Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Paweł Churski 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
pawel.churski@amu.edu.pl

Sekretarz

Rafał Lemański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
rafal.lemanski@amu.edu.pl

Rada redakcyjna

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. dr hab. Teresa Czyż, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. dr hab. Anna Geppert, Universite Paris - Sorbonne, Paryż, Francja

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań

prof. dr hab. Pavol Korec, Univerzita Komenskeho v Bratislavie, Słowacja

prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań

prof. dr hab. Peter Nijkamp, Vrije Universiteit (VU) University Amsterdam, Królestwo Niderlandów  pnijkamp1@gmail.com

prof. dr hab. Jerzy Parysek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Poznań 

prof. dr hab. Waldemar Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska

Rada programowa

prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Polska

prof. dr hab. Mirosława Czerny, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Polska

prof. dr hab. Marek Degórski, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska   

prof. dr hab. Marek Dutkowski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Polska  

prof. dr hab. Maria Wanda Gaczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Polska   

prof. dr hab. Jacek Guliński Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Polska   

prof. dr hab. Bogdan Kawałko, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Polska

prof. dr hab. Ewa Małuszyńska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Polska  

prof. dr hab. Tadeusz Markowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Polska  

Grzegorz Potrzebowski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Polska  

prof. dr hab. Jacek Szlachta, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska