Recenzenci

Recenzenci

W latach 2011 – 2013 artykuły recenzowali:
Paweł Churski (UAM)
Marek Dutkowski (USz)
Dariusz Ilnicki (UWr)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Igor Kavetskyy (USz)
Tomasz Michalski (UG)
Andrzej Miszczuk (UMCS)
Roman Rudnicki (UAM)
Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)
Zdeněk Szczyrba (Univerzita Palackého v Olomouci)

W 2014 roku artykuły recenzowali:
Eliza Kalbarczyk - UAM
Marcin Wójcik - UŁ
Tomasz Komornicki - PAN
Andrzej Miszczuk - UMCS
Jacek Kotus - UAM
Jacek Nowak - UE Poznań
Sylwia Staszewska - UAM
Zdeněk Szczyrba (Univerzita Palackého v Olomouci)

W 2015 roku artykuły recenzowali:
Sylwia Bąkowska (Usz)
Paweł Churski (UAM)
Marek Dutkowski (Usz)
Wanda Maria Gaczek (UE Poznań)
Alicja Graczyk (UE Wrocław)
Krystian Heffner (UE Katowice)
Krzysztof Janc (UWr)
Eliza Kalbarczyk (UAM)
Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
Katarzyna Kopczewska (UW)
Roman Matykowski (UAM)
Michał Męczyński (UAM)
Andrzej Miszczuk (UW)
Paweł Motek (UAM)
Artur Ochojski (UE Katowice)
Tadeusz Palmowski (UG)
Robert Perdał (UAM)
Iwona Sagan (UG)
Sylwia Staszewska (UAM)
Jadwiga Suchecka (UŁ)
Jan Wendt (UG)

W 2016 roku artykuły recenzowali:
Arnold Bernaciak (UAM)
Marek Dutkowski (UG)
Jędrzej Gadziński (UAM)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Eliza Kalbarczyk (UAM)
Wioletta Kamińska (UJK)
Andrzej Klasik (UE Katowice)
Tomasz Komornicki (UMCS)
Jacek Kotus (UAM)
Piotr Lorens (PG)
Andrzej Miszczuk (UW)
Paweł Motek (UAM)
Ida Musiałkowska (UE Poznań)
Aleksandra Nowakowska (UŁ)
Robert Perdał (UAM)
Danuta Piróg (UP Kraków)
Bolesław Porter (SGGW)
Roman Rudnicki (UMK)
Sylwia Staszewska (UAM)
Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN)
Jan A. Wendt (UG)
Magdalena Wyrwicka (PP)

W 2017 roku artykuły recenzowali:
Emilia Bogacka (UAM)
Waldemar Budner (UE Poznań)
Ryszard Cichocki (UAM)
Marek Dutkowski (USz)
Wanda Gaczek (UE Poznań)
Jędrzej Gadziński (UAM)
Beata Gulij-Medyńska (UAM)
Dariusz Ilnicki (Uwr)
Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Wioletta Kamińska (UJK)
Elżbieta Kobojek (UŁ)
Anna Kołodziejczak (UAM)
Tadeusz Komornicki (IGiPZ PAN)
Jacek Kotus (UAM)
Tadeusz Kudłacz (UE Kraków)
Andrzej Miszczuk (UW)
Zygmunt Młynarczyk (UAM)
Ida Musiałkowska (UE Poznń)
Adam Nadolny (UAM)
Józef Orczyk (WSB Poznań)
Jerzy J. Parysek (UAM)
Gabriela Rembarz (PG)
Roman Rudnicki (UMK)
Jeremi Rychlewski (PP)
Jakub Szlachetko (Instytut Metropolitalny Gdańska)
Aleksander Toelle (UAM)
Marcin Wójcik (UŁ)
Magdalena Wyrwicka (PP)

W 2018 roku artykuły recenzowali:
Artur Bajerski (UAM)
Jerzy Bański (IGiPZ PAN)
Arnold Bernaciak (WSB)
Waldemar Budner (UEP)
Radosław Bul (UAM)
Stanisław Ciok (UWr)
Adam Drobniak (UE Katowice)
Małgorzata Durydiwka (UW)
Marek Dutkowski (USz)
Wojciech Dziemianowicz (UW)
Wanda M. Gaczek (UEP)
Krzysztof Gasidło (PŚ)
Janina Godłów-Legiędź (UŁ)
Robert Guzik (UJ)
Dariusz Ilnicki (UWr)
Aleksandra Jadach-Sepioło (SGH)
Emilia Jaroszewska (UAM)
Agnieszka Jeran (UAM)
Maciej Jewczak (UŁ)
Wioleta Kamińska (UJK)
Andrzej Klasik (UE Katowice)
Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN)
Jacek Kotus (UAM)
Robert Krzysztofik (UŚ)
Robert Kudłak (UAM)
Waldemar Kuligowski (UAM)
Janina Legiędź (UŁ)
Piotr Lorens (PG)
Mikołaj Madurowicz (UW)
Tadeusz Markowski (UŁ)
Tadeusz Markowski (UŁ)
Tadeusz Marszał (UŁ)
Grzegorz Micek (UJ)
Bogusz Modrzewski (UAM)
Adam Nadolny (PP)
Beata Namyślak (UWr)
Aleksandra Nowakowska (UŁ)
Artur Ochojski (UE Katowice)
Łukasz Olipra (UE Wrocław)
Tadeusz Palmowski (UG)
Rafał Piwowarski (APS)
Joanna Plit (IGiPZ PAN)
Krzysztof Podemski (UAM)
Waldemar Ratajczak (UAM)
Piotr Rosik (IGiPZ PAN)
Wawrzyniec Rudolf (UŁ)
Mariusz Sokołowicz (UŁ)
Andrzej Suliborski (UŁ)
Marek Szajt (UŁ)
Jakub Szlachetko (Instytut Metropolitalny Gdańska)
Daniela Szymańska (UMK)
Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN)
Maria Świątkiewicz-Mośny (UJ)
Zbigniew Taylor (IGiPZ PAN)
Magdalena Wdowicka (UAM)
Marek Więckowski (IGiPZ PAN)
Waldemar Wilk (UW)
Jolanta Wojciechowska (UŁ)
Marcin Wójcik (UŁ)
Marcin Wójcik (UŁ)
Alicja Zawadzka (PG)

W 2019 roku artykuły recenzowali:
Artur Bajerski (UAM)
Arnold Bernaciak (WSB)
Waldemar Budner (UEP)
Paweł Churski (UAM)
Joanna Dominiak (UAM)
Wanda Gaczek (UEP)
Dariusz Ilnicki (UWr)
Jacek Kaczmarek (UŁ)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN)
Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
Tomasz Kossowski (UAM)
Barbara Maćkiewicz (UAM)
Tadeusz Marszał (UŁ)
Aleksandra Nowakowska (UŁ)
Artur Ochojski (UE Katowice)
Tadeusz Palmowski (UG)
Robert Pyka (UŚ)
Adam Radzimski (UAM)
Sylwia Staszewska (UAM)
Alina Zajadacz (UAM)
Elżbieta Zuzańska-Żyśko (UŚ)

W roku 2020 artykuły recenzowali:
Magdalena Adamczyk (UE)
Jan K. Argasiński (UJ)
Artur Bajerski (UAM)
Arnold Bernaciak (WSB)
Ewa Bielska (UŚ)
Emilia Bogacka (UAM)
Wojciech Bonenberg (PP)
Paweł Churski (UAM)
Przemysław Ciesiółka (UAM)
Franciszek Czech (UJ)
Marek Dutkowski (USz)
Wojciech Dyba (UAM)
Wanda Gaczek (UE)
Jan Hauke (UAM)
Dariusz Ilnicki (UWr)
Ewa Kacprzak (UAM)
Jacek Kaczmarek (UŁ)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Anna Kołodziejczak (UAM)
Bartłomiej Kołsut (UAM)
Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
Tomasz Kossowski (UAM)
Jacek Kotus (UAM)
Robert Krzysztofik (UŚ)
Katarzyna Kulczyńska (UAM)
Paulina Legutko-Kobus (SGH)
Michał Męczyński (UAM)
Lidia Mierzejewska (UAM)
Łukasz Mikuła (UAM)
Andrzej Mizgajski (UAM)
Aleksandra Nowakowska (UŁ)
Jerzy J. Parysek (UAM)
Robert Perdał (UAM)
Iwona Piotrowska (UAM)
Adam Radzimski (UAM)
Waldemar Ratajczak (UAM)
Roman Rudnicki (UMK)
Michael Saker (University of London)
Tomasz Sowada (UAM)
Krzysztof Stachowiak (UAM)
Sylwia Staszewska (UAM)
Anna Tobolska (UAM)
Magdalena Wdowicka (UAM)
Justyna Wilk (UAM)
Aleksandra Winiarska (UW)
Bartosz Wojtyra (UAM)
Marcin Wójcik (UŁ)
Alina Zajadacz (UAM)

W roku 2021 artykuły recenzowali:
Arnold Bernaciak (WSB w Poznaniu)
Andrzej Biłozor (UWM)
Marta Błąd (IRWiR PAN)
Emilia Bogacka (UAM)
Przemysław Ciesiółka (UAM)
Iwona Cieślak (UWM)
Adam Czarnecki (IRWiR PAN)
Mariusz Czepczyński (UG)
Michał Dolata (UAM)
Anna Dubownik (UMK)
Małgorzata Dymnicka (PG)
Jarosław Działek (UJ)
Jadwiga Gałka (UJ)
Grzegorz Gawron (UŚ)
Mirosław Grochowski (UW)
Andrzej Gulczyński (UAM)
Jan Hauke (UAM)
Krystian Heffner (UEK)
Krzysztof Janc (UWr)
Aleksandra Jezierska-Thöle (UKW)
Ewa Kacprzak (UAM)
Jacek Kaczmarek (UŁ)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Sławomir Kalinowski (IRWiR PAN)
Mariusz Kistowski (UG)
Dagmara Kociuba (UMCS)
Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
Tomasz Kossowski (UAM)
Andrzej Kowalczyk (UŚ)
Katarzyna Kulczyńska (UAM)
Sławomir Kurek (UP im. KEN w Krakowie)
Krystyna Kurowska (UWM)
Paulina Legutko-Kobus (SGH)
Piotr Lityński (UE w Krakowie)
Piotr Lorens (PG)
Henryk Maćkowiak (UAM)
Barbara Maćkiewicz (UAM)
Małgorzata Mazurek (UAM)
Cezary Mądry (UAM)
Tomasz Michalski (UG)
Łukasz Mikuła (UAM)
Andrzej Miszczuk (UMCS)
Paweł Motek (UAM)
Artur Myna (UMCS)
Maciej Nowak (ZUT w Szczecinie)
Marek Nowak (UAM)
Sabina Owsianowska (AWF w Krakowie)
Jerzy J. Parysek (UAM)
Robert Perdał (UAM)
Lucyna Przybylska (UG)
Adam Radzimski (UAM)
Krzysztof Rogatka (UMK)
Andrzej Rosner (IRWiR PAN)
Roman Rudnicki (UMK)
Janusz Słodczyk (UO)
Tomasz Sowada (UAM)
Sylwia Staszewska (UAM)
Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)
Andrzej Suliborski (UŁ)
Magdalena Szczepańska (UAM)
Robert Szmytkie (UWr)
Barbara Wieliczko (IRWiR PAN)
Witold Wilczyński (UP im. KEN w Krakowie)
Paweł Wiśniewski (UG)
Alina Zajadacz (UAM)

W roku 2022 artykuły recenzowali:

Edyta Bąkowska (UAM)
Agnieszka Becla (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Michał Beim (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Mirosław Bełej (UWM)
Anna Bernaciak (UEP)
Tadeusz Bocheński (USz)
Grzegorz Borkowski (UAM)
Ewa Boryczka (UŁ)
Patrycja Brańka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Jan Buček (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja)
Radosław Bul (UAM)
Dorota Burzyńska (UŁ)
Michał Burzyński (LISER, Luksemburg)
Radosław Cellmer (UWM)
Krzysztof Chaczko (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Marta Chmielewska (US)
Przemysław Ciesiółka (UAM)
Maciej Cieślukowski (UEP)
Justyna Danielewicz (UŁ)
Przemysław Deszczyński (UEP)
Radosław Dobrowolski (UMCS)
Sławoj Dreszer (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Anna Dubownik (UMK)
Wojciech Dyba (UAM)
Marek Leszek Dylewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Katarzyna Fagiewicz (UAM)
Paweł Felis (SGH)
Wanda Gaczek (UEP)
Anna Gałecka-Drozda (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Grzegorz Gorzelak (UW)
Waldemar Gorzym-Wilkowski (UMCS)
Elżbieta Grzelak-Kostulska (UMK)
Bogusław Gulski (UMCS)
Krzysztof Gwosdz (UJ)
Sławomira Hajduk, Politechnika Białostocka
Jan Hauke (UAM)
Mikołaj Herbst (UW)

Tomasz Herodowicz (UAM)
Aleksandra Jadach-Siepioło (SGH)
Andrzej Jakubowski (UMCS)
Krzysztof Janc (UWr)
Wojciech Janicki (UMCS)
Anna Janiszewska (UŁ)
Ewa Kacprzak (UAM)
Tomasz Kaczmarek (UAM)
Urszula Kaczmarek (UAM)
Wioletta Kałamucka (UMCS)
Sławomira Kańduła (UEP)
Magdalena Karbowska-Dzięgielewska (ZUT)
Magdalena Kaźmierczak (UEP)
Wojciech Kisiała (UEP)
Jakub Kociubiński (UWr)
Anna Kołodziejczak (UAM)
Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN)
Barbara Konecka-Szydłowska (UAM)
Tomasz Kossowski (UAM)
Jacek Kotus (UAM)
Andrzej Kowalczyk (UW)
Karol Kowalczyk (UMCS)
Mariusz Kowalski (IGiPZ PAN)
Mirosława Kozłowska-Burdziak (Uniwersytet w Białymstoku)
Joanna Krupowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Robert Kudłak (UAM)
Katarzyna Kulczyńska (UAM)
Agnieszka Kwiatek-Sołtys (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Piotr Lityński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Piotr Lorens (PG)
Izabella Łęcka (UW)
Beata Łodyga (UAM)
Barbara Maćkiewicz (UAM)
Anna Majdzińska (UŁ)
Edyta Małecka-Ziembińska (UEP)
Agnieszka Małkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tadeusz Markowski (UŁ)
Maciej Marmola (UŚ)
Cezary Mądry (UAM)
Michał Męczyński (UAM)
Lidia Mierzejewska (UAM)
Łukasz Mikuła (UAM)
Andrzej Miszczuk (UMCS)

Alicja Miś (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Andrzej Mizgajski (UAM)
Paweł Motek (UAM)
Garth Myers (Trinity College, USA)
Adrienne Nagy (Uniwersytet Ekonomiczny w Budapeszcie, Rumunia)
Verna Nel (Wolny Uniwersytet Państwowy, RPA)
Mariusz Nietupski (UWM)
Aleksandra Nowakowska (UŁ)
Elżbieta Ociepa-Kicińska (USz)
Alicja Olejnik (UŁ)
Józef Orczyk (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Anna Ostrowska (UMCS)
Tadeusz Palmowski (UG)
Ewa Pancer-Cybulska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Robert Perdał (UAM)
Włodzimierz Piątkowski (UMCS)
Małgorzata Pięta-Kanurska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Danie du Plessis (Uniwersytet w Stellenbosch, RPA)
Małgorzata Polna (UAM)
Lidia Poniży (UAM)
Mihaela Preda (Uniwersytet w Bukareszcie)
Jan Przybyłek (UAM)
Adam Radzimski (UAM)
Marion Roberts (Uniwersytet Westminster, Wielka Brytania)
Krzysztof Rogatka (UMK)
Eric Stanley Ross (Uniwersytet Al Akhawayn, Maroko)
Barbara Roszkowska-Mądra (Uniwersytet w Białymstoku)
Roman Rudnicki (UMK)
Wawrzyniec Rudolf (UŁ)
Zbigniew Rykiel (Uniwersytet Rzeszowski)
Jeremi Rychlewski (PP)
Michał Rzeszewski (UAM)
Olena Shelest-Szumilas (UEP)
Carlos Nunes Silva (Uniwersytet Lizboński, Portugalia)
Sławomir Sitek (UŚ)
Marcin Skinder (Politechnika Bydgoska)
Anna Skórska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Janusz Słodczyk (Politechnika Opolska)
Katarzyna Smędzik-Ambroży (UEP)
Maciej Smętkowski (UW)

Andrzej Soczówka (Instytut Kolejnictwa)
Mariusz Sokołowicz (UŁ)
Tomasz Sowada (UAM)
Tadeusz Stryjakiewicz (UAM)
Jadwiga Suchecka (UŁ)
Magdalena Szczepańska (UAM)
Barbara Szpakowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Andrzej Sztando (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Przemysław Śleszyński (IGiPZ PAN)
Jakub Taczanowski (UJ)
Anna Tobolska (UAM)
Maciej Turała (UŁ)
Agata Twardoch, Politechnika Śląska
Krzysztof Tymicki (SGH)
Katarína Vitálišová (Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy)
Marzena Walaszek (UAM)
Joanna Wibig (UŁ)
Barbara Wieliczko (IRWiR PAN)
Agnieszka Wilkaniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tomasz Wites (UW)
Anna Wojewnik-Filipkowska (UG)
Marcin Woźniak (UAM)
Igor Zachariasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Alina Zajadacz (UAM)
Alicja Zawadzka (UG)
Agnieszka Ziomek (UEP)
Krzysztof Żęgota (UWM)

 

 

 

 

 

 

Recenzent statystyczny:

Tomasz Kossowski (UAM)

Jan Hauke (UAM)