Kontakt

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań


Główna osoba do kontaktu

Monika Herodowicz
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. +48 61 829 63 25

Wsparcie techniczne

Pressto