorytetów, które umożliwiłoby UE na odgrywanie większej roli w Azji Centralnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Fiedler, R. (2016). Unia Europejska na rzecz demokratyzacji państw Azji Centralnej – działania i efekty. Rocznik Integracji Europejskiej, (10), 371-379. https://doi.org/10.14746/rie.2016.10.23
Dział
Articles

Referencje

 1. Axyonova V. (2012), EU Human Rights and Democratisation Assistance to Central Asia: In Need of Further Reform (10.09.2016).
 2. Bodio T., Załęski P. (2008), Problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego w państwach Azji Centralnej, w: Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych, pod red. B. Bojarczyka, A. Ziętek, Lublin.
 3. Central Asia – Education and research, http://ec.europa.eu/europeaid/regions/central-asia/eu-sup-port-education-and-research-cooperation-central-asia_en.
 4. Crawford G. (2008), EU human rights and democracy promotion in Central Asia: From Lofty principles to Lowly self-interests, „Perspectives On European Politics & Society”, 9, 2, s. 172–191.
 5. Central Asia Population (2016), http://www.worldometers.info/world-population/central-asia-population/, 17.05.2016.
 6. Cierpiński Z. (2009), Kotlina Fergańska rozsadnik narkoislamizmu, http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/kotlina-ferganska-rozsadnik-narkoislamizmu, 13.05.2016.
 7. Delcour L. (2011), Shaping the Post-Soviet Space? EU Policies and Approaches to Region-Building, Burlington.
 8. The European Union and Central Asia: The New Partnership in action (2009), http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf, 10.06.2016.
 9. Hartman J. W. (2016), The May 2005 Andijan Uprising: What We Know, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program-A Joint Transatlantic Research and Policy Center, „Silk Road Paper”.
 10. Gacek Ł. (2013), Azja Centralna w polityce energetycznej Chin, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 11. Kozłowski K. (2012), Kolory Rewolucji, Poltext, Warszawa.
 12. Lang J. (2013), The radical Islamic militants of Central Asia, New York.
 13. Matveeva A. (2006), EU Stakes in Central Asia, “Chaillot Papers”, no. 91, July, special issue.
 14. McGlinchey E. Project M. (2011), Chaos, Violence, Dynasty : Politics And Islam In Central Asia, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.
 15. Micklin P. (2007), The Aral Sea Disaster, „Annual Review of Earth and Planetary Sciences”, vol. 35, http://www.terras-altas.net.br/MA2013/desastres%20ambientais/AralSeaDisaster.pdf, 18.05.2016.
 16. Olcott M. B. (2012), In The Whirlwind Of Jihad, Brookings Institution Press, Washington, DC.
 17. PCA-Kazakstan (1996), http://ec.europa.eu/external_relations/central_asia/pca/index_en.htm, 10.06.2016.
 18. Perkowska A. (2013), Dezintegracja regionu Azji Centralnej jako pochodna uwarunkowań wewnętrznych, „Polityka i Bezpieczeństwo”, nr 2.
 19. Pomoc Rozwojowa dla UE dla Azji Środkowej (2013), Europejski Trybunał Obrachunkowy. Sprawozdanie Specjalne nr 13.
 20. Rashid A. (1997), The New Great Game – the Battle for Central Asia’s Oil, „Far Eastern Economic Review”, 10 April.
 21. Rashid A. (2003), Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa.
 22. „Rocznik Strategiczny” 2014/15 (2015), Przegląd sytuacji politycznej, gospodarczej i wojskowej w środowisku międzynarodowym Polski, t. 20, Warszawa.
 23. Shukuralieva N. (2013), Globalny rozwój w kontekście społeczno-gospodarczych wyzwań Azji Środkowej i Kaukazu Południowego ,projekt współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc.
 24. Sikorski T. (2010), Masakry etniczne w Kirgistanie przyczyny oraz reakcje międzynarodowe, „Biuletyn” Polskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, nr 98, Warszawa, http://www.pism.pl/zalaczniki/Biuletyn_706.pdf, 15.05.2016.
 25. Słojewska A., Wielkie bitwy o wodę, http://www.rp.pl/artykul/1035598-Wielkie-bitwy-o-wode.html#ap-2, 17.05.2016.
 26. Stein M. (2012), Uzbekistan’s View of Security in Afghanistan After 2014, „Military Review”, vol. 92, issue 3.
 27. Transparency International (2015); http://www.transparency.org/country#TKM.
 28. Wiśniewska I. (2013), Integracja euroazjatycka rosyjska próba ekonomicznego scalenia obszaru poradzieckiego, „Prace OSW”, nr 44, Warszawa.
 29. World Drug Report (2013), United Nations on Drugs and Crime, Vienna.