Kontakt

Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
ul. B. Krygowskiego 10
61-680 Poznań


Główna osoba do kontaktu

Rafał Lemański
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
Telefon +48 61 829 61 69

Wsparcie techniczne

Pressto