Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Tekst
Tekst należy przygotować w edytorze MS Word. Czcionka Times New Roman 12 pkt., odstęp 1,5 wiersza. Marginesy standardowe. 15 stron zapisanych w ten sposób zajmuje około jednego arkusza wydawniczego. Tekst musi być poprzedzony danymi autora obejmującymi:

 • imię i nazwisko oraz afiliację (czcionka Times New Roman 12 pkt, bold),
 • tytuł artykułu (czcionka Times New Roman 14 pkt, bold),
 • zarys treści w języku polskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt, maksymalnie 100 słów),
 • słowa kluczowe (czcionka Times New Roman, maksymalnie 5 haseł)

Na końcu tekstu, po literaturze, należy umieścić spis rycin i tabel oraz streszczenie wraz ze słowami kluczowymi w języku angielskim (czcionka Times New Roman, 10 pkt, maksymalnie 300 słów)

Literatura
Literatura powinna być zestawiona według schematu:

Artykuł w czasopiśmie:
Chojnicki Z., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75: 23–29.

Rozdział w pracy zbiorowej:
Parysek J., Ratajczak W. 2002. Analiza składowych głównych, jej korzyści i ograniczenia z punktu widzenia badań geograficznych. [W:] H. Rogacki (red.), Możliwości i ograniczenia zastosowania metod badawczych w geografii i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań, s. 61–73.

Publikacja książkowa:
Kaczmarek T. 1996. Rola funkcji administracyjnych w rozwoju średnich miast Wielkopolski. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Tabele

 • Tabele powinny posiadać zwięzłą, nie za bardzo rozbudowaną główkę.
 • Tabele można umieścić we właściwym miejscu w tekście, na jego końcu lub w oddzielnych plikach.

Ilustracje

 1. Przygotowane w programach MS Excel, MS Word, Corel Draw.
  Należy dostarczyć w formacie programu w którym zostały przygotowane. Rycin przygotowanych w programie Corel Draw nie należy zapisywać jako *.tif lub *.jpg.
 2. Ryciny skanowane.
  Należy zapisać w formacie *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością – im mniejszy plik tym gorsza jakość, czego należy unikać) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.
 3. Ryciny przygotowane w innych programach.
  Należy wyeksportować, najlepiej do formatu *.wmf. *.emf lub *.eps, jeżeli nie jest to możliwe to jako *.tif lub *.jpg (jeżeli jako *.jpg to z najmniejszą kompresją i najwyższą jakością) w rozdzielczości minimum 300 dpi przy szerokości 126 mm.

Pliki z rycinami najlepiej nazwać zgodnie z numeracją w tekście, a nie opisowo.
Całość materiałów należy dostarczyć w postaci kompletu: wydruk + płyta CD. Przesyłkę można poprzedzić korespondencją e-mailem wraz załącznikami.
REDAKCJA NIE ZWRACA NADESLANYCH MATERIALÓW